Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21410/B

Business name: 
Advice, s.r.o. v likvidácii
  (from: 04/02/2005 until: 09/23/2005)
Advice, s.r.o.
  (from: 06/18/2001 until: 04/01/2005)
H. T. Real Bratislava, s.r.o.
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Registered seat: 
Hudecova 1
Bratislava 841 04
  (from: 09/27/2001 until: 09/23/2005)
J. Hronca 34
Bratislava 841 07
  (from: 06/18/2001 until: 09/26/2001)
Hudecova 1
Bratislava 841 04
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Identification number (IČO): 
35 784 962
  (from: 03/28/2000)
Date of entry: 
03/28/2000
  (from: 03/28/2000)
Person dissolved from: 
8. 3. 2005
  (from: 09/24/2005)
Date of deletion: 
09/24/2005
  (from: 09/24/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/24/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
inžinierska činnosť
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
Partners: 
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Zdeno Pabiš
Jánošíková 12
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Mária Malovaná
J. Hronca 34
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
Contribution of each member: 
Branislav Novosad
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Zdeno Pabiš
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Mária Malovaná
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
konatelia
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Zdeno Pabiš
Jánošíková 12
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Mária Malovaná
J. Hronca 34
Bratislava 841 07
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ v plnej miere samostatne.
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že do hodnoty úkonu 100.000,- Sk, koná každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, konateľ pripojí svoj podpis; pri hodnote úkonu nad 100.000,- Sk, obaja spoločne k napísanému alebo vytlačenému názvu pripoja oba podpisy.
  (from: 03/28/2000 until: 06/17/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/08/2005
  (from: 04/02/2005)
 Liquidators:
Ing. Branislav Novosad
Plzenská 11
Bratislava 831 03
From: 03/08/2005 Until: 09/24/2005
  (from: 04/02/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je počas likvidácie oprávnený samostatne robiť v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 04/02/2005)
Other legal facts: 
Skončenie likvidácie zapísanej osoby ku dňu 11.08.2005. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2005 o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyplatenie likvidačného zostatku jedinej spoločníčke zapísanej osoby. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom podľa § 33 ods.2 zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.08.2005 pod č. 603/230/90667/05/Kno. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť Advice, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hudecova 1, 841 04 Bratislava, IČO : 35 784 962, zapísaná v odd. Sro, vo vložke 21410/B.
  (from: 09/24/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.2.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/28/2000 until: 09/23/2005)
Prevod obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.5.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné H.T. Real Bratislava, s.r.o.
  (from: 06/18/2001 until: 09/23/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla zo dňa 27.8.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.8.2001.
  (from: 09/27/2001 until: 09/23/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.3.2005 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a vymenovaní likvidátora.
  (from: 04/02/2005 until: 09/23/2005)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person