Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21943/B

Business name: 
Rudolph Logistik, spol. s r. o., v likvidácii
  (from: 12/02/2009 until: 03/23/2010)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 11/19/2009 until: 03/23/2010)
Identification number (IČO): 
35 790 440
  (from: 06/19/2000)
Date of entry: 
06/19/2000
  (from: 06/19/2000)
Person dissolved from: 
27. 11. 2009
  (from: 12/02/2009)
Date of deletion: 
03/24/2010
  (from: 03/24/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/24/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/2000)
Capital: 
1 813 384 EUR Paid up: 1 813 384 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 03/23/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/27/2009
  (from: 12/02/2009)
 Liquidators:
Uwe Roth
Am Kanalhafen 15
Beilngries 923 39
Spolková republika Nemecko
From: 11/27/2009 Until: 03/24/2010
  (from: 12/02/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 12/02/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 22.02.2010, právoplatné dňom 16.03.2010, č. k.: 2K/70/2009, ktorým súd konkurzné konanie voči dlžníkovi Rudolph Logistik, spol. s r. o., v likvidácii, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 790 440 zastavuje pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Rudolph Logistik, spol. s r. o., v likvidácii, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 790 440, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 21943/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/24/2010)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person