Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5837/B

Business name: 
PALMA TM a. s.
  (from: 09/24/2013)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 04
  (from: 01/05/2021)
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 09/24/2013 until: 01/04/2021)
Identification number (IČO): 
47 424 940
  (from: 09/24/2013)
Date of entry: 
09/24/2013
  (from: 09/24/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/24/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/24/2013)
administratívne služby
  (from: 09/24/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/24/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/24/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/24/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/2013)
Ing. František Líška - Member of the Board of Directors
60
Častkovce 916 27
From: 10/01/2020
  (from: 10/31/2020)
Martin Varga - Chairman of the Board of Directors
Slnečná 19
Malinovo 900 45
From: 02/01/2022
  (from: 03/09/2022)
JUDr. Daniel Pleva - Vice-chairman of the Board of Directors
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 01/25/2023
  (from: 03/01/2023)
Ing. Robert Balheim - Chairman of the Board of Directors
Triblavinská 41
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 02/24/2017)
Ing. Robert Balheim - Chairman of the Board of Directors
Triblavinská 41
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/24/2013 Until: 01/31/2017
  (from: 02/25/2017 until: 02/24/2017)
Ing. František Liška - člen predstavenstva
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 12/31/2015
  (from: 01/16/2016 until: 06/27/2017)
Ing. František Líška - člen predstavenstva
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 12/31/2015
  (from: 06/28/2017 until: 10/30/2020)
Ing. František Líška - člen predstavenstva
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 12/31/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/31/2020 until: 10/30/2020)
Peter Mikóczy - Member of the Board of Directors
Fláviovska 1154/51
Bratislava 851 10
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/15/2016)
Peter Mikóczy - Member of the Board of Directors
Fláviovska 1154/51
Bratislava 851 10
From: 09/24/2013 Until: 12/31/2015
  (from: 01/16/2016 until: 01/15/2016)
JUDr. Daniel Pleva - Member of the Board of Directors
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 11/03/2014)
JUDr. Daniel Pleva - Member of the Board of Directors
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 09/24/2013 Until: 10/01/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
JUDr. Daniel Pleva - podpredseda predstavenstva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 10/01/2014
  (from: 11/04/2014 until: 01/24/2019)
JUDr. Daniel Pleva - podpredseda predstavenstva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 10/01/2014 Until: 10/01/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
JUDr. Daniel Pleva - podpredseda predstavenstva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 10/01/2018
  (from: 01/25/2019 until: 02/28/2023)
JUDr. Daniel Pleva - podpredseda predstavenstva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 10/01/2018 Until: 10/01/2022
  (from: 03/01/2023 until: 02/28/2023)
Ing. Fridrich Rácz - Member of the Board of Directors
Trstínska 8351/49
Bratislava 841 06
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 11/03/2014)
Ing. Fridrich Rácz - Member of the Board of Directors
Trstínska 8351/49
Bratislava 841 06
From: 09/24/2013 Until: 10/01/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Ing. Matěj Valtr - Vice-chairman of the Board of Directors
K Rukavičkárně 998
Praha 9 190 14
Česká republika
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 11/03/2014)
Ing. Matěj Valtr - Vice-chairman of the Board of Directors
K Rukavičkárně 998
Praha 9 190 14
Česká republika
From: 09/24/2013 Until: 10/01/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Martin Varga - Chairman of the Board of Directors
Slnečná 19
Malinovo 900 45
From: 02/01/2017
  (from: 02/25/2017 until: 03/08/2022)
Martin Varga - Chairman of the Board of Directors
Slnečná 19
Malinovo 900 45
From: 02/01/2017 Until: 01/31/2021
  (from: 03/09/2022 until: 03/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom : dvaja ) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 03/01/2023)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom : dvaja ) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/24/2013 until: 02/28/2023)
Capital: 
9 071 000 EUR Paid up: 9 071 000 EUR
  (from: 12/28/2017)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 09/24/2013 until: 12/27/2017)
Shares: 
Number of shares: 284
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnoť akcii je obmedzená v zmysle článku 4 bod 4.2. stanov spoločnosti.
  (from: 12/28/2017)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnoť akcii je obmedzená v zmysle článku 4 bod 4.2. stanov spoločnosti.
  (from: 12/28/2017)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na žiadosť akcionára alebo z vlastného podnetu, pokiaľ sú jej známe okolnosti zamýšľaného prevodu akcií. Žiadosť akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií musí byť doručená písomne dozornej rade spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, nadobúdateľa a počet prevádzaných akcií. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledovných prípadoch : a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá by bola konkurenčná s podnikateľskou činnosťou spoločnosti; b) ak by predmetom prevodu mali byť akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých by predstavoval viac ako 4% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, ktorých súčet nominálnej hodnoty by prekročil hranicu 5% základného imania spoločnosti; c) ak medzi nadobúdateľom akcií a spoločnosťou došlo v minulosti k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. e) a ustanovení § 68 Zákonníka práce; Na zriadenie záložného práva na akcie spoločnosti sa vyššie uvedené použije obdobne.
  (from: 09/24/2013 until: 12/27/2017)
Stockholder: 
PALMA a. s.
Račianska 66
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 04
  (from: 10/12/2021)
PALMA a. s.
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 09/24/2013 until: 10/11/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/01/2023)
Anna Chalachanová
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 08/22/2023
  (from: 09/20/2023)
JUDr. Eva Krumpálová
Silvánová 23
Pezinok 902 01
From: 08/22/2023
  (from: 09/20/2023)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 09/24/2013 Until: 09/24/2018
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Mgr. Emil Gažo
Sološnická 18
Bratislava 841 04
From: 09/01/2019
  (from: 10/01/2019 until: 10/11/2021)
Mgr. Emil Gažo
Sološnická 18
Bratislava 841 04
From: 09/01/2019 Until: 09/14/2021
  (from: 10/12/2021 until: 10/11/2021)
Mgr. Juraj Kadnár
Ľubovnianska 3157/16
Bratislava-Petržalka 851 07
From: 07/15/2016
  (from: 09/13/2016 until: 09/30/2019)
Mgr. Juraj Kadnár
Ľubovnianska 3157/16
Bratislava-Petržalka 851 07
From: 07/15/2016 Until: 08/31/2019
  (from: 10/01/2019 until: 09/30/2019)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava 811 03
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/14/2017)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava 811 03
From: 09/24/2013 Until: 07/31/2017
  (from: 09/15/2017 until: 09/14/2017)
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
Bratislava 821 01
From: 08/01/2017
  (from: 09/15/2017 until: 02/28/2023)
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
Bratislava 821 01
From: 08/01/2017 Until: 08/01/2022
  (from: 03/01/2023 until: 02/28/2023)
Ing. Viera Plavčanová
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
From: 09/24/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/12/2016)
Ing. Viera Plavčanová
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
From: 09/24/2013 Until: 07/15/2016
  (from: 09/13/2016 until: 09/12/2016)
Ing. Peter Gabalec - predseda dozornej rady
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 09/24/2018 Until: 08/21/2023
  (from: 09/20/2023 until: 09/19/2023)
Ing. Peter Gabalec - predseda dozornej rady
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 09/24/2018
  (from: 01/25/2019 until: 09/19/2023)
Mgr. Dominik Šteffko
Švabinského 906/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/15/2021 Until: 08/21/2023
  (from: 09/20/2023 until: 09/19/2023)
Mgr. Dominik Šteffko
Švabinského 906/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/15/2021
  (from: 10/12/2021 until: 09/19/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 04.09.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 1089/2013, Nz 29927/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2015.
  (from: 01/16/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.01.2017.
  (from: 02/25/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2017.
  (from: 09/15/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person