Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  381/B

Business name: 
All-Pro, spol.s.r.o.
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
Identification number (IČO): 
00 602 761
  (from: 12/21/1990)
Date of entry: 
12/21/1990
  (from: 12/21/1990)
Person dissolved from: 
4.10.2005
  (from: 11/16/2005)
Date of deletion: 
11/16/2005
  (from: 11/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1990)
Objects of the company: 
nákup a predaj
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
spotrebnej elektroniky
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
výpočtovej techniky
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
priemyselného tovaru
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
textilných výrobkov
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
športových potrieb
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
osobných motorových vozidiel a ich súčiastok
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
stavebnín
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
poľnohospodárskych produktov
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
výrobkov z poľnohospodárskej produkcie
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
zariadení pre poľnohospodárstvo
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja komodít uvedených pod bodom a)
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
obchod s tovarom všetkého druhu /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do vštkých štátov Európy
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
údržbárska a servisná činnosť
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
Partners: 
Ing. Vladimír Fabok
Warynského 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Ing. Vojtech Koiš
Černého 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Ing. Vojtech Koiš
Černého 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Ing. Vladimír Fabok
Warynského 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Jana Koišová
Kapicova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Ing. Mária Faboková
Wolkrova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Koiš
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Ing. Vladimír Fabok
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Ing. Vojtech Koiš
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Ing. Vladimír Fabok
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Jana Koišová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Ing. Mária Faboková
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
konatelia
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Ing. Vojtech Koiš
Černého 35
Bratislava
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Ing. Vladimír Fabok
Warynského 23
Bratislava
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti sapodpíše ktorýkoľvek z jednateľov samostatne.
  (from: 06/24/1992 until: 11/15/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje každý zo spoločníkov a to samostatne.
  (from: 12/21/1990 until: 06/23/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I 33Exre/98/2005 zo dňa 04.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2005 súd zrušuje obchodnú spoločnosť All- Pro, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 00 602 761, zapísanú v odd. Sro., vo vložke č. 381/B bez likvidácie. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť All- Pro, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 00 602 761, zapísanú v odd. Sro., vo vložke č. 381/B v celom rozsahu.
  (from: 11/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa maní a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 588
  (from: 12/21/1990 until: 11/15/2005)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2005, č. k. 33Exre/98/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2005 bola spoločnosť All-Pro, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 11/15/2005 until: 11/15/2005)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person