Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21898/B

Business name: 
Dúbravská 2, s.r.o.
  (from: 06/02/2000)
Registered seat: 
Gorkého 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 07/08/2020)
Identification number (IČO): 
35 789 948
  (from: 06/02/2000)
Date of entry: 
06/02/2000
  (from: 06/02/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/04/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/04/2002)
reklamné činnosti
  (from: 03/04/2002)
usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/04/2002)
leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
  (from: 03/04/2002)
prieskum trhu
  (from: 03/04/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/04/2002)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/04/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 03/04/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2002)
distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2002)
prevádzkovanie garáží, alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 03/04/2002)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/23/2017)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/23/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/23/2017)
administratívne služby
  (from: 11/23/2017)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 11/23/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/23/2017)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/23/2017)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 11/25/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/23/2017)
informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly
  (from: 11/23/2017)
výskum a vývoj v oblasti spločenských a humanitných vied
  (from: 11/25/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/23/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/23/2017)
finančný leasing
  (from: 11/23/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/23/2017)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/25/2017)
počítačové služby
  (from: 11/23/2017)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/23/2017)
skladovanie
  (from: 11/23/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2017)
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 11/23/2017)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/23/2017)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/23/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/23/2017)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 11/23/2017)
verejné obstarávanie
  (from: 11/23/2017)
Partners: 
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
náměstí Republiky 1a/1079
Praha 1 - Nové Město 110 00
Czech Republic
  (from: 11/25/2017)
Contribution of each member: 
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ 64948242, konajúcej prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47251336 na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o úvere zo dňa 22.06. 2017.
  (from: 11/25/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/25/2003)
Mgr. Radovan Sukup
Fedákova 12/2741
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 07/01/2017
  (from: 07/01/2017)
Mgr. Martin Šmigura
Klenová 15/12206
Bratislava 831 01
From: 07/01/2017
  (from: 01/25/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/01/2017)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.2000 pod č. Nz 178/2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/02/2000)
Notárska zápisnica Nz 326/2001 zo dňa 9.8.2001 osvedčujúca rozhodnute spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu základateľskej listiny.
  (from: 10/29/2001)
Notárska zápisnica Nz 638/2001 spísaná dňa 17. 12. 2001 notárom JUDr. Potančokovou, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti.
  (from: 03/04/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 10.4.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2003. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.4.2003. Zánik funkcie konateľov Ing. Ivana Jakaboviča a Ing. Petra Korbačku dňa 10.4.2003.
  (from: 04/25/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2005.
  (from: 10/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2005.
  (from: 01/26/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2006.
  (from: 05/24/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2006.
  (from: 05/26/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.8.2006 o zlúčení so spoločnosťou Dúbravská 2 Holding s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 974 770 zrušenej bez likvidácie, schválení zmluvy o zlúčení a zmeny zakladateľskej listiny. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 81/2006, Nz 36657/2006, Nz 36583/2006 zo dňa 21.9.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždenia oboch spoločností preberá obchodná spoločnosť Dúbravská 2, s.r.o., Leškova 16, 81 04 Bratislava, IČO: 35 789 948 ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Dúbravská 2 Holding, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 974 770.
  (from: 09/28/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2009.
  (from: 09/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2012.
  (from: 01/22/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06. 2014.
  (from: 07/03/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2015.
  (from: 11/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2015.
  (from: 12/08/2015)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 725/2017, Nz 38219/2017, NCRIs 39002/2017 zo dňa 24.10. 2017.
  (from: 11/23/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/23/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AE10 s.r.o.
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
  (from: 11/23/2017)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person