Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  94248/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PORFIX Sand s. r. o.
  (from: 08/08/2014)
R13 CORP s. r. o.
  (from: 11/15/2013 until: 08/07/2014)
Registered seat: 
4. apríla 384/79
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 08/08/2014)
Panenská 6
Bratislava 811 03
  (from: 11/15/2013 until: 08/07/2014)
Identification number (IČO): 
47 512 296
  (from: 11/15/2013)
Date of entry: 
11/15/2013
  (from: 11/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/2013)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/15/2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/15/2013)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/15/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/15/2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/15/2013)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/15/2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/15/2013)
Administratívne služby
  (from: 11/15/2013)
Banská činnosť podľa § 2 a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v súlade s banským oprávnením Obvodného banského úradu Bratislava č. 1114-3245/2013 zo dňa 20.12.2013
  (from: 01/23/2014)
Partners: 
PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
Zemianske Kostoľany 972 43
Slovak Republic
  (from: 08/08/2014)
Mgr. Silvia Hlavačková
Bancíkovej 1A
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 11/15/2013 until: 06/10/2014)
JUDr. Radovan Pala
Rybárska brána 217/1
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2013 until: 08/07/2014)
JUDr. Andrej Leontiev
Dolná 3562/5
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 11/15/2013 until: 08/07/2014)
Contribution of each member: 
PORFIX - pórobetón, a.s.
Amount of investment: 6 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 EUR
  (from: 08/08/2014)
JUDr. Radovan Pala
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 11/15/2013 until: 06/10/2014)
JUDr. Andrej Leontiev
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 11/15/2013 until: 06/10/2014)
Mgr. Silvia Hlavačková
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 11/15/2013 until: 06/10/2014)
JUDr. Radovan Pala
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 06/11/2014 until: 08/07/2014)
JUDr. Andrej Leontiev
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 06/11/2014 until: 08/07/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/15/2013)
Ing. Richard Stajanča
Jašíkova 3151/13
Bratislava 821 03
From: 04/08/2014
  (from: 04/17/2014)
Mgr. Silvia Hlavačková
Bancíkovej 1A
Bratislava 821 03
From: 11/15/2013
  (from: 11/15/2013 until: 04/16/2014)
Mgr. Silvia Hlavačková
Bancíkovej 1A
Bratislava 821 03
From: 11/15/2013 Until: 04/08/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak má Spoločnosť jediného konateľa, koná konateľ v mene Spoločnosti samostatne. V prípade, ak má Spoločnosť viacero konateľov, konajú konatelia v mene Spoločnosti aspoň dvaja spoločne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu Spoločnosti vlastnoručný podpis.
  (from: 11/15/2013)
Procuration: 
Ing. Martin Nagy
Trnkova 46
Košice 040 14
From: 08/08/2014
  (from: 08/08/2014)
Prokurista je oprávnený konať samostatne.
  (from: 08/08/2014)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 11/15/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.10.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/15/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2014.
  (from: 04/17/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2014.
  (from: 06/11/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2014.
  (from: 08/08/2014)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person