Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2395/B

Business name: 
TOP - MED, a.s.
  (from: 03/20/2000)
Registered seat: 
Borská 6
Bratislava 841 04
  (from: 03/20/2000)
Identification number (IČO): 
35 784 253
  (from: 03/20/2000)
Date of entry: 
03/20/2000
  (from: 03/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/20/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/20/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/20/2000)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 03/20/2000)
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - polikliniky č. 103652/2007-ZDR/2 zo dňa 13.12.2007
  (from: 03/13/2008)
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (from: 02/17/2007)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zmysle zák.č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších
  (from: 07/15/2002 until: 01/16/2006)
poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom v prílohe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej nemocnice č. 103204/2005-ZDR/4 zo dňa 23.11.2005
  (from: 01/17/2006 until: 03/12/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2000)
Zuzana Gumbirová - predseda
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Erika Brathová
Chryzantémová ul.
Nitrianske Hrnčiarovce
  (from: 03/20/2000 until: 01/02/2002)
Erika Brathová
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
  (from: 01/03/2002 until: 07/14/2002)
Erika Brathová
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
From: 03/20/2000
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
Erika Brathová
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
From: 03/20/2000 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Erika Brathová
Moskovská 12
Nitra 949 01
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 03/12/2008)
Erika Brathová
Moskovská 12
Nitra 949 01
From: 03/15/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 03/13/2008 until: 03/12/2008)
Zuzana Gumbirová
Jasovská 47
Bratislava 851 07
  (from: 01/03/2002 until: 07/14/2002)
Zuzana Gumbirová
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 11/14/2001 Until: 11/14/2003
  (from: 07/15/2002 until: 02/26/2004)
Zuzana Gumbirová - predseda
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 11/14/2003
  (from: 02/27/2004 until: 04/11/2005)
Zuzana Gumbirová - predseda
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 11/14/2003 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Peter Kaňák
G.Bethlena 48
Nové Zámky 940 78
From: 11/14/2003
  (from: 02/27/2004 until: 04/11/2005)
Peter Kaňák
G.Bethlena 48
Nové Zámky 940 78
From: 11/14/2003 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Peter Kaňák
G.Bethlena 48
Nové Zámky 940 78
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 03/12/2008)
Peter Kaňák
G.Bethlena 48
Nové Zámky 940 78
From: 03/15/2005 Until: 08/27/2007
  (from: 03/13/2008 until: 03/12/2008)
Ing. Elvíra Lenčešova
Cabanova 2172/25
Bratislava 841 02
  (from: 01/03/2002 until: 07/14/2002)
Ing. Elvíra Lenčešová - predseda
Cabanova 2172/25
Bratislava 841 02
From: 03/20/2000 Until: 11/14/2003
  (from: 07/15/2002 until: 02/26/2004)
Ing. Elvíra Lenčešová - predseda
Karloveská 11
Bratislava
  (from: 03/20/2000 until: 01/02/2002)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava
  (from: 03/20/2000 until: 01/02/2002)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť za spoločnosť koná a podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám, priezviskám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/13/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/20/2000 until: 03/12/2008)
Capital: 
464 714,8646 EUR Paid up: 464 714,8646 EUR
  (from: 04/17/2010)
14 000 000 Sk Paid up: 14 000 000 Sk
  (from: 04/12/2005 until: 04/16/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
1 000 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 07/14/2002)
Shares: 
Number of shares: 1400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 04/17/2010)
Number of shares: 1400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/12/2005 until: 04/16/2010)
Number of shares: 100
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 07/14/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 12.07.2010 č.k. 4K/29/2010 , ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.7.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TOP - MED, a.s.
  (from: 08/11/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 12.07.2010 č.k. 4K/29/2010 , ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.7.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TOP - MED, a.s.
  (from: 04/06/2011 until: 08/10/2015)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
From: 07/21/2010
  (from: 04/06/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/26/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 02.06.2015 sp. zn. 4K/29/2010-327, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.06.2015 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 08/11/2015)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005)
Mgr. Michal Zálešák
Poštová 10
Palárikovo 941 11
From: 02/28/2008
  (from: 03/13/2008)
Juraj Majer
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
  (from: 01/03/2002 until: 07/14/2002)
Juraj Majer
Majerského 569
Hliník nad Hronom
  (from: 03/20/2000 until: 01/02/2002)
Juraj Majer
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
From: 03/20/2000
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
Juraj Majer
Krakovská 57
Ivánka pri Nitre 951 12
From: 03/20/2000 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava
  (from: 03/20/2000 until: 07/14/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava
From: 03/20/2000
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava
From: 03/20/2000 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/20/2000 until: 07/14/2002)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/20/2000
  (from: 07/15/2002 until: 04/11/2005)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/20/2000 Until: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Juraj Majer
Moskovská 12
Nitra 949 01
From: 03/15/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 03/13/2008 until: 03/12/2008)
Juraj Majer
Moskovská 12
Nitra 949 01
From: 03/15/2005
  (from: 04/12/2005 until: 03/12/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.12.1999 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/20/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2001, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva.
  (from: 01/03/2002)
Notárska zápisnica č.N 400/02, Nz 384/02 zo dňa 23.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy. Notárska zápisnica č.N 536/02, Nz 508/02 zo dňa 3.7.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č. 1 k stanovam v súlade zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 07/15/2002)
Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 15.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 108/2005, Nz 11125/2005, NCR1s 11012/2005 o 13 000 000,-Sk.
  (from: 04/12/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti).
  (from: 02/17/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person