Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21553/B

Business name: 
Reduta Group, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/05/2014 until: 03/22/2016)
Registered seat: 
Židovská 21
Bratislava 811 01
  (from: 02/22/2006 until: 03/22/2016)
Identification number (IČO): 
35 786 566
  (from: 04/19/2000)
Date of entry: 
04/19/2000
  (from: 04/19/2000)
Person dissolved from: 
2.12.2014
  (from: 03/23/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/23/2016)
Date of deletion: 
03/23/2016
  (from: 03/23/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/23/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/19/2000)
Capital: 
96 264 EUR Paid up: 96 264 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/22/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
  (from: 03/23/2016)
 Liquidators:
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 12/02/2014 Until: 03/23/2016
  (from: 12/05/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/05/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2015
  (from: 03/23/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.02.2016, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 21.12.2015, Colného úradu Bratislava zo dňa 11.01.2016, Daňového úradu Bratislava zo dňa 11.02.2016 a Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 07.01.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Reduta Group, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Židovská 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 786 566, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 21553/B.
  (from: 03/23/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person