Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21711/B

Business name: 
Solivan, spol. s r.o.
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Registered seat: 
Karloveská 2
Bratislava 841 04
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Identification number (IČO): 
35 788 046
  (from: 05/15/2000)
Date of entry: 
05/15/2000
  (from: 05/15/2000)
Person dissolved from: 
15.1.2015
  (from: 01/29/2015)
Date of deletion: 
07/01/2015
  (from: 07/01/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/01/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Partners: 
Oldřich Straka
Na Maninách 38
Praha 7
Česká republika
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Contribution of each member: 
Oldřich Straka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Mgr. Dušan Michalec
Segnerova 6
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 04/25/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a má samostatné podpisové právo za spoločnosť, ktoré vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2014 č.k. 33 Exre/1367/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2015 súd zrušuje obchodnú spoločnosť Solivan, spol s r.o., so sídlom Karloveská 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 788 046, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 21711/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Solivan, spol s r.o, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 07/01/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 211/00, Nz 200/00 zo dňa 27.3.2000 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 05/15/2000 until: 06/30/2015)
Vzdanie sa funkcie konateľa v zmysle ust. §§ 66 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/26/2001 until: 06/30/2015)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2014 č.k. 33 Exre/1367/2005- 23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.1.2015 bola obchodná spoločnosť Solivan, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 01/29/2015 until: 06/30/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person