Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21340/B

Business name: 
Construction-SK, s.r.o.
  (from: 01/14/2003)
Správcovská 2000, spol. s r.o.
  (from: 03/20/2000 until: 01/13/2003)
Registered seat: 
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 10/23/2001)
Hudecova 1
Bratislava 841 04
  (from: 03/20/2000 until: 10/22/2001)
Identification number (IČO): 
35 784 164
  (from: 03/20/2000)
Date of entry: 
03/20/2000
  (from: 03/20/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/2000)
Objects of the company: 
prenájom strojov bez obsluhy
  (from: 03/20/2000)
prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/20/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/27/2002)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 06/27/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod /
  (from: 01/14/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
  (from: 01/14/2003)
inžinierská činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/14/2003)
prenájom tovaru - leasing
  (from: 01/14/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/14/2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/14/2003)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/14/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/14/2003)
kalkulácie a rozpočty stavieb
  (from: 01/14/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností / realitná činnosť /
  (from: 01/14/2003)
Partners: 
RETEP SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 786 281
Záborského 42
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 06/22/2004)
Ing. Petr Novosad
Strmý Vršok 110
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 10/12/2017)
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 35 786 281
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 01/14/2003 until: 06/21/2004)
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 35 786 281
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 06/01/2000 until: 01/13/2003)
H.T.Real, spol. s r.o. IČO: 31 328 768
Záborského 42
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vršok 110
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 01/14/2003 until: 10/11/2017)
Zdeno Pabiš
Jánošíkova 140/12
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/2000 until: 01/13/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Novosad
( nepeňažný vklad )
  (from: 11/19/2009 until: 10/11/2017)
Ing. Petr Novosad
Amount of investment: 996 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 10/12/2017)
RETEP SLOVAKIA, s.r.o.
Amount of investment: 156 377 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 156 377 EUR
  (from: 11/19/2009)
H.T.Real, spol. s r.o.
Amount of investment: 4 741 000 Sk Paid up: 4 741 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 845 000 Sk Paid up: 2 845 000 Sk
  (from: 06/01/2000 until: 01/13/2003)
Zdeno Pabiš
Amount of investment: 1 896 000 Sk Paid up: 1 896 000 Sk
  (from: 06/01/2000 until: 01/13/2003)
RETEP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Amount of investment: 4 711 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 4 711 000 Sk
  (from: 01/14/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Peter Novosad
Amount of investment: 30 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/14/2003 until: 11/18/2009)
RETEP SLOVAKIA, s.r.o.
Amount of investment: 4 711 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 4 711 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 11/18/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/01/2000)
konatelia
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Petr Novosad
Strmý vŕšok 110
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/12/2000
  (from: 10/12/2017)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vŕšok 110
Bratislava 841 06
  (from: 06/01/2000 until: 10/28/2002)
Ing. Peter Novosad
Strmý Vŕšok 110
Bratislava 841 06
From: 05/12/2000
  (from: 10/29/2002 until: 10/11/2017)
Zdeno Pabiš
Jánošíková 140/12
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/01/2000)
V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že do hodnoty úkonu 100.000,-Sk, koná každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, konateľ pripojí svoj podpis; pri hodnote úkonu nad 100.000,-Sk, obaja spoločne k napísanému alebo vytlačenému názvu pripoja oba podpisy.
  (from: 03/20/2000 until: 05/31/2000)
Procuration: 
Ing. Tomáš Novosad
Nešporova 575
Praha 4 140 00
Česká republika
  (from: 06/01/2000 until: 10/28/2002)
Prokúra prokuristu o.i. zahrňuje aj oprávnenie prokuristu scudzovať nehnuteľností a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/01/2000 until: 10/28/2002)
Capital: 
157 373 EUR Paid up: 157 373 EUR
  (from: 11/19/2009)
4 741 000 Sk Paid up: 4 741 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 11/18/2009)
4 741 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 10/28/2002)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 35/00, Nz 35/00 zo dňa 29.2.2000 v súlade s ust. § 57, § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Romanom Blahom.
  (from: 03/20/2000)
Prevody obchodných podielov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.2000. Dodatok č. 1 - nové znenie spoločenskej zmluvy podpisaný dňa 17.5.2000.
  (from: 06/01/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene sídla. Dodatok k č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.2001.
  (from: 10/23/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28. 3. 2002. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28. 3. 2002.
  (from: 06/27/2002)
Ing. Tomáš Novosad, prokurista od 12.5.2000 do 7.10.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.10.2002.
  (from: 10/29/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.12.2002, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného Správcovská 2000, spol. s.r.o. na Construction-SK, s.r.o. rozšírenie predmetu činnosti a rozdelenie a prevod obchodného podielu.
  (from: 01/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 8.10.2003.
  (from: 06/22/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.2013. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1491/2013 Nz 56112/2013 NCRls 56850/2013 dňa 16.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1366/2014, Nz 57937/2014, NCRIs 58779/2014 zo dňa 15.12. 2014.
  (from: 01/01/2015)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 10/24/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGÁTKY, s. r. o.
Záborského 42
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 10/24/2017)
BIOINVEST, s.r.o.
Záborského 42
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 11/15/2016)
INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2014)
RIS-Dubová, s.r.o.
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2015)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person