Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  482/B

Business name: 
A G R O F A R M A, v.o.s.
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Registered seat: 
Súťažná 18
Bratislava 821 08
  (from: 02/10/1992 until: 05/30/2006)
Račianska 72
Bratislava
  (from: 05/31/1991 until: 02/09/1992)
Miletičova 1
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/1991)
Identification number (IČO): 
00 679 747
  (from: 05/23/1990)
Date of entry: 
05/23/1990
  (from: 05/23/1990)
Date of deletion: 
05/31/2006
  (from: 05/31/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/31/2006)
Legal form: 
General partnership
  (from: 05/23/1990)
Objects of the company: 
spracovanie netradičných druhov rastlín, druhotných surovín a zároveň zabezpečenie ich predaja do rôznych sfér. Ich využitie bude predovšetkým v potravinárskom a krmovinárskom priemysle. Podľa pôvodných zámerov za účelom zceloročnenia podnikateľskej činnosti a racionálneho využitia jednotlivých prevádzok, údržbárskych dielní a iných základných prostriedkov bude vzkonávať ako vedľajšiu činnosť rôzne opravárenské služby pre obyvateľstvo, štátny a súkromný sektor v oblasti zámočníctva, sklenárstva a pod.
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/1991)
pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
prevádzkovanie pohostinských zariadení
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy
  (from: 05/31/1991 until: 05/30/2006)
Partners: 
JUDr. Jozef Obadal
Tupolevova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/1991)
Mikuláš Rybjanský
Bukovčana 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Ing. Dušan Lukáč
Jeremenkova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Ing. Július Geleta
84
Kostolište
Slovak Republic
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Management body: 
spoločníci
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť bude zastupovať a podpisovať štatutárny orgán Mikuláš Rybjanský.
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka A G R O F A R M A, v.o.s. zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/1678/2005 zo dňa 4.4.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti A G R O F A R M A, v.o.s. z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť A G R O F A R M A, v.o.s., Súťažná 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 679 747, zapísaná v odd. Sr vl. č. 482/B sa dňom 5.4.2006 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 132/95-89 zo dňa 24.5.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.1999 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/31/2006)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.5.1990 podľa § 106 zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 05/23/1990 until: 05/30/2006)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person