Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  481/B

Business name: 
GE Money Brokers, a.s.
  (from: 06/21/2006)
GE Money Multiservis, k.s.
  (from: 01/17/2005 until: 06/20/2006)
GE Capital Multiservis, k.s.
  (from: 03/07/2000 until: 01/16/2005)
Registered seat: 
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 10/06/2003)
Dobrovičova 8
Bratislava 811 09
  (from: 03/07/2000 until: 10/05/2003)
Identification number (IČO): 
35 783 214
  (from: 06/21/2006)
35 783 214
  (from: 03/07/2000 until: 06/20/2006)
Date of entry: 
03/07/2000
  (from: 06/21/2006)
03/07/2000
  (from: 03/07/2000 until: 06/20/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/21/2006 until: 06/27/2017)
Limited partnership
  (from: 03/07/2000 until: 06/20/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov a pôžičiek /nebankovým spôsobom/
  (from: 03/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/07/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/07/2000)
faktoring a forfaiting-vymáhanie pohľadávok administratívnou cestou
  (from: 03/07/2000)
prieskum trhu
  (from: 03/07/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/07/2000)
vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
  (from: 09/25/2004)
Partners: 
Limited partner
GE Capital Multiservis, a.s. IČO: 49 241 150
Vyskočilova 1422/1a
Praha 140 28
Česká republika
  (from: 05/21/2002 until: 06/15/2003)
Limited partner
MULTISERVIS, a.s. IČO: 49 241 150
Sokolská 15
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
General partner
PROSPERITA a.s. IČO: 17 324 220
Drieňova 34
Bratislava 821 02
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
General partner
GLOBAL CONSUMER FINANCE LIMITED
Summer Street 1600
Stamford 069 27
Connecticut - Spojené štáty americké
  (from: 01/24/2006 until: 06/20/2006)
Limited partner
GE Money Multiservis, a.s. IČO: 49 241 150
Vyskočilova 1422/1a
Praha 140 28
Česká republika
  (from: 01/17/2005 until: 06/20/2006)
General partner
GE Money Auto, a.s. IČO: 17 324 220
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 08/12/2005 until: 01/23/2006)
General partner
GE Money Leasing, a.s. IČO: 17 324 220
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 01/17/2005 until: 08/11/2005)
Limited partner
GE Capital Multiservis, a.s. IČO: 49 241 150
Vyskočilova 1422/1a
Praha 140 28
Česká republika
  (from: 06/16/2003 until: 01/16/2005)
General partner
GE Capital Leasing, a.s. IČO: 17 324 220
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 05/21/2002 until: 01/16/2005)
Amount of each limited partner's investment: 
MULTISERVIS, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
GE Capital Multiservis, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/16/2003 until: 01/16/2005)
GE Money Multiservis, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/17/2005 until: 06/20/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/21/2006)
General partner
  (from: 08/12/2005 until: 06/20/2006)
General partner
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Martin Rajec - člen
Popradská 6
Bratislava 821 06
From: 06/21/2006
  (from: 06/21/2006)
Zuzana Gürtlerová - člen
Košolná 51
Suchá nad Parnou 919 01
From: 06/21/2006
  (from: 06/28/2017)
PROSPERITA a.s. zastúpená členmi predstavenstva:
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
GE Money Auto, a.s.
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 08/12/2005 until: 01/23/2006)
GE Money Auto, a.s.
Bottova 7
Bratislava 811 09
Until: 12/01/2005
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
GLOBAL CONSUMER FINANCE LIMITED
Summer Street 1600
Stamford 069 27
Connecticut - Spojené štáty americké
From: 12/01/2005
  (from: 01/24/2006 until: 06/20/2006)
Ing. Radoslav Holzmann
Tranovského 34
Bratislava 841 02
From: 12/21/2001 Until: 04/30/2003
  (from: 05/21/2002 until: 06/15/2003)
Ing. Branislav Katreniak - predseda
Horná 83
Banská Bystrica 974 01
From: 10/31/2001
  (from: 05/21/2002 until: 08/11/2005)
Martina Pecková
Jarná 36
Žilina 010 01
From: 10/13/2003
  (from: 02/20/2004 until: 08/11/2005)
Martina Pecková
Jarná 36
Žilina 010 01
From: 10/13/2003 Until: 07/28/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Rastislav Smerecký
Idanská 2
Košice 040 11
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Martin Suchánek
Šalviová 56
Bratislava 821 01
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Zuzana Tornyaiová
Saratovská 14
Bratislava 841 02
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Ing. Zuzana Žákovičová
Hviezdna 1405/4
Nitra - Staré mesto 949 01
From: 04/30/2003
  (from: 06/16/2003 until: 08/11/2005)
Ing. Zuzana Žákovičová
Hviezdna 1405/4
Nitra - Staré mesto 949 01
From: 04/30/2003 Until: 07/28/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Zuzana Valentová - člen
Košolná 51
Suchá nad Parnou 919 01
From: 06/21/2006
  (from: 06/21/2006 until: 06/27/2017)
Luboš Berkovec - predseda
Rasošky 15
Rasošky 552 21
Česká republika
From: 06/21/2006
  (from: 06/21/2006)
Pavel Maco
Žižkova 584
Přelouč 535 01
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Zálužická 100/5
Bratislava 821 01
From: 10/31/2001
  (from: 05/21/2002 until: 02/19/2004)
Pavel Maco
Žižkova 584
Přelouč 535 01
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Zálužická 100/5
Bratislava 821 01
From: 10/31/2001 Until: 10/13/2003
  (from: 02/20/2004 until: 02/19/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia prestavenstva.
  (from: 06/21/2006)
Každý komplementár je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Spoločnosť je navonok zastupovaná štatutárnym orgánom komplementára. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že štatutárny orgán komplementára pripojí podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu štatutárneho orgánu komplementára a slová " člen predstavenstva komplementára ".
  (from: 01/24/2006 until: 06/20/2006)
V mene spoločnosti koná komplementár. Podpisovanie uskutočňuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, osoba oprávnená konať v mene komplemetára pripojí svoj podpis a slová "člen predstavenstva komplementára".
  (from: 05/21/2002 until: 01/23/2006)
V mene spoločnosti koná komplementár. Podpisovanie uskutočňuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, osoba oprávnená konať v mene komplemetára pripojí svoj podpis a slová "člen predstavenstva komplementára".
  (from: 03/07/2000 until: 05/20/2002)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 06/21/2006)
30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/16/2003 until: 06/20/2006)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.2.2000 v zmysle §§ 93 - 104 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/07/2000)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 2.4.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.4.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Suchánka a Ing. R. Smereckého sa končí dňom 28.2.2001. Funkcia člena prestavenstva Z. Tornyaiovej sa končí dňom 31.10.2001.
  (from: 05/21/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2003.
  (from: 06/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2003.
  (from: 10/06/2003)
Pavel Maco, deň zániku funkcie: 13.10.2003. Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 13.10.2003.
  (from: 02/20/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 5.8.2004. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 21.9.2004.
  (from: 09/25/2004)
Zmena obchodného mena na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 07.12.2004 z pôvodného: "GE Capital Multiservis, k.s." na nové: "GE Money Multiservis, k.s."
  (from: 01/17/2005)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 28.07.2005.
  (from: 08/12/2005)
Dohoda o dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 1.12.2005.
  (from: 01/24/2006)
Rozhodnutie spoločníkov vo forme notárskej zápisnice N 100/2006, Nz 16446/2006, NCRls 16339/2006 zo dňa 28.04.2006 o zmene právnej formy komanditnej spoločnosti GE Money Multiservis, k.s. na akciovú spoločnosť GE Money Brokers, a.s.
  (from: 06/21/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji podniku - Bottova 7, 811 09 Bratislava účinná ku dňu 01.04.2006. Kupujúci: GE Money, a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 17 324 220.
  (from: 04/05/2006 until: 06/20/2006)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person