Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  93095/B

Business name: 
Farma Babindol, s.r.o.
  (from: 09/29/2017)
Registered seat: 
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 06/22/2016)
Identification number (IČO): 
47 470 968
  (from: 10/15/2013)
Date of entry: 
10/15/2013
  (from: 10/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/2013)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/15/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/15/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/15/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/15/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/15/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/15/2013)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/15/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/15/2013)
fotografické služby
  (from: 10/15/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/15/2013)
organizovanie kultúrnych a inných spoločenských podujatí
  (from: 10/15/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/15/2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/15/2013)
administratívne služby
  (from: 10/15/2013)
počítačové služby
  (from: 10/15/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/15/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/2013)
finančný leasing
  (from: 10/15/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/15/2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/15/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/15/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/15/2013)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 10/15/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 10/15/2013)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/05/2014)
Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych yýrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/05/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/05/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/05/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/05/2014)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/05/2014)
Skladovanie
  (from: 08/05/2014)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 08/05/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/05/2014)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 08/05/2014)
Poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 08/05/2014)
Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 07/23/2019)
Partners: 
BENCONT GROUP, a. s.
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 11/11/2015)
Contribution of each member: 
BENCONT GROUP, a. s.
Amount of investment: 500 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 EUR
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel 149/ZZ/2020 zo dňa 09.07.2020 bol obchodný podiel založený v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/17/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/11/2015)
Ing. Marek Reguli
Palkovičova 245/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/22/2015
  (from: 11/11/2015)
Ing. Matúš Jančura
Komárnická 112/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 10/22/2015
  (from: 12/13/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 06/22/2016)
Capital: 
500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 04/29/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.09.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 10/15/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07. 2014.
  (from: 08/05/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2014.
  (from: 11/05/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10. 2015.
  (from: 11/11/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.12.2015 č.k. 33Exre/477/2015-7 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015.
  (from: 01/13/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2016.
  (from: 06/22/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2018.
  (from: 11/14/2018)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person