Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29262/P

Business name: 
103 club, s.r.o.
  (from: 12/18/2004)
Registered seat: 
Drevárska 455/5
Poprad 058 01
  (from: 09/17/2022)
Mnoheľova 4687/20
Poprad 058 01
  (from: 10/19/2013 until: 09/16/2022)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 02/16/2011 until: 10/18/2013)
Žitná 77
Žitná - Radiša 956 42
  (from: 12/18/2004 until: 02/15/2011)
Identification number (IČO): 
36 340 693
  (from: 12/18/2004)
Date of entry: 
12/18/2004
  (from: 12/18/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2004)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 12/18/2004)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 12/18/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/18/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/18/2004)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 12/18/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/18/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/18/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/18/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/18/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/18/2004)
prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky
  (from: 12/18/2004)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá služiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi vozidiel
  (from: 12/18/2004)
požičiavanie osobných motorových vozidiel
  (from: 12/18/2004)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 12/18/2004)
maliarske a natieračské práce
  (from: 12/18/2004)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 12/18/2004)
faktorinf a forfaiting
  (from: 12/18/2004)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/18/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 12/18/2004)
organizovanie a poriadanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov
  (from: 12/18/2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 12/18/2004)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 12/18/2004)
prevádzkovanie fitness štúdia a prevádzkovanie solária
  (from: 12/18/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemysalne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 12/18/2004)
upratovacie služby a čistiace práce
  (from: 12/18/2004)
údržba verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev
  (from: 12/18/2004)
vydávanie novín, vydávanie kníh, vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 12/18/2004)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 02/16/2011)
technická služba podľa § 7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
  (from: 08/23/2014)
počítačové služby
  (from: 12/24/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/24/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/24/2014)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/24/2014)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 12/24/2014)
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  (from: 12/24/2014)
Partners: 
Adrián Skovajsa
Závada pod Čiernym Vrchom 105
Kšinná 956 43
Slovak Republic
  (from: 11/30/2022)
Adrián Skovajsa
Závada pod Čiernym Vrchom 105
Kšinná 956 43
Slovak Republic
  (from: 12/18/2004 until: 11/29/2022)
Contribution of each member: 
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 5 103 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 103 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Adriána Skovajsu na základe záložnej zmluvy zo dňa 23.04.2019 v prospech APE Development, a. s. , so sídlom: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06241310, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spis. značkou B 22664 ako záložného veriteľa.
  (from: 11/30/2022)
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/18/2004 until: 01/12/2010)
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 04/26/2019)
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Adriána Skovajsu na základe záložnej zmluvy zo dňa 23.04.2019 v prospech APE Development, a. s. , so sídlom: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06241310, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spis. značkou B 22664 ako záložného veriteľa.
  (from: 04/27/2019 until: 05/24/2019)
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 3 006 638,783775 EUR Paid up: 3 006 638,783775 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Adriána Skovajsu na základe záložnej zmluvy zo dňa 23.04.2019 v prospech APE Development, a. s. , so sídlom: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06241310, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spis. značkou B 22664 ako záložného veriteľa.
  (from: 05/25/2019 until: 07/12/2019)
Adrián Skovajsa
Amount of investment: 5 103 000 EUR Paid up: 5 103 000 EUR
  (from: 07/13/2019 until: 11/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2004)
Adrián Skovajsa
Závada pod Čiernym Vrchom 105
Kšinná 956 43
From: 12/18/2004
  (from: 12/18/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
  (from: 12/18/2004)
Capital: 
5 103 000 EUR Paid up: 5 103 000 EUR
  (from: 07/13/2019)
3 006 638,783775 EUR Paid up: 3 006 638,783775 EUR
  (from: 05/25/2019 until: 07/12/2019)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 05/24/2019)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/18/2004 until: 01/12/2010)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person