Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  306/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Pohorelá
  (from: 05/03/1991 until: 02/22/2008)
Registered seat: 
Pohorelá 976 69
  (from: 05/03/1991 until: 02/22/2008)
Identification number (IČO): 
00 005 827
  (from: 05/03/1991)
Date of entry: 
08/25/1974
  (from: 05/03/1991)
Date of deletion: 
02/23/2008
  (from: 02/23/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/23/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/03/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
výroba a predaj lesných výrobkov a rýb
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických ochranných prostriedkov, strojov, strojových súčastí a Ďalších poľnohospodárskych potrieb
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
konzultačná poradenská činnosť a projekčná činnosť v oblasti elektroniky, stavebnomontážnych prác, tepelno- a hydroizolačných prác
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
obchodná činnosť: * nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov * nákupa predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby * prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
poskytovanie služieb kpre podniky a občanov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
drevoťažba a drevovýroba
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
ľudové výšivkárstvo
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
lisovanie výrobkov z umelých hmôt a z kovov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
nastavovanie a revízie žeriavových dráh
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
revízia elektrických zariadení a bleskozvodov, montáž bleskozvodov
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
čistenie a konzervovanie povalových a pivničných priestorov, jprotipožiarne nátery
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
kovovýroba
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok, určených členskou schôdzou
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
výroba nástrojov a predmetov z kovu
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
výroba tovaru z umelých hmôt
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
drevovýroba a stolárske práce
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
Managing board
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
Lukáš Baksa - člen
396
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Ján Bialik - podpredseda - poverený zástupca predsedu
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
Ján Boháč - člen
470
Pohorelá
  (from: 09/07/1995 until: 02/12/1997)
Ján Boháč - člen
470
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Jozef Ďubúr - člen
466
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Jozef Ďubúr - člen
466
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Ján Kanoš - člen
153
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 09/06/1995)
Anna Poláková - člen
701
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Anna Poláková - člen
701
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Ján Pompura - člen
284
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Ján Pompura - člen
284
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Ing. Ján Puťoš - podpredseda
154
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Ing. Ján Puťoš - podpredseda
154
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Ing. Ján Puťoš - predseda
154
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 06/18/2000)
Ľudmila Simanová - člen
791
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Ľudmila Simanová - člen
791
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Ing. Jozef Slíz - predseda
152
Pohorelá
  (from: 05/03/1991 until: 02/12/1997)
Ing. Jozef Slíz - predseda
152
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/26/1998)
Karol Terek - člen
97
Pohorelá
  (from: 08/17/1993 until: 02/12/1997)
Jozef Tlučák - predseda
341
Pohorelá
  (from: 06/19/2000 until: 02/22/2008)
Jana Bialiková - podpredseda
116
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Lukáš Baksa - člen
396
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/22/2008)
Karol Terek - člen
97
Pohorelá
  (from: 02/13/1997 until: 02/22/2008)
Ing. Jozef Slíz - člen
152
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Mária Lakandová - člen
247
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Ján Mačkin - člen
646
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Ján Pompura - člen
284
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Anna Ševcová - člen
820
Pohorelá
  (from: 02/27/1998 until: 02/22/2008)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny oprávnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti poverený zástupca predsedu.
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
Registered capital: 
4 464 000 Sk
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
Basic member contribution: 
12 000 Sk
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
8 500 Sk minimálny členský podiel
  (from: 05/03/1991 until: 08/16/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zakl.člen.schôdzi konanej dňa 25.8.1974 prijatím a schválením vlast. stanov JRD, schválených uznesením R ONV v B.B. zo dňa 6.9.1974 čisl. 137/1974-R-ONV. Členská schôdza konaná dňa 14.2.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodár- skom družstevníctve. Starý spis: Dr 1113
  (from: 05/03/1991 until: 02/22/2008)
Členská schôdza uskutočnená dňa 17.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 08/17/1993 until: 02/22/2008)
Na výročnej členskej schôdi konanej dňa 21.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/18/1996 until: 02/22/2008)
Členská schôdza, konaná dňa 28.4.1996, schválila zmenu stanov družstva v čl. IX, X, a XII.
  (from: 01/14/1997 until: 02/22/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25-24K 87/01-429 zo dňa 03. 04. 2007, právoplatným dňa 15. 05. 2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Pohorelá "v konkurze", so sídlom 976 69 Pohorelá, IČO: 00 005 827 po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Bugala, Kolárovice 250 bol zbavený funkcie.
  (from: 09/05/2007 until: 02/22/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 05/15/2007
  (from: 09/05/2007)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person