Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  305/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom
  (from: 04/30/1993)
Registered seat: 
155
Žiar nad Hronom 965 14
  (from: 05/06/2021)
Identification number (IČO): 
00 027 995
  (from: 01/09/1974)
Date of entry: 
01/09/1974
  (from: 01/09/1974)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/09/1974)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/30/1993)
porážkáreň
  (from: 04/30/1993)
práce špecializovanými strojmi
  (from: 04/30/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/30/1993)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 04/30/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1993)
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 04/30/1993)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 04/30/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 04/30/1993)
závodné stravovanie
  (from: 04/30/1993)
drevovýroba
  (from: 03/01/1994)
Management body: 
predseda
  (from: 02/02/2022)
Milan Sekera
Janova Lehota 510
Janova Lehota 966 24
From: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022)
Acting: 
samostatne
  (from: 02/02/2022)
Procuration: 
Prokurista je oprávnený konať v mene družstva samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu družstva, za ktoré koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho meno. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 04/29/2011)
Registered capital: 
17 596 EUR
  (from: 04/29/2011)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 06/05/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 9.1.1974, zlúčením JRD Žiar nad Hronom a JRD Lu- tila do jedného celku, pričom boli schválené stanovy býva- lého JRD Žiar nad Hronom. Členská schôdza konaná dňa 22.21991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodár- skom družstevníctve. Starý spis: Dr. 1108
  (from: 01/09/1974)
Na členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/01/1994)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1992 a 18.2.1993 po transformácii družstva v zmysle zák.č. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. a zvolilo nové predstavenstvo družstva.
  (from: 05/10/1995)
Členská schôdza dňa 19.02.1999 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 05/20/1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 21.3.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person