Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18/V

Business name: 
Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/06/2011 until: 11/23/2021)
Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o.
  (from: 03/04/1998 until: 01/05/2011)
STYLLEX spol. s r. o.
  (from: 12/30/1992 until: 03/03/1998)
STYLLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
Registered seat: 
595
Bočiar 044 56
  (from: 04/28/1997 until: 11/23/2021)
Palackého 14
Košice
  (from: 12/30/1992 until: 04/27/1997)
Budapeštianska 7
Košice
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
Identification number (IČO): 
00 595 004
  (from: 08/29/1990)
Date of entry: 
08/29/1990
  (from: 08/29/1990)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/29/1990)
Objects of the company: 
výroba a odbyt zámočníckych výrobkov
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
údržba a opravy strojných zariadení
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
práce hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
reklamná a propagačná činnosť prostredníctvom automobilových pretekov
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
opravy hutných a strojných agregátov
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
vnútroštátna obchodná činnosť - nákup a predaj
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
zámočníctvo, výroba a predaj zámočníckych výrobkov
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
údržba a opravy strojných zariadení, opravy hutných agregátov
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja hutného materiálu, drevárskych výrobkov, strojárskych a zámočníckych výrobkov
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
veľkooobchod s priemyselným tovarom z oboru drevárskej, strojárenskej a zámočníckej výroby
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja okrem tovaru vedeného v prílohe 2 a 3 Živnostenského zákona
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
montáž, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
strojárenská výroba kovových paliet, kontajnerov, obytných a skladových buniek, zarážiek na oceľové zvitky
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
montáž strojárenských zariadení
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
žiarotechnické práce-výstavba a opravy žiaruvzdorných výmuroviek
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Rastislav Aschmann
Húskova 75
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/29/1990 until: 12/21/1994)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/28/1997 until: 03/16/1998)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/22/1994 until: 04/27/1997)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/29/1990 until: 12/21/1994)
Ing. Milan Okajček
Obchodná 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/28/1997 until: 03/16/1998)
LIFI - Slovakia, s.r.o. IČO: 35 735 368
Záhorácka 1934/65
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Koči
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/29/1990 until: 12/21/1994)
Ing. Rastislav Aschmann
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/29/1990 until: 12/21/1994)
Ing. Peter Koči
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1994 until: 04/27/1997)
Ing. Peter Koči
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 03/16/1998)
Ing. Milan Okajček
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 03/16/1998)
LIFI - Slovakia, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 12/30/1992 until: 03/16/1998)
konatelia
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
Ing. Rastislav Aschmann
Húskova 75
Košice
  (from: 12/30/1992 until: 12/21/1994)
Ing. Lubor Bačenko
Palárikova 14
Košice
  (from: 02/22/1996 until: 04/27/1997)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
  (from: 12/30/1992 until: 02/21/1996)
Ing. Ladislav Löffler
Štiavnická 12
Košice
  (from: 02/22/1996 until: 03/16/1998)
Ing. Miroslav Šturák
Bukovecká 6
Košice
  (from: 12/22/1994 until: 09/06/1995)
Ing. Peter Havel
Záhorácka 65
Malacky
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/30/1992 until: 03/16/1998)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú obaja spoločníci spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti sa pripojí ich vlastnoručný podpis.
  (from: 08/29/1990 until: 12/29/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/29/1990 until: 11/23/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/03/2000
  (from: 05/03/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/03/2000
  (from: 07/03/2000 until: 05/02/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Viera Hudáková
Bauerova 44
Košice
  (from: 07/03/2000 until: 05/02/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/12/2008
  (from: 05/03/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/22/2009
  (from: 01/06/2011)
 Liquidators:
Ing. Peter Havel
Záhorácka 65
Malacky 901 01
From: 08/22/2009
  (from: 01/06/2011 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 01/06/2011 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla na základe spoločenskej zmluvy uzavretej dňa 22.8.1990 v súlade so zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. Podpisy na spoločenskej zmluve overené štátnym notárstvom v Košiciach pod č. O 4446-4443/90.
  (from: 08/29/1990 until: 11/23/2021)
Dodatok číslo 1 spoločenskej zmluvy vypracovaný v zmysle § 105 a násl. ust. zák. č. 513/1991 Zb. prispôsobujúci spoločenskú zmluvu obchodnému zákonníku v zmysle § 764 a násl. ust. zákona 513/1991 Zb.
  (from: 12/30/1992 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 6. 1994.
  (from: 10/25/1994 until: 11/23/2021)
Dodatok k spoločenskej zmluvy č. 3 zo dňa 6. 12. 1994.
  (from: 12/22/1994 until: 11/23/2021)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 188/96, Nz 184/96 zo dňa 19.12.1996.
  (from: 04/28/1997 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.2.1998.
  (from: 03/04/1998 until: 11/23/2021)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 9. 3. 1998.
  (from: 03/17/1998 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Košiciach sp. zn. 3K 237/99-8 zo dňa 4.4.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o., Bočiar 595 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vieru Hudákovú, komerčnú právničku, Bauerova 44, Košice
  (from: 07/03/2000 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k.3K237/199-1558 zo dňa 29.11.2007 zrušil konkurz na majetok úpadcu Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o. a zbavil JUDr. Vieru Hudákovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/03/2008 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person