Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  93753/B

Business name: 
John Coffey s.r.o.
  (from: 10/30/2013 until: 06/01/2015)
Registered seat: 
Čečinová 22
Bratislava 821 05
  (from: 10/30/2013 until: 06/01/2015)
Identification number (IČO): 
47 504 684
  (from: 10/30/2013)
Date of entry: 
10/30/2013
  (from: 10/30/2013)
Person dissolved from: 
22. 5. 2015
  (from: 06/02/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/02/2015)
Date of deletion: 
06/02/2015
  (from: 06/02/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/02/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/30/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/30/2013 until: 06/01/2015)
Other legal facts: 
Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.05.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 22.05.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 743/2015, Nz 17542/2015, NCRls 17942/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť John Coffey s.r.o., so sídlom Čečinová 22, 821 05 Bratislava, IČO: 47 504 684, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 93753/B.
  (from: 06/02/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/02/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ENERGY GROUP, s.r.o. 35975032 ,
Okružná
3239
  (from: 06/02/2015)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person