Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22214/B

Business name: 
De Zwaan, s.r.o.
  (from: 07/20/2000 until: 08/31/2012)
Registered seat: 
Panská 7
Bratislava 811 01
  (from: 10/04/2006 until: 08/31/2012)
Identification number (IČO): 
35 793 376
  (from: 07/20/2000)
Date of entry: 
07/20/2000
  (from: 07/20/2000)
Date of deletion: 
09/01/2012
  (from: 09/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/2000)
Capital: 
66 387,83775 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 08/31/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.06.2012 o zrušení De Zwaan, s.r.o. so sídlom Panská 7, 811 01 Bratislava, IČO : 35 793 376, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 22214/B bez likvidácie a jej zlúčení s PANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Panská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 36 229 482, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 19611/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 675/2012, Nz 26554/2012 dňa 24.07.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti De Zwaan, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 09/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2012)
Legal successor: 
PANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Panská 7
Bratislava 811 01
  (from: 09/01/2012)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person