Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1426/L

Business name: 
DREVODOM, spol. s r.o.
  (from: 10/04/1993)
Registered seat: 
9.mája
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 10/04/1993)
Identification number (IČO): 
31 593 071
  (from: 10/04/1993)
Date of entry: 
10/04/1993
  (from: 10/04/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/1993)
Objects of the company: 
výroba drevostavieb: - rekreačných chát, záhradných osád , účelových drevených jedno i viac podlažných objektov , drevených rodinných domov , krovových konštrukcií
  (from: 10/04/1993)
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 10/04/1993)
konštrukčné práce v oblasti vyrábaných drevostavieb
  (from: 10/04/1993)
komplexná montáž drevených objektov
  (from: 10/04/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/04/1993)
obchodná činnosť okrem koncesií a predaja drahých kovov
  (from: 10/04/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/04/1993)
Partners: 
Ing. Pavol Jantošík
ul.9. mája 1184/4
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Komenského 1140/34
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000)
Jaroslav Koreň
Matice slovenskej 971/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000)
Jozef Geleta
Matice slovenskej 971/9
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000)
Ing. Jozef Pukalik
Kukučínova 2086
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000)
Jozef Geleta
Matice slovenskej 971/9
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Jozef Geleta
Matice slovenskej 971/9
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Jozef Geleta
Matice slovenskej 971/9
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ing. Pavol Jantošík
ul.9. mája 1184/4
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Pavol Jantošík
Kamence 1184/4
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Pavol Jantošík
Kamence 1184/4
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Jaroslav Koreň
Matice slovenskej 971/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Jaroslav Koreň
Matice slovenskej 971/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Jaroslav Koreň
Matice slovenskej 971/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Komenského 1140/34
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Komenského 1140/34
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Komenského 1140/34
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ing. Jozef Pukalik
Kukučínova 2086
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/03/1998 until: 02/15/2000)
Ľudovít Pukalík
89
Dunajov
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 12/02/1998)
Ľudovít Pukalík
89
Dunajov
Slovak Republic
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ľudovít Pukalík
89
Dunajov
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Jantošík
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 11/06/2009)
Jaroslav Koreň
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 11/06/2009)
Jozef Geleta
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ing. Jozef Pukalik
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ing. Pavol Jantošík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ľudovít Pukalík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Jaroslav Koreň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Jozef Geleta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 06/29/1997)
Ing. Pavol Jantošík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ľudovít Pukalík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Jaroslav Koreň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Jozef Geleta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Pavol Jantošík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Ľudovít Pukalík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 12/02/1998)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Jaroslav Koreň
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Jozef Geleta
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Jozef Pukalik
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/03/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Pavol Jantošík
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 11/05/2009)
Ing. Jaroslav Mikovčák
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 11/05/2009)
Jaroslav Koreň
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 11/05/2009)
Jozef Geleta
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 11/05/2009)
Ing. Jozef Pukalik
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 11/05/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/04/1993)
Ing. Pavol Jantošík
Kamence 1184/4
Kysucké Nové Mesto
  (from: 05/21/2022)
Ing. Pavol Jantošík
Kamence 1184/4
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/04/1993 until: 01/17/2017)
Ľudovít Pukalík
89
Dunajov
  (from: 10/04/1993 until: 12/02/1998)
Ing. Pavol Jantošík
Kamence 1184/4
Kysucké Nové Mesto
  (from: 01/18/2017 until: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/04/1993)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 11/06/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 11/05/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/04/1993 until: 08/19/1998)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/24/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 286/01-417 zo dňa 15.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.06.2006, súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 07/11/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.1993, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/04/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/20/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.10.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/03/1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 286/01-88 zo dňa 21.12.2001 bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Správcom konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Antal, advokát, so sídlom advokátskej kancelárie Horná č. 51, Banská Bystrica.
  (from: 01/30/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person