Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21553/B

Business name: 
Reduta Group, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/05/2014 until: 03/22/2016)
Reduta Group, s.r.o.
  (from: 04/19/2000 until: 12/04/2014)
Registered seat: 
Židovská 21
Bratislava 811 01
  (from: 02/22/2006 until: 03/22/2016)
Mostová 4
Bratislava 811 02
  (from: 04/19/2000 until: 02/21/2006)
Identification number (IČO): 
35 786 566
  (from: 04/19/2000)
Date of entry: 
04/19/2000
  (from: 04/19/2000)
Person dissolved from: 
2.12.2014
  (from: 03/23/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/23/2016)
Date of deletion: 
03/23/2016
  (from: 03/23/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/23/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/19/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/19/2000 until: 11/20/2002)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 04/19/2000 until: 11/20/2002)
sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
reklama a propagácia - agentúrna činnosť
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 11/21/2002 until: 03/22/2016)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s nájmom
  (from: 11/21/2002 until: 03/22/2016)
Partners: 
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 12/10/2001 until: 01/21/2010)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 04/19/2000 until: 12/09/2001)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 04/19/2000 until: 12/09/2001)
Andrej Hryc
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/22/2010 until: 03/22/2016)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 12/10/2001 until: 03/22/2016)
Contribution of each member: 
Andrej Hryc
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/19/2000 until: 12/09/2001)
Veronika Hrycová
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 04/19/2000 until: 12/09/2001)
Andrej Hryc
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 10/02/2006)
Veronika Hrycová
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 10/02/2006)
Andrej Hryc
Amount of investment: 290 000 Sk Paid up: 290 000 Sk
  (from: 10/03/2006 until: 01/21/2010)
Veronika Hrycová
Amount of investment: 2 610 000 Sk Paid up: 2 610 000 Sk
  (from: 10/03/2006 until: 01/21/2010)
Andrej Hryc
Amount of investment: 9 627 EUR Paid up: 9 627 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/22/2016)
Veronika Hrycová
Amount of investment: 86 637 EUR Paid up: 86 637 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/22/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/19/2000 until: 03/22/2016)
Individual managing director
  (from: 04/19/2000 until: 12/18/2000)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 04/19/2000 until: 11/20/2002)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 04/19/2000
  (from: 11/21/2002 until: 03/22/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ a prokurista každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a prokurista svoj podpis s označením ,, prokurista´´.
  (from: 12/19/2000 until: 03/22/2016)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/19/2000 until: 12/18/2000)
Procuration: 
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 12/19/2000 until: 03/22/2016)
Capital: 
96 264 EUR Paid up: 96 264 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/22/2016)
2 900 000 Sk Paid up: 2 900 000 Sk
  (from: 10/03/2006 until: 01/21/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 10/02/2006)
200 000 Sk
  (from: 04/19/2000 until: 11/20/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
  (from: 03/23/2016)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
  (from: 12/05/2014 until: 03/22/2016)
 Liquidators:
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 12/02/2014 Until: 03/23/2016
  (from: 12/05/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/05/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2015
  (from: 03/23/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.02.2016, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 21.12.2015, Colného úradu Bratislava zo dňa 11.01.2016, Daňového úradu Bratislava zo dňa 11.02.2016 a Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 07.01.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Reduta Group, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Židovská 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 786 566, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 21553/B.
  (from: 03/23/2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/19/2000 until: 03/22/2016)
Vyhlásenie konateľa o úplnom splatení vkladov zo dňa 6.12.2001.
  (from: 12/10/2001 until: 03/22/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. 9. 2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Deň vzniku funkcie Andreja Hryca: 19. 4. 2000.
  (from: 11/21/2002 until: 03/22/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2006. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.9.2006.
  (from: 10/03/2006 until: 03/22/2016)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2014.
  (from: 12/05/2014 until: 03/22/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person