Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2472/B

Business name: 
MEGMEDIA a. s.
  (from: 03/03/2012)
ŠANCA a.s.
  (from: 06/15/2000 until: 03/02/2012)
Registered seat: 
Betliarska 12
Bratislava 851 07
  (from: 11/05/2014)
Odbojárov 3
Bratislava 831 04
  (from: 07/16/2010 until: 11/04/2014)
Peterská 8
Bratislava 821 03
  (from: 06/15/2000 until: 07/15/2010)
Identification number (IČO): 
35 790 288
  (from: 06/15/2000)
Date of entry: 
06/15/2000
  (from: 06/15/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/15/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2000)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 06/15/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/2000)
Lubomír Rollo - predseda predstavenstva
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Ivan Figura - predseda
Nerudova 27
Pezinok 902 01
From: 05/14/2008
  (from: 09/23/2008 until: 10/07/2008)
Ivan Figura - predseda
Nerudova 27
Pezinok 902 01
From: 05/14/2008 Until: 10/06/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Daniel Filip - člen predstavenstva
Urbárska 948/18
Prievidza
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Ján Filip - predseda predstavenstva
Urbánkova 904/25
Prievidza
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Adam Filip - člen
Urbárska 18/2
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 11/04/2014)
Adam Filip - člen
Urbárska 18/2
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Daniel Filip - člen predstavenstva
Urbárska 947/16
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 02/16/2010)
Daniel Filip - člen predstavenstva
Urbárska 947/16
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007 Until: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Daniel Filip - člen predstavenstva
Urbárska 948/18
Prievidza
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Daniel Filip - člen predstavenstva
Urbárska 948/18
Prievidza
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Ján Filip - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 10/06/2008
  (from: 10/08/2008 until: 11/04/2014)
Ján Filip - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 10/06/2008 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Ján Filip - predseda predstavenstva
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 09/22/2008)
Ján Filip - predseda predstavenstva
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007 Until: 05/14/2008
  (from: 09/23/2008 until: 09/22/2008)
Ján Filip - predseda predstavenstva
Urbánkova 904/25
Prievidza
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Ján Filip - predseda predstavenstva
Urbánkova 904/25
Prievidza
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Andrea Filipová - člen predstavenstva
F.Madvu 332/20
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/04/2014)
Andrea Filipová - člen predstavenstva
F.Madvu 332/20
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Andrea Kiačeková - člen predstavenstva
Malookružná 182/17
Prievidza
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Andrea Kiačeková - člen predstavenstva
Malookružná 182/17
Prievidza
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Andrea Kiačeková - člen predstavenstva
Malookružná 182/17
Prievidza
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Akciovú spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 11/05/2014)
Akciovú spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/15/2000 until: 11/04/2014)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 07/21/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/02/2004 until: 07/20/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 12/01/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/21/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/02/2004 until: 07/20/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 12/01/2004)
Stockholder: 
EC4B INTERNATIONAL INC.
196th ST SW 201 7127
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké
  (from: 11/26/2014)
Ján Filip
Lúčna 47/7
Prievidza 971 01
  (from: 12/02/2004 until: 11/25/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/19/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.04.2015, č. k. 8K/65/2014-157, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.05.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka MEGMEDIA a. s. so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288.
  (from: 06/16/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
From: 05/19/2015
  (from: 06/16/2015)
Supervisory board: 
Erik Múcska
Segnerova 689/2
Bratislava 841 04
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Ján Franek
Tibenského 9920/17
Bratislava 831 07
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Pavel Sedlák
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
From: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014)
Branislav Feranec
Nám. SNP 615/19
Nováky
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Branislav Feranec
Nám. SNP 615/19
Nováky
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Branislav Feranec
Nám. SNP 615/19
Nováky
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Vladimír Jonáš
Hviezdoslavova 1948/50
Handlová 972 51
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 02/16/2010)
Vladimír Jonáš
Hviezdoslavova 1948/50
Handlová 972 51
From: 11/15/2007 Until: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Ing. Margita Juríková
Urbánkova 909/6
Prievidza
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Ing. Margita Juríková
Pavlovská 161/9
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 02/16/2010)
Ing. Margita Juríková
Pavlovská 161/9
Prievidza 971 01
From: 11/15/2007 Until: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Ing. Margita Juríková
Urbánkova 909/6
Prievidza
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Ing. Margita Juríková
Urbánkova 909/6
Prievidza
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Richard Kuba
J. Roháča 901/2
Prievidza
  (from: 06/15/2000 until: 06/22/2003)
Richard Kuba
J. Roháča 901/2
Prievidza
From: 06/15/2000
  (from: 06/23/2003 until: 11/22/2007)
Richard Kuba
J. Roháča 901/2
Prievidza
From: 06/15/2000 Until: 11/14/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Ing. Zuzana Daubnerová
Jesenského 620/33
Bojnice 972 01
From: 11/15/2007 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Kristína Filipová
Urbárska 18/2
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Kristína Filipová
Urbárska 18/2
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 11/04/2014)
Mário Karvay
Clementisa 51/6
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010 Until: 10/14/2014
  (from: 11/05/2014 until: 11/04/2014)
Mário Karvay
Clementisa 51/6
Prievidza 971 01
From: 02/08/2010
  (from: 02/17/2010 until: 11/04/2014)
Ing. Zuzana Daubnerová
Jesenského 620/33
Bojnice 972 01
From: 11/15/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/04/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 59/2000, Nz 57/2000 dňa 15.5.2000, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 78/2000, Nz 69/2000 dňa 9.6.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/15/2000)
Osvedčenie o priebehu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 620/04, Nz 83391/04 spísanej JUDr. Evou Vyskokovou, notárom.
  (from: 12/02/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2008.
  (from: 09/23/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2008.
  (from: 10/08/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.02.2010.
  (from: 02/17/2010)
Notárska zápisnica č. N 45/2012, Nz 6239/2012, NCRls 6403/2012 zo dňa 22.02.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného ŠANCA a.s. na MEGMEDIA a. s.
  (from: 03/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10. 2014.
  (from: 11/05/2014)
Notárska zápisnica č. N 883/2014, Nz 37879/2014, NCRls 38633/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 14.10.2014.
  (from: 11/26/2014)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person