Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21410/B

Business name: 
Advice, s.r.o. v likvidácii
  (from: 04/02/2005 until: 09/23/2005)
Registered seat: 
Hudecova 1
Bratislava 841 04
  (from: 09/27/2001 until: 09/23/2005)
Identification number (IČO): 
35 784 962
  (from: 03/28/2000)
Date of entry: 
03/28/2000
  (from: 03/28/2000)
Person dissolved from: 
8. 3. 2005
  (from: 09/24/2005)
Date of deletion: 
09/24/2005
  (from: 09/24/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/24/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/08/2005
  (from: 04/02/2005)
 Liquidators:
Ing. Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
From: 03/08/2005 Until: 09/24/2005
  (from: 04/02/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je počas likvidácie oprávnený samostatne robiť v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 04/02/2005)
Other legal facts: 
Skončenie likvidácie zapísanej osoby ku dňu 11.08.2005. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2005 o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyplatenie likvidačného zostatku jedinej spoločníčke zapísanej osoby. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom podľa § 33 ods.2 zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.08.2005 pod č. 603/230/90667/05/Kno. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť Advice, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hudecova 1, 841 04 Bratislava, IČO : 35 784 962, zapísaná v odd. Sro, vo vložke 21410/B.
  (from: 09/24/2005)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person