Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  305/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom
  (from: 04/30/1993)
Spoločné roľnícke družstvo Žiar nad Hronom
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
Registered seat: 
155
Žiar nad Hronom 965 14
  (from: 05/06/2021)
Žiar nad Hronom 965 14
  (from: 01/09/1974 until: 05/05/2021)
Identification number (IČO): 
00 027 995
  (from: 01/09/1974)
Date of entry: 
01/09/1974
  (from: 01/09/1974)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/09/1974)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/30/1993)
porážkáreň
  (from: 04/30/1993)
práce špecializovanými strojmi
  (from: 04/30/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/30/1993)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 04/30/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1993)
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 04/30/1993)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 04/30/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 04/30/1993)
závodné stravovanie
  (from: 04/30/1993)
drevovýroba
  (from: 03/01/1994)
1. Poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj výrobkov z vlastných surovín i surovín iných výrobkov
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
2. Práce a služby pre svojich členov a iné fyzické a právnické osoby:
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
doprava osobná, nákladná
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
práce a služby poľnohospodárskou technikou
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
3. Iná činnosť:
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
preparovanie zvierat, spracovanie poľovníckych trofejí, výroba predmetov z parožia
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
výroba a predaj elektronických prístrojov a súčastí
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
čistenie komunikácií a kanalizačných vpustí
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
údržba a úpravy mestskej zelene
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
kovovýroba a výroba výrobkov z platických hmôt
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
obchodná činnosť
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 02/02/2022)
Managing board
  (from: 04/30/1993 until: 02/01/2022)
Managing board
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
Milan Sekera
Janova Lehota 510
Janova Lehota 966 24
From: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022)
Štefan Čavojec - podpredseda predstavenstva
288
Prochot 966 04
From: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 04/28/2011)
Štefan Čavojec - podpredseda predstavenstva
288
Prochot 966 04
From: 06/01/2007 Until: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 04/28/2011)
Ľudovít Dekýš - člen
Hviezdoslavova 52/69
Žiar nad Hronom
  (from: 04/30/1993 until: 06/12/1996)
Ľudovít Dekýš - člen
Hviezdoslavova 52/69
Žiar nad Hronom
  (from: 06/13/1996 until: 04/21/1997)
Blažena Dolinská - člen
Štefana Moyzesa 53/14
Žiar nad Hronom
  (from: 03/22/2000 until: 03/12/2003)
Blažena Dolinská - člen
Štefana Moyzesa 53/14
Žiar nad Hronom
From: 02/25/2000
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Blažena Dolinská - člen
Štefana Moyzesa 53/14
Žiar nad Hronom
From: 02/25/2000 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Marián Filús - člen
195
Ladomerská Vieska
  (from: 04/30/1993 until: 06/12/1996)
Marián Filús - člen
195
Ladomerská Vieska
  (from: 06/13/1996 until: 05/19/1999)
Ľubica Karásková - podpredseda
215
Janova Lehota
From: 07/10/2003
  (from: 11/18/2003 until: 04/27/2006)
Ľubica Karásková - podpredseda
215
Janova Lehota
From: 07/10/2003 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Alexander Lancko - člen
108
Šášovské Podhradie
  (from: 04/30/1993 until: 06/12/1996)
Alexander Lancko - člen
108
Šášovské Podhradie
  (from: 06/13/1996 until: 04/21/1997)
Alexander Lancko - člen
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom
  (from: 05/20/1999 until: 03/21/2000)
Alexander Lancko - podpredseda
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom
  (from: 03/22/2000 until: 05/27/2001)
Alexander Lancko - podpredseda
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 06/19/2007)
Alexander Lancko - podpredseda
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006 Until: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Ing. Peter Legíň - podpredseda
41
Janova Lehota
  (from: 05/28/2001 until: 03/12/2003)
Ing. Peter Legíň - podpredseda
41
Janova Lehota
From: 03/02/2001 Until: 07/10/2003
  (from: 03/13/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Peter Legíň - predseda
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/28/2011)
Ing. Peter Legíň - predseda
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/03/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 04/28/2011)
Ing. Peter Legíň - predseda predstavenstva
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 05/05/2021)
Ing. Peter Legíň - predseda predstavenstva
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011 Until: 02/08/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Bc. Helena Legíňová - člen predstavenstva
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 05/05/2021)
Bc. Helena Legíňová - člen predstavenstva
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011 Until: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Ing. Ambróz Ležovič - člen
271
Lovčica - Trubín
  (from: 06/13/1996 until: 04/21/1997)
Ing. Ambróz Ležovič - člen
271
Lovčica - Trubín
  (from: 05/20/1999 until: 03/21/2000)
Ing. Pavel Magdolen - predseda
ČSA 75/4
Žiar nad Hronom
  (from: 01/09/1974 until: 06/12/1996)
Ing. Pavel Magdolen - predseda
Š. Moysesa 75/4
Žiar nad Hronom
  (from: 06/13/1996 until: 03/12/2003)
Ing. Pavel Magdolen - predseda
Š. Moysesa 75/4
Žiar nad Hronom
From: 02/18/1993
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Ing. Pavel Magdolen - predseda
Š. Moysesa 75/4
Žiar nad Hronom
From: 02/18/1993 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Jozef Mikuláš - člen
Sládkovičova 36/46
Žiar nad Hronom
  (from: 04/30/1993 until: 05/09/1995)
Ján Neuschl - člen
Opatovská 12
Žiar nad Hronom
  (from: 04/22/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Jozef Novák - podpredseda
A.Dubčeka 39/35
Žiar nad Hronom
  (from: 04/22/1997 until: 05/19/1999)
Ján Oravecz - člen
Rázusova 8/31
Žiar nad Hronom
  (from: 04/22/1997 until: 05/19/1999)
Ján Oslanec - člen
Švermova 3/20
Žiar nad Hronom
  (from: 04/30/1993 until: 06/12/1996)
Roman Procházka - člen
Bottova 173/13
Lutila
  (from: 05/28/2001 until: 03/12/2003)
Roman Procházka - člen
Bottova 173/13
Lutila
From: 03/02/2001
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Roman Procházka - člen
Bottova 173/13
Lutila
From: 03/02/2001 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Ing. Daniela Sádovská - podpredseda
Hviezdoslavova 281/24
Žiar nad Hronom
  (from: 05/20/1999 until: 03/21/2000)
Michal Sedliak - člen
Duk. Hrdinov 10/8
Žiar nad Hronom
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/2001)
Pavel Sedliak
Jesenského 60/4
Žiar nad Hronom
  (from: 03/22/2000 until: 03/12/2003)
Pavel Sedliak
Jesenského 60/4
Žiar nad Hronom
From: 02/25/2000
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Pavel Sedliak
Jesenského 60/4
Žiar nad Hronom
From: 02/25/2000 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Viliam Siegel - člen
M.Benku 3/26
Žiar nad Hronom
  (from: 04/22/1997 until: 05/19/1999)
JUDr. Viktor Šurka - podpredseda
Vajanského 12
Lutila
  (from: 01/09/1974 until: 06/12/1996)
JUDr. Viktor Šurka - podpredseda
Vajanského 12
Lutila
  (from: 06/13/1996 until: 04/21/1997)
Ida Tóthová - člen
Slobodné 28
Lutila 966 22
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/28/2011)
Ida Tóthová - člen
Slobodné 28
Lutila 966 22
From: 03/03/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 04/28/2011)
Štefan Legíň - podpredseda predstavenstva
233
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Bc. Helena Legíňová - Chairman of the Board of Directors
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/01/2021 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Miroslav Legíň - Member of the Board of Directors
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/01/2021 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Štefan Legíň - podpredseda predstavenstva
233
Janova Lehota 966 24
From: 03/31/2011
  (from: 04/29/2011 until: 02/01/2022)
Miroslav Legíň - Member of the Board of Directors
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 02/01/2022)
Bc. Helena Legíňová - Chairman of the Board of Directors
41
Janova Lehota 966 24
From: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 02/01/2022)
Acting: 
samostatne
  (from: 02/02/2022)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 04/30/1993 until: 02/01/2022)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/09/1974 until: 04/29/1993)
Supervisory board: 
Ľudmila Klimasová
Hviezdoslavova 284/48/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 05/05/2021)
Ľudmila Klimasová
Hviezdoslavova 284/48/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2007 Until: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Gabriel Koka
Jesenského 60/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/22/2002
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Gabriel Koka
Jesenského 60/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/22/2002 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Gabriel Koka
Jesenského 60/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 06/19/2007)
Gabriel Koka
Jesenského 60/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006 Until: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Jozef Króner
A. Kmeťa 14/11
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 11/18/2020)
Jozef Króner
A. Kmeťa 14/11
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2007 Until: 10/31/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Alexander Lancko
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/22/2002
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Alexander Lancko
Šášovské Podhradie 108
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/22/2002 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Roman Procházka
Slobodné 329/28
Lutila 966 22
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 06/19/2007)
Roman Procházka
Slobodné 329/28
Lutila 966 22
From: 03/03/2006 Until: 06/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Richard Schnierer
Slobodné 6
Lutila 966 22
From: 03/22/2002
  (from: 03/13/2003 until: 04/27/2006)
Richard Schnierer
Slobodné 6
Lutila 966 22
From: 03/22/2002 Until: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Eva Tomová
Partizánska 44
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Miroslav Klimas
Hviezdoslavova 284/48/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/01/2021 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Emília Kesanová
Kuzmányho 18
Lutila 966 22
From: 03/01/2021 Until: 01/07/2022
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Eva Tomová
Partizánska 44
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/03/2006
  (from: 04/28/2006 until: 02/01/2022)
Miroslav Klimas
Hviezdoslavova 284/48/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 02/01/2022)
Emília Kesanová
Kuzmányho 18
Lutila 966 22
From: 03/01/2021
  (from: 05/06/2021 until: 02/01/2022)
Procuration: 
Ing. Peter Legíň
41
Janova Lehota 966 24
From: 06/05/2009
  (from: 06/05/2009 until: 05/05/2021)
Ing. Peter Legíň
41
Janova Lehota 966 24
From: 06/05/2009 Until: 02/08/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Prokurista je oprávnený konať v mene družstva samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu družstva, za ktoré koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho meno. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 04/29/2011)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu družstva, za ktoré koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho meno. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 06/05/2009 until: 04/28/2011)
Registered capital: 
17 596 EUR
  (from: 04/29/2011)
43 492 EUR
  (from: 06/05/2009 until: 04/28/2011)
1 310 000 Sk
  (from: 04/20/2005 until: 06/04/2009)
1 430 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 04/19/2005)
1 770 000 Sk
  (from: 05/20/1999 until: 10/28/2003)
3 040 000 Sk
  (from: 04/30/1993 until: 05/19/1999)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 06/05/2009)
10 000 Sk
  (from: 04/30/1993 until: 06/04/2009)
Other legal facts: 
Na členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/01/1994)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1992 a 18.2.1993 po transformácii družstva v zmysle zák.č. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. a zvolilo nové predstavenstvo družstva.
  (from: 05/10/1995)
Členská schôdza dňa 19.02.1999 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 05/20/1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 21.3.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2003)
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 9.1.1974, zlúčením JRD Žiar nad Hronom a JRD Lu- tila do jedného celku, pričom boli schválené stanovy býva- lého JRD Žiar nad Hronom. Členská schôdza konaná dňa 22.21991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodár- skom družstevníctve. Starý spis: Dr. 1108
  (from: 01/09/1974)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1993, po transformácii družstva z zmysle zák. č. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. a zvolilo nové predstavenstvo družstva.
  (from: 04/30/1993 until: 05/09/1995)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person