Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21532/B

Business name: 
Take Off, spol. s r.o.
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
Registered seat: 
Štefana Králika 3/A
Bratislava 49 841 08
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Židovská 5
Bratislava 811 01
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Identification number (IČO): 
35 786 302
  (from: 04/17/2000)
Date of entry: 
04/17/2000
  (from: 04/17/2000)
Person dissolved from: 
14.2.2005
  (from: 02/19/2005)
Date of deletion: 
02/19/2005
  (from: 02/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/19/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/17/2000)
Objects of the company: 
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 12/18/2001 until: 02/18/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 10/20/2003 until: 02/18/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 10/20/2003 until: 02/18/2005)
Partners: 
Ing. Peter Pittner
Jána Smreka 11
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Ing. Peter Pittner
Pieskovcová 15
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Hans Schwarzenberg GmbH & Co. KG
Neusser str.229
Köln 507 33
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Dominik Recke
Roonstr. 59
Köln 506 74
SRN
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Hans Schwarzenberg
Niehler Str. 57
Köln 507 33
SRN
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Dominik Recke
Roonstr. 59
Köln 506 74
SRN
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Contribution of each member: 
Hans Schwarzenberg
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Dominik Recke
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Ing. Peter Pittner
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Dominik Recke
Amount of investment: 54 000 Sk Paid up: 54 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Ing. Peter Pittner
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Hans Schwarzenberg GmbH & Co. KG
Amount of investment: 116 000 Sk Paid up: 116 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
František Beke
Ivana Bukovčana 14
Bratislava 841 08
Until: 01/24/2003
  (from: 04/17/2000 until: 04/23/2003)
Mgr. Karol Pecze
Štefana Králika 67
Bratislava 49 841 07
From: 06/13/2003
  (from: 10/20/2003 until: 02/18/2005)
David Lisal
Husova 65
Liberec 460 01
Česká republika
From: 01/24/2003 Until: 06/15/2003
  (from: 04/24/2003 until: 10/19/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti, každý samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
200 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 01/27/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.01-2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2005, č.k. 3K 58/2004-65, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: Take Off, spol. s r.o., sídlo ul. Štefana Králika č. 3/A, 841 08 Bratislava 49, IČO: 35 786 302, že zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazáva sa obchodná spoločnosť Take Off spol. s r.o., sídlo ul. Štefana Králika č. 3/A Bratislava 49, IČO: 35 786 302 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro , vložka č. 21532/B ku dňu 19.02.2005.
  (from: 02/19/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.4.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v zenní neskorších predpisov.
  (from: 04/17/2000 until: 02/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2002.
  (from: 01/28/2003 until: 02/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2003.
  (from: 04/24/2003 until: 02/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003. Zápisnica zo dňa 13.6.2003.
  (from: 10/20/2003 until: 02/18/2005)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person