Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2442/B

Business name: 
Final Partners a.s.
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Identification number (IČO): 
35 788 411
  (from: 05/19/2000)
Date of entry: 
05/19/2000
  (from: 05/19/2000)
Date of deletion: 
04/20/2018
  (from: 04/20/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/20/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/19/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
ukladanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
Eva Bobrová - podpredseda predstavenstva
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Eva Bobrová - podpredseda predstavenstva
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Ing. Viliam Kánik - predseda predstavenstva
Donnerova 17
Bratislava 841 05
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2006)
Ing. Viliam Kánik - predseda predstavenstva
Chrobákova 26
Bratislava 841 02
  (from: 04/20/2006 until: 03/22/2017)
Ing. Viliam Kánik - predseda predstavenstva
Chrobákova 26
Bratislava 841 02
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Peter Novák - člen predstavenstva
Belinského 8
Bratislava 851 01
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Peter Novák - člen predstavenstva
Belinského 8
Bratislava 851 01
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda, podpredseda a člen predstavenstva, každý samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/11/2011 until: 04/19/2018)
1 000 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/11/2011 until: 04/19/2018)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 05/10/2011)
Stockholder: 
Fishing ULW s.r.o.
Pouzdřanská 76
Strachotín 693 01
Česká republika
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Supervisory board: 
Marianna Kániková - predseda
Hany Meličkovej 14
Bratislava 841 05
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2006)
Marianna Kániková - predseda
Hany Meličkovej 14
Bratislava 841 05
Until: 03/31/2006
  (from: 04/20/2006 until: 04/19/2006)
Blanka Kániková - člen
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Igor Bobro - člen
Jakubovo nam. 11
Bratislava 811 05
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Viliam Kánik - člen
Haburská 16
Bratislava 821 01
Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Róbert Bobro - člen
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
From: 03/31/2006 Until: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 03/22/2017)
Róbert Bobro - člen
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
From: 03/31/2006
  (from: 04/20/2006 until: 03/22/2017)
Blanka Kániková - člen
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Igor Bobro - člen
Jakubovo nam. 11
Bratislava 811 05
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Viliam Kánik - člen
Haburská 16
Bratislava 821 01
  (from: 05/19/2000 until: 03/22/2017)
Maria Magdaléna Espinosa de Maldonado
Diamante Pedregal de Atizapan de Zaragoza 64
Guadalajara 529 48
Spojené štáty mexické
From: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Cecilia Espinoza Jimenez
Balcones de la Cantera, Calle Roca Numero 77
Municipio: Zapopan Jalisco 592 10
Spojené štáty mexické
From: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Ma. Angelica Maravilla Gutierrez
Elston Circle 1805
Woodland 95776, CA
Spojené štáty americké
From: 02/28/2017
  (from: 03/23/2017 until: 04/19/2018)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08.02.2018, č.k.: 36 CbR/92/2017, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť Final Partners a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Final Partners a.s.
  (from: 04/20/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 152/2000, Nz 136/2000 zo dňa 18.4.2000 spísanou notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 05/19/2000 until: 04/19/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.3.2006.
  (from: 04/20/2006 until: 04/19/2018)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person