Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2404/B

Business name: 
Energotel,a.s.
  (from: 12/17/2001)
Registered seat: 
Miletičova 7
Bratislava 821 08
  (from: 02/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 785 217
  (from: 03/29/2000)
Date of entry: 
03/29/2000
  (from: 03/29/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/29/2000)
Objects of the company: 
poskytovanie služby internet - tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 01/10/2003)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2003)
prenájom nenasvietených optických vlákien
  (from: 01/10/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/10/2003)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 01/10/2003)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 01/10/2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 02/10/2004)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 02/10/2004)
poskytovanie telekomunikačných dátových služieb a v jej rámci: poskytovanie prenájmu telekomunikačných okruhov, poskytovanie prenosu dát s prepojovaním okruhov a paketov na území SR ako aj mimo územia SR
  (from: 02/10/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/10/2004)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby: sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet
  (from: 02/10/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/28/2004)
spracovanie projektov bezpečnosti informačných systémov
  (from: 05/28/2004)
auditovanie bezpečnosti informačných systémov
  (from: 05/28/2004)
poskytovanie certifikačných služieb
  (from: 05/28/2004)
spracovanie projektov personálnej, administratívnej a priemyselnej bezpečnosti
  (from: 05/28/2004)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/19/2011)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/23/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/23/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/23/2016)
inžinierska činnosť
  (from: 12/23/2016)
stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/12/2020)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 08/12/2020)
inštalovanie (montáž), oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 08/12/2020)
montáž protipožiarnych prepážok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2020)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/12/2020)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/12/2020)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/12/2020)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/28/2020)
zabezpečovanie auditu kybernetickej bezpečnosti
  (from: 04/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/2000)
Peter Gálik
Čerešňová 10
Rovinka 900 41
From: 12/05/2022
  (from: 12/22/2022)
Ing. Radim Greguš - Chairman of the Board of Directors
Sputnikova 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 01/18/2023
  (from: 12/30/2022)
Ing. Martin Klamo - Member of the Board of Directors
Estónska 18
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 01/17/2023
  (from: 12/30/2022)
Ing. Karol Ladomerský - Member of the Board of Directors
Holíčska 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 06/03/2024
  (from: 06/11/2024)
PhDr. Ivan Trpčevski - Vice-chairman of the Board of Directors
Rázusova 25
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 01/19/2023
  (from: 12/30/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alaebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/31/2019)
Capital: 
2 191 200 EUR Paid up: 2 191 200 EUR
  (from: 08/12/2020)
Shares: 
Number of shares: 660
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/25/2009)
Supervisory board: 
Ing. Miloslava Gábrišová
Strečnianska 3059/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 08/27/2022
  (from: 09/23/2022)
Ing. Marián Suchý
Palárikova 5
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 03/17/2022
  (from: 04/01/2022)
Mgr. Ing. Juraj Bayer - predseda dozornej rady
Staromlynská 26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/21/2020
  (from: 01/14/2021)
Bc. Michal Lonček
Tichá 5664/18
Malacky 901 01
From: 01/17/2022
  (from: 01/28/2022)
Ing. Radovan Šulek
Olbrachtova 3
Trenčín 911 01
From: 08/27/2022
  (from: 09/23/2022)
Ing. Pavol Mertus
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/18/2023
  (from: 12/30/2022)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 01/17/2023
  (from: 12/30/2022)
Mgr. Martina Janská
Vrakunská 45
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/03/2024
  (from: 06/11/2024)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.2.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zz v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/29/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 133/2001 zo dňa 15.3.2001 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov
  (from: 04/11/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 337/01 napísanej dňa 8.11.2001 notárom JUDr.Kováčovou bola schválená zmena stanov a časti obchodné meno a počet členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 8.11.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 26.11.2001. Zmena obchodného mena z Transte, a.s. na Energotel, a.s.
  (from: 12/17/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29. 7. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 285/02.
  (from: 01/10/2003)
Notárska zápisnica N 320/2003, Nz 64473 zo dňa 28. 7. 2003 spísaná JUDr. Kováčovou - nové stanovy spoločnosti, zmena v predstavenstve a v dozornej rade, rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla. Notárska zápisnica N 804/03, Nz 74940/03 zo dňa 27. 8. 2003 spísaná JUDr. Šikutovou - voľba členov dozornej rady volených podľa § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka. Notárska zápisnica N 415/2003, Nz 86557/2003 zo dňa 30. 9. 2003 spísaná JUDr. Kováčovou - voľba predsedu dozornej rady, nové Stanovy spoločnosti.
  (from: 02/10/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 38/204, Nz 7740/2004 spísaná dňa 29.1.2004.
  (from: 03/09/2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - Notárska zápisnica N 144/2005, Nz 28436/2005, NCRls 28201/2005 napísaná dňa 22.06.2005 notárom JUDr. Janou Horňákovou.
  (from: 07/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2006.
  (from: 04/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2006.
  (from: 06/28/2006)
Notárska zápisnica N 108/2007, Nz 21492/2007, NCRls 21509/2007 napísaná dňa 29.5.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2007.
  (from: 06/07/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007.
  (from: 10/03/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.3.2008.
  (from: 04/01/2008)
Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov spoločnosti Energotel, a. s. zo dňa 19.05.2008.
  (from: 05/30/2008)
Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.08.2008
  (from: 08/28/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2009.
  (from: 07/25/2009)
Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov spoločnosti zo dňa 08.06.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 171/2010, Nz 22604/2010, NCRls 22948/2010 spísanej dňa 23.06.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2011
  (from: 02/19/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.05.2011.
  (from: 05/28/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2011.
  (from: 06/28/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011.
  (from: 11/26/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2011 - vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva
  (from: 12/23/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.02.2012.
  (from: 02/15/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2012.
  (from: 07/28/2012)
Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov zo dňa 13.08.2013.
  (from: 08/28/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2014.
  (from: 01/21/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2014.
  (from: 05/08/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2016.
  (from: 05/18/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2016.
  (from: 11/29/2016)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti zo dňa 15.02.2017.
  (from: 02/22/2017)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person