Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  32/T

Business name: 
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo
  (from: 06/30/2003)
Registered seat: 
Körtvélyešská 490/30
Vrakúň 930 25
  (from: 04/24/2012)
Identification number (IČO): 
00 191 752
  (from: 11/03/1949)
Date of entry: 
11/03/1949
  (from: 11/03/1949)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/03/1949)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovacia alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/27/1993)
ťažba a predaj štrkopieskov
  (from: 04/27/1993)
zámočnícke práce
  (from: 04/27/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/27/1993)
výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov
  (from: 04/27/1993)
murárske práce, výroba prefabrikátov
  (from: 04/27/1993)
elektroinštalácia
  (from: 04/27/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 04/27/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/27/2001)
výroba a predaj kŕmných zmesí
  (from: 01/22/2004)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov
  (from: 01/22/2004)
služby poskytované v poľnohospodárstve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
údržba ciest, verejného priestranstva a zelene
  (from: 01/22/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 01/22/2004)
skladovanie
  (from: 06/30/2010)
Management body: 
predseda
  (from: 04/07/2022)
Attila Bašternák - Predseda družstva
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022)
Acting: 
Predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva samostatne
  (from: 04/07/2022)
Registered capital: 
285 000 EUR
  (from: 07/02/2016)
Basic member contribution: 
663,87 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. dňom 3.novembra 1949. Stanovy: Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 110
  (from: 11/03/1949)
Na členskej schôdzi dňa 9.12.1992 boli odsúhlasené stanovy družstva prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 110
  (from: 04/27/1993)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 20. 8. 1993. Stary spis: Dr 110
  (from: 05/09/1994)
Členská schôdza konaná dňa 20.05.1996 prijala zmenu stanov. Stary spis: Dr 110
  (from: 07/29/1996)
Členská schôdza konaná dňa 28.02.1997 prijala zmenu stanov.
  (from: 05/16/1997)
Členská schôdza konaná dňa 26.02.1999 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/19/1999)
Členská schôdza konaná dňa 23.03.2001 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/01/2001)
Stanovy schválené členskou schôdzou konanou dňa 29.11.2002.
  (from: 06/30/2003)
Nové znenie stanov družstva schválené na členskej schôdzi dňa 27.11.2003.
  (from: 01/22/2004)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 17.05.2013.
  (from: 06/12/2013)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 25.04.2014.
  (from: 05/27/2014)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.04.2015
  (from: 05/28/2015)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 03.06.2016.
  (from: 07/02/2016)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.09.2016
  (from: 10/27/2016)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person