Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21342/B

Business name: 
B & C Corp., s.r.o.
  (from: 03/16/2004 until: 03/14/2013)
Realitná spoločnosť, spol. s r.o.
  (from: 03/20/2000 until: 03/15/2004)
Registered seat: 
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 03/09/2010 until: 03/14/2013)
Prievozská 18
Bratislava 824 51
  (from: 11/04/2006 until: 03/08/2010)
Hurbanovo nám. 6
Bratislava 811 06
  (from: 03/16/2004 until: 11/03/2006)
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 10/18/2001 until: 03/15/2004)
Hudecova 1
Bratislava 841 04
  (from: 03/20/2000 until: 10/17/2001)
Identification number (IČO): 
35 784 181
  (from: 03/20/2000)
Date of entry: 
03/20/2000
  (from: 03/20/2000)
Person dissolved from: 
1.1.2013
  (from: 03/15/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania, pre nedostatok majetku.
  (from: 03/15/2013)
Date of deletion: 
03/15/2013
  (from: 03/15/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/20/2000 until: 03/14/2013)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2000 until: 03/14/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
poskytovanie služieb spojených so právou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
Partners: 
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 35 786 281
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 01/20/2003)
H.T.Real, spol. s r.o. IČO: 31 328 768
Záborského 42
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
GARRISON TRADING s. r. o.
Panenská 18
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 01/26/2010 until: 03/08/2010)
GARRISON TRADING LTD.
Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street
Victoria, Mahe
Seychely
  (from: 02/11/2009 until: 01/25/2010)
Zdeno Pabiš
Jánošíkova 140/12
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 01/21/2003 until: 09/08/2003)
Zdeno Pabiš
Jánošíkova 140/12
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 01/20/2003)
FUTURE VOX COMPANY
Corporation Service company, Logan Avenue 1821
Cheyenne 820 01
United States of America
  (from: 03/09/2010 until: 03/14/2013)
Ing. Tomáš Novosad
Nešporova 575
Praha 4 140 00
Česká republika
  (from: 09/09/2003 until: 02/10/2009)
Contribution of each member: 
H.T.Real, spol. s r.o.
Amount of investment: 4 510 000 Sk Paid up: 4 510 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 706 000 Sk Paid up: 2 706 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 01/20/2003)
Zdeno Pabiš
Amount of investment: 1 804 000 Sk Paid up: 1 804 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 01/20/2003)
Zdeno Pabiš
Amount of investment: 4 510 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 510 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 09/08/2003)
Ing. Tomáš Novosad
Amount of investment: 4 510 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 510 000 Sk
  (from: 09/09/2003 until: 02/10/2009)
GARRISON TRADING LTD.
Amount of investment: 149 705 EUR Paid up: 149 705 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 01/25/2010)
GARRISON TRADING s. r. o.
Amount of investment: 149 705 EUR Paid up: 149 705 EUR
  (from: 01/26/2010 until: 03/08/2010)
FUTURE VOX COMPANY
Amount of investment: 149 705 EUR Paid up: 149 705 EUR
  (from: 03/09/2010 until: 03/14/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/2000 until: 03/14/2013)
konatelia
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vŕšok 110
Bratislava 841 06
  (from: 05/31/2000 until: 10/28/2002)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vŕšok 110
Bratislava 841 06
From: 05/12/2000 Until: 12/06/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/20/2003)
Zdeno Pabiš
Jánošíková 12
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vŕšok 110
Bratislava 841 06
From: 02/26/2010
  (from: 03/09/2010 until: 03/14/2013)
Ing. Tomáš Novosad
Nešporova 575
Praha 140 00
Česká republika
From: 12/06/2002 Until: 02/26/2010
  (from: 03/09/2010 until: 03/08/2010)
Ing. Tomáš Novosad
Nešporova 575
Praha 140 00
Česká republika
From: 12/06/2002
  (from: 01/21/2003 until: 03/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/31/2000 until: 03/14/2013)
V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že do hodonty úkonu 100.000,- Sk, koná každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, konateľ pripojí svoj podpis; pri hodnote úkonu nad 100.000,- Sk, obaja spoločne k napísanému alebo vytlačenému názvu pripoja oba podpisy.
  (from: 03/20/2000 until: 05/30/2000)
Procuration: 
Ing. Tomáš Novosad
Nešporova 575
Praha 4 140 00
Česká republika
  (from: 05/31/2000 until: 10/28/2002)
Prokúra prokuristu o.i. zahrňuje aj oprávnenie prokuristu scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/31/2000 until: 10/28/2002)
Capital: 
149 705 EUR Paid up: 149 705 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 03/14/2013)
4 510 000 Sk Paid up: 4 510 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 02/10/2009)
4 510 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 10/28/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/39/2012 zo dňa 10.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.01.2013 bol zastavený konkurz voči dlžníkovi B & C Corp., s.r.o., so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35 784 181 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť B & C Corp., s.r.o., so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35 784 181, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 21342/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 03/15/2013)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 34/00, Nz 34/00 zo dňa 29.2.2000 v súlade s ust. § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Romanom Blahom.
  (from: 03/20/2000 until: 03/14/2013)
Prevody obchodných podielov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.2000. Dodatok č. 1 - nové znenie spoločenskej zmluvy - schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.2000 a podpísaný dňa 17.5.2000.
  (from: 05/31/2000 until: 03/14/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.9.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.2001.
  (from: 10/18/2001 until: 03/14/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.10.2001, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 2.11.2001.
  (from: 01/29/2002 until: 03/14/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 7.10.2002. Funkcia prokuristi Ing.Tomáša Novosada zaniká dňa 7.10.2002.
  (from: 10/29/2002 until: 03/14/2013)
Zánik funkcie konateľa Ing. Petra Novosada dňa 6.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.12.2002. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.2002.
  (from: 01/21/2003 until: 03/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.8.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 21.8.2003. Dodatok č. 5 z 21.8.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/09/2003 until: 03/14/2013)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 09.10.2003.
  (from: 03/16/2004 until: 03/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2009.
  (from: 02/11/2009 until: 03/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010.
  (from: 01/26/2010 until: 03/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2010.
  (from: 03/09/2010 until: 03/14/2013)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person