Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2472/B

Business name: 
MEGMEDIA a. s.
  (from: 03/03/2012)
Registered seat: 
Betliarska 12
Bratislava 851 07
  (from: 11/05/2014)
Identification number (IČO): 
35 790 288
  (from: 06/15/2000)
Date of entry: 
06/15/2000
  (from: 06/15/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/15/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 06/15/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/2000)
Lubomír Rollo - predseda predstavenstva
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Acting in the name of the company: 
Akciovú spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 11/05/2014)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 07/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/21/2009)
Stockholder: 
EC4B INTERNATIONAL INC.
196th ST SW 201 7127
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké
  (from: 11/26/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/19/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.04.2015, č. k. 8K/65/2014-157, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.05.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka MEGMEDIA a. s. so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288.
  (from: 06/16/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
From: 05/19/2015
  (from: 06/16/2015)
Supervisory board: 
Erik Múcska
Segnerova 689/2
Bratislava 841 04
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Ján Franek
Tibenského 9920/17
Bratislava 831 07
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Pavel Sedlák
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 59/2000, Nz 57/2000 dňa 15.5.2000, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 78/2000, Nz 69/2000 dňa 9.6.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/15/2000)
Osvedčenie o priebehu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 620/04, Nz 83391/04 spísanej JUDr. Evou Vyskokovou, notárom.
  (from: 12/02/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2008.
  (from: 09/23/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2008.
  (from: 10/08/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.02.2010.
  (from: 02/17/2010)
Notárska zápisnica č. N 45/2012, Nz 6239/2012, NCRls 6403/2012 zo dňa 22.02.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného ŠANCA a.s. na MEGMEDIA a. s.
  (from: 03/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10. 2014.
  (from: 11/05/2014)
Notárska zápisnica č. N 883/2014, Nz 37879/2014, NCRls 38633/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 14.10.2014.
  (from: 11/26/2014)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person