Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2641/S

Business name: 
P O Ľ N O S T A V I N G , spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/09/2016 until: 04/05/2017)
P O Ľ N O S T A V I N G , spol. s r.o.
  (from: 04/06/1995 until: 07/08/2016)
Registered seat: 
Na Štepnici 1
Zvolen 960 01
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
Identification number (IČO): 
31 627 153
  (from: 04/06/1995)
Date of entry: 
04/06/1995
  (from: 04/06/1995)
Person dissolved from: 
26. 4. 2005
  (from: 04/06/2017)
26. 4. 2005
  (from: 07/09/2016 until: 04/05/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka
  (from: 07/09/2016 until: 04/05/2017)
Date of deletion: 
04/06/2017
  (from: 04/06/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/06/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/06/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
sprostredkovanie obchodu s tovarmi každého druhu v rozsahu voľných obchodných živností
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
vykonávanie pozemných, priemyselných, inžinierskych a vodných stavieb
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
vykonávanie vodoinštalačných, kúrenárskych, izolačných a zdravotníckych prác
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
vykonávanie maliarskych a sklenárskych prác
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
Partners: 
Ján Čerman
Novomeského 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998 until: 07/08/2016)
Ján Čerman
Novomeského 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 04/06/1995 until: 07/20/1998)
Ing. Daniel Lichner
Tulská 2461/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 04/06/1995 until: 07/20/1998)
Ing. Daniel Lichner
Tulská 2461/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998 until: 04/05/2017)
Michal Čerman
Novomeského 42/12
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2016 until: 04/05/2017)
Contribution of each member: 
Ing. Daniel Lichner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/06/1995 until: 07/20/1998)
Ján Čerman
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/06/1995 until: 07/20/1998)
Ing. Daniel Lichner
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 04/05/2017)
Ján Čerman
  (from: 07/21/1998 until: 07/08/2016)
Michal Čerman
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/09/2016 until: 04/05/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
Ján Čerman
Novomeského 12
Zvolen
  (from: 04/06/1995 until: 07/08/2016)
Ján Čerman
Novomeského 12
Zvolen
Until: 05/16/2010
  (from: 07/09/2016 until: 07/08/2016)
Ing. Daniel Lichner
Tulská 2461/21
Zvolen
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 04/05/2017)
100 000 Sk
  (from: 04/06/1995 until: 07/20/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/31/1999
  (from: 07/09/2016)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/31/1999
  (from: 06/07/1999 until: 07/08/2016)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/26/2005
  (from: 07/09/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/26/2005
  (from: 07/09/2016)
 Liquidators:
Ing. Daniel Lichner
Tulská 2461/21
Zvolen 960 01
From: 12/13/2016 Until: 04/06/2017
  (from: 03/07/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/07/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 7118
  (from: 04/06/1995 until: 04/05/2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1998, bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/21/1998 until: 04/05/2017)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 31.05.1999, č.k. 36 - 24K 238/97, 36 - 24 K 117/99, bol vyhlásený konkurz na majetok P O Ľ N O S T A - V I N G , spol. s r.o., IČO 31 627 153, so sídlom vo Zvo- lene, Na Štepnici 1. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Jozef Brázdil, Zvolen, Trhová 1.
  (from: 06/07/1999 until: 04/05/2017)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.10.2004 č. k. 36 - 24K 238/97-424, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2005 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu POĽNOSTAVING, s.r.o., so sídlom Zvolen, Na Štepnici 1, IČO: 31 627 153, po splnení rozvrhového uznesenia a o zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Brázdila, Trhová 1, Zvolen.
  (from: 03/24/2006 until: 04/05/2017)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 28Cbr/54/2016-11 zo dňa 10. 11. 2016, právoplatným dňa 13. 12. 2016 súd menoval do funkcie likvidátora Ing. Daniela Lichnera, bytom Tulská 2461/21, 960 01 Zvolen, nar. 16. 11. 1958 v obchodnej spoločnosti P O Ľ N O S T A V I N G, spol. s r.o. „v likvidácii“, Na Štepnici 1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 627 153.
  (from: 03/07/2017 until: 04/05/2017)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person