Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2412/B

Business name: 
CONTRACO Slovakia, a.s.
  (from: 11/20/2003 until: 02/14/2012)
CONTINENTAL FILM SLOVAKIA, a.s.
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Registered seat: 
Myslenická 138
Pezinok 902 01
  (from: 11/20/2003 until: 02/14/2012)
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Identification number (IČO): 
35 786 086
  (from: 04/12/2000)
Date of entry: 
04/12/2000
  (from: 04/12/2000)
Date of deletion: 
02/15/2012
  (from: 02/15/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/15/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/12/2000)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
fotografické služby
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
výskum trhu
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
výroba audiovizuálnych a filmových programov, okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
leasing
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
kúpa a predaj filmových, televíznych a video produktov
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
laboratórne spracovanie filmov a audiovizuálnych záznamov
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
prevádzkovanie filmových a audiovizuálnych ateliérov
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
prevádzkovanie kín a galérií
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
poradenská činnosť v oblasti kultúry
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
usporadúvanie výstav
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
prednášková činnosť
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky - veľkoobchod, maloobchod
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane sídliskových celkov
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
výroba oceľových, drevených, nekovových prvkov a výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/07/2004 until: 02/14/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/2003 until: 02/14/2012)
Managing board
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Marián Drinka - člen predstavenstva
1. Mája 45
Pezinok 902 01
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 02/21/2007)
Marián Drinka - člen predstavenstva
1. Mája 45
Pezinok 902 01
From: 09/29/2003 Until: 11/21/2006
  (from: 02/22/2007 until: 02/21/2007)
Anton Drobný - predseda predstavenstva
Ševčenkova ul.č. 19
Bratislava 851 01
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Michal Drobný - člen predstavenstva
Bohrova ul.č. 3
Bratislava 851 01
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Tomáš Drobný - člen predstavenstva
Ševčenkova ul.č. 19
Bratislava 851 01
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Ing. Milan Mocko - predseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 02/21/2007)
Ing. Milan Mocko - predseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 09/29/2003 Until: 11/21/2006
  (from: 02/22/2007 until: 02/21/2007)
Radovan Sečkár - člen predstavenstva
Kafendova 26
Bratislava 831 06
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 02/21/2007)
Radovan Sečkár - člen predstavenstva
Kafendova 26
Bratislava 831 06
From: 09/29/2003 Until: 11/21/2006
  (from: 02/22/2007 until: 02/21/2007)
Libor Puha
Lesné Kračany 3
Lesné Kračany 930 30
From: 09/29/2009
  (from: 01/13/2010 until: 02/14/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci samostatne. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva s predsedom predstavenstva.
  (from: 11/20/2003 until: 02/14/2012)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda Predstavenstva alebo každý člen Predstavenstva samostatne. Zamestnanci alebo iní zástupcovia môžu podpisovať za spoločnosť, len v prípade, že sú k tomu oprávnení na základe písomnej plnej moci alebo vnútorného predpisu spoločnosti, s podpisom musí byť uvedená funkcia alebo pracovné zaradenie a taktiež musí byť priložená príslušná plná moc prípadne opis či výpis z vnútorného predpisu spoločnosti.
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 02/14/2012)
1 000 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 01/12/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 01/13/2010 until: 02/14/2012)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 11/20/2003 until: 01/12/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Supervisory board: 
PhDr. Daniela Drobná - člen dozornej rady
Ševčenkova 19
Bratislava
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
JUDr. Eva Kubaská - predseda dozornej rady
Lazaretská 34
Bratislava
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
Valéria Pokorná - člen dozornej rady
Anenská 1
Bratislava
Until: 09/29/2003
  (from: 04/12/2000 until: 11/19/2003)
JUDr. Juraj Kubaský - člen dozornej rady
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
From: 09/29/2003 Until: 09/29/2009
  (from: 01/13/2010 until: 01/12/2010)
Eva Kováčová - člen dozornej rady
Rezedova 28
Bratislava 821 01
From: 09/29/2003 Until: 09/29/2009
  (from: 01/13/2010 until: 01/12/2010)
JUDr. Eva Kubaská - predseda dozornej rady
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
From: 09/29/2003 Until: 09/29/2009
  (from: 01/13/2010 until: 01/12/2010)
JUDr. Juraj Kubaský - člen dozornej rady
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 01/12/2010)
Eva Kováčová - člen dozornej rady
Rezedova 28
Bratislava 821 01
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 01/12/2010)
JUDr. Eva Kubaská - predseda dozornej rady
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
From: 09/29/2003
  (from: 11/20/2003 until: 01/12/2010)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.07.2011 pod č. 33CbR/6/2010, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť CONTRACO Slovakia, a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2011. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť CONTRACO Slovakia, a.s., so sídlom Myslenická 138, 902 01 Pezinok, IČO : 35 786 086, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 2412/B.
  (from: 02/15/2012)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.3.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 04/12/2000 until: 02/14/2012)
Notárska zápisnica N 3278/03, Nz 85983/03 spísaná dňa 29.9.2003 notárom JUDr. Ďuriačom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného CONTINENTAL FILM SLOVAKIA, a.s. na CONTRACO Slovakia, a.s. Funkcia členov predstavenstva A. Drobného, M. Drobného a T. Drobného sa končí dňom 29.9.2003. Funkcia členov dozornej rady PhDr. D. Drobnej, V. Pokornej a JUDr. E. Kubaskej sa končí dňom 29.9.2003.
  (from: 11/20/2003 until: 02/14/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.12.2006 č.k. 34 Exre/400/2006 - 16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2007.
  (from: 02/22/2007 until: 02/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2009.
  (from: 01/13/2010 until: 02/14/2012)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person