Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  32/T

Business name: 
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo
  (from: 06/30/2003)
Poľnohospodárske družstvo vo Vrakúni
  (from: 11/03/1949 until: 06/29/2003)
Registered seat: 
Körtvélyešská 490/30
Vrakúň 930 25
  (from: 04/24/2012)
Körtvélyešská 490
Vrakúň 930 25
  (from: 03/15/2012 until: 04/23/2012)
č. 490
Vrakúň 930 25
  (from: 06/30/2003 until: 03/14/2012)
Vrakúň 930 25
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2003)
Vrakúň
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 752
  (from: 11/03/1949)
Date of entry: 
11/03/1949
  (from: 11/03/1949)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/03/1949)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovacia alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/27/1993)
ťažba a predaj štrkopieskov
  (from: 04/27/1993)
zámočnícke práce
  (from: 04/27/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/27/1993)
výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov
  (from: 04/27/1993)
murárske práce, výroba prefabrikátov
  (from: 04/27/1993)
elektroinštalácia
  (from: 04/27/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 04/27/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/27/2001)
výroba a predaj kŕmných zmesí
  (from: 01/22/2004)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov
  (from: 01/22/2004)
služby poskytované v poľnohospodárstve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
údržba ciest, verejného priestranstva a zelene
  (from: 01/22/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 01/22/2004)
skladovanie
  (from: 06/30/2010)
maliarske a natieračske práce
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
kováčske práce
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
výroba a poredaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
práce a služby pre členov, občanov a organizácie, ktoré pozostávajú:zemné práce, nakladanie rôznych materiálov a práce autožeriavom; stavebné práce, vrátane údržby-maliarske a natieračské; oprávárenské-údržbárske práce /zámočnícke, strojárske, elektro, kováčske, stolárske/
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
zahranično-obchodná činnosť, pozostávajúca z predaja zvierat a poľnohospodárskych výrobkov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
Obchodná činnosť a to nákup a predaj týchto výrobkov: výrobky poľnohospodárske,lesnícke a vodného hospodárstva oborového čísla položky 001000 až 058000; chemické výrobky oborového čísla položky 211111,246000,247230,251000,252000,257000, 258000,283000; výrobky celulózu a papieru,oborové číslo položky 614002 a 622000; potravinárske výrobky,oborové číslo položky od 751000 do 788004.
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
nákup a predaj mäsiarskych a udenárskych výrobkov
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
výroba a predaj pekárskych výrobkov
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
predaj mliečných výrobkov
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
stolárske práce
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
tesárske práce
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2010)
Management body: 
predseda
  (from: 04/07/2022)
Managing board
  (from: 06/30/2003 until: 04/06/2022)
Managing board
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2003)
Managing board
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
Attila Bašternák - Predseda družstva
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022)
Attila Bašternák
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 06/03/2016
  (from: 07/02/2016 until: 01/21/2020)
Attila Bašternák
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 06/03/2016 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Norbert Beneš - člen predstavenstva
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
From: 05/16/2009
  (from: 06/27/2009 until: 01/21/2020)
Norbert Beneš - člen predstavenstva
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
From: 05/16/2009 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Matej Bindics - člen
577
Vrakúň
  (from: 06/01/2001 until: 10/25/2007)
Matej Bindics - člen
577
Vrakúň
Until: 09/05/2007
  (from: 10/26/2007 until: 10/25/2007)
Peter Csaplár - podpredseda
29
Vrakúň
  (from: 05/19/1999 until: 07/20/2000)
Peter Csaplár - podpredseda
29
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 10/14/2002)
Peter Csaplár - člen
Nekyje na Ostrove, Krajná 29/10
Vrakúň 930 25
  (from: 10/15/2002 until: 03/30/2015)
Peter Csaplár - člen
Nekyje na Ostrove, Krajná 29/10
Vrakúň 930 25
Until: 02/24/2015
  (from: 03/31/2015 until: 03/30/2015)
Alžbeta Csaplárová - člen
28
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Margita Csibaová - člen
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 01/21/2020)
Margita Csibaová - člen
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Gyözö Eke - člen
Nový rad 805
Gabčíkovo
  (from: 05/19/1999 until: 07/20/2000)
Gyözö Eke - člen
Nový rad 805
Gabčíkovo
  (from: 07/21/2000 until: 10/25/2007)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (from: 04/27/1993 until: 10/26/1997)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (from: 10/27/1997 until: 07/20/2000)
Ondrej Fekete - člen
Vinohrady 779/26
Vrakúň 930 25
From: 03/01/2006
  (from: 03/01/2006 until: 01/21/2020)
Ondrej Fekete - člen
Vinohrady 779/26
Vrakúň 930 25
From: 03/01/2006 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Oto Fekete - člen
Magala 797/10
Vrakúň 930 25
  (from: 03/15/2012 until: 04/23/2012)
Oto Fekete - člen
Magla 797/10
Vrakúň 930 25
  (from: 04/24/2012 until: 01/21/2020)
Oto Fekete - člen
Magla 797/10
Vrakúň 930 25
Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Otto Fekete - člen
797
Vrakúň 930 25
  (from: 06/27/2009 until: 03/14/2012)
Otto Fekete - člen
Vámbéryho 53/10
Dunajská Streda
  (from: 07/21/2000 until: 06/26/2009)
Tomáš Gútai - člen
356
Vrakúň
  (from: 05/19/1999 until: 07/20/2000)
Tomáš Gútai - člen
354
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 02/28/2006)
Tomáš Gútai - člen
354
Vrakúň
Until: 02/28/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Barnabáš Horváth - predseda
531
Vrakúň
  (from: 11/03/1949 until: 10/26/1997)
Ing. Barnabáš Horváth - predseda
531
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 07/20/2000)
František Jerábek
Rybárska 510/2
Vrakúň 930 25
From: 02/25/2015
  (from: 03/31/2015 until: 07/01/2016)
František Jerábek
Rybárska 510/2
Vrakúň 930 25
From: 02/25/2015 Until: 06/03/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Arpád Kalina - člen
411
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 05/18/1999)
Juraj Karikka - člen
690
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 10/26/1997)
Juraj Karikka - člen
690
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 05/18/1999)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 10/26/1997)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 07/20/2000)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 05/26/2004)
Eva Kissová - člen
229
Vrakúň
Until: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Eva Kissová
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
From: 02/25/2015
  (from: 03/31/2015 until: 01/21/2020)
Eva Kissová
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
From: 02/25/2015 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Eva Kissová - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
From: 03/01/2012
  (from: 03/15/2012 until: 05/26/2014)
Eva Kissová - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 229/17
Vrakúň 930 25
From: 03/01/2012 Until: 04/25/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/26/2014)
Gabriel Kósa - člen
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
  (from: 06/01/2001 until: 05/26/2014)
Gabriel Kósa - člen
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
Until: 04/25/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/26/2014)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
15
Vrakúň 930 25
From: 05/16/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/29/2010)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
From: 05/16/2009
  (from: 06/30/2010 until: 01/21/2020)
Jozef Kósa - člen predstavenstva
Nekyje na Ostrove, Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
From: 05/16/2009 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Daniel Kovács - člen
230
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 10/26/1997)
Daniel Kovács - člen
230
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 05/18/1999)
Eva Kovácsová - člen
224
Vrakúň
  (from: 05/19/1999 until: 07/20/2000)
Eva Kovácsová - člen
224
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 10/14/2002)
Eva Kovácsová - podpredseda
224
Vrakúň
  (from: 10/15/2002 until: 12/28/2011)
Bc. Eva Kovácsová - podpredseda
Pod záhradami 224/7
Vrakúň 930 25
  (from: 12/29/2011 until: 04/23/2012)
Ladislav Kukucs - člen
237
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Mikuláš Kukucs - člen
291
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 10/26/1997)
Mikuláš Kukucs - člen
291
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 05/18/1999)
Ondrej Kukucs - člen
81
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Mikuláš Kukucs - člen
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 291/60
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 01/21/2020)
Mikuláš Kukucs - člen
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 291/60
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Ing. Béla Kürthy - podpredseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (from: 02/24/1997 until: 05/18/1999)
Ing. Béla Kürthy - podpredseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (from: 07/21/2000 until: 05/31/2001)
Ing. Vojtech Kürthy - podpredseda
Gen. Svobodu 1950/8
Dunajská Streda
  (from: 09/12/1994 until: 02/23/1997)
Ing. Béla Kürthy - predseda
gen. Svobodu 1950/18
Dunajská Streda
  (from: 06/01/2001 until: 06/29/2010)
Ing. Béla Kürthy - predseda
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
  (from: 06/30/2010 until: 01/21/2020)
Ing. Béla Kürthy - predseda
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Alexander Méhes - podpredseda
322
Vrakúň
  (from: 11/03/1949 until: 09/11/1994)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
  (from: 05/19/1999 until: 07/20/2000)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 05/26/2004)
Edmund Méhes - člen
96
Vrakúň
Until: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ján Méri - člen
68
Vrakúň
  (from: 06/01/2001 until: 05/26/2004)
Ján Méri - člen
68
Vrakúň
Until: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 10/26/1997)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 07/20/2000)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
  (from: 07/21/2000 until: 06/26/2009)
Ivan Nagy - člen
153
Vrakúň
Until: 05/15/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Darina Neštická - člen
Nekyje n/O. 285
Vrakúň 930 25
  (from: 10/26/2007 until: 03/14/2012)
Ing. Darina Neštická - člen
Nekyje n/O. 285
Vrakúň 930 25
Until: 02/29/2012
  (from: 03/15/2012 until: 03/14/2012)
Ing. Darina Neštická - člen
Parková 557
Gabčíkovo
  (from: 06/01/2001 until: 10/25/2007)
Alžbeta Polácsková - člen
134
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 10/26/1997)
Alžbeta Polácsková - člen
134
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 05/18/1999)
Ing. Margita Puhaová - člen
696
Vrakúň
  (from: 09/12/1994 until: 10/26/1997)
Ing. Margita Puhaová - člen
696
Vrakúň
  (from: 10/27/1997 until: 05/18/1999)
Pavol Sekk - člen
462
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Marcel Tóth - člen predstavenstva
Pribetská 856/81
Hurbanovo 947 03
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 09/21/2021)
Marcel Tóth - člen predstavenstva
Pribetská 856/81
Hurbanovo 947 03
From: 10/18/2019 Until: 06/28/2021
  (from: 09/22/2021 until: 09/21/2021)
Dezider Vég - člen predstavenstva
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
From: 09/05/2007
  (from: 10/26/2007 until: 06/26/2009)
Dezider Vég - člen predstavenstva
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
From: 09/05/2007 Until: 05/15/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Dezider Végh - člen
644
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Zoltán Végh - člen
145
Vrakúň
  (from: 04/27/1993 until: 09/11/1994)
Juraj Végh - člen
Nekyje na Ostrove, Kaplnková 319/5
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004
  (from: 05/27/2004 until: 03/30/2015)
Juraj Végh - člen
Nekyje na Ostrove, Kaplnková 319/5
Vrakúň 930 25
From: 04/08/2004 Until: 02/24/2015
  (from: 03/31/2015 until: 03/30/2015)
Győző Eke - Member of the Board of Directors
Hlavná 856/44
Gabčíkovo 930 05
From: 10/26/2007 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Bc. Eva Kovácsová - Vice-chairman of the Board of Directors
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 224/7
Vrakúň 930 25
From: 04/24/2012 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Attila Bašternák - Chairman of the Board of Directors
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 10/18/2019 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Ing. Béla Kürthy - Member of the Board of Directors
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019 Until: 01/30/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Karol Rákoczi - Member of the Board of Directors
Imre Madácha 2043/32
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Ing. Pavel Šandera - Member of the Board of Directors
Branišov 9
Branišov 529 51
Česká republika
From: 10/18/2019 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Jozef Kósa - Member of the Board of Directors
Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
From: 06/28/2021 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Attila Bašternák - predseda predstavenstva
Podzáhradná 1278/92
Hurbanovo 947 01
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Ing. Béla Kürthy - člen predstavenstva
Gyulu Szabóa 438/46
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Gyözö Eke - člen
Hlavná 856/44
Gabčíkovo 930 05
  (from: 10/26/2007 until: 04/06/2022)
Bc. Eva Kovácsová - podpredseda
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 224/7
Vrakúň 930 25
  (from: 04/24/2012 until: 04/06/2022)
Karol Rákoczi - člen predstavenstva
Imre Madácha 2043/32
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Ing. Pavel Šandera - člen predstavenstva
Branišov 9
Branišov 529 51
Česká republika
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Jozef Kósa - Member of the Board of Directors
Školská ulica 761/3
Vrakúň 930 25
From: 06/28/2021
  (from: 09/22/2021 until: 04/06/2022)
Acting: 
Predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva samostatne
  (from: 04/07/2022)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda družstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy Attila Bašternák. Takisto aj pri právnom úkone, ktorý robí predstavenstvo družstva.
  (from: 09/22/2021 until: 04/06/2022)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda družstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy Attila Bašternák. Takisto aj pri právnom úkone, ktorý robí predstavenstvo družstva.
  (from: 01/22/2020 until: 09/21/2021)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva spoločne s členom predstavenstva Atilla Bašternák alebo podpredseda družstva a člen družstva Atilla Bašternák alebo predseda družstva a podpredseda družstva. Ak je pre právny úkony, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a člena predstavenstva Atilla Bašternák alebo podpredsedu družstva a člena predstavenstva Atillu Bašternáka alebo predsedu družstva a podpredsedu družstva.
  (from: 09/06/2017 until: 01/21/2020)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva. Predseda podpisuje bežnú korešpondenciu, všetky pracovné a hospodárske zmluvy a investície do 16 596,95 EUR samostatne.
  (from: 05/27/2014 until: 09/05/2017)
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva. Predseda podpisuje bežnú korešpondenciu, všetky pracovné a hospodárske zmluvy a investície do 500 000,- Sk samostatne.
  (from: 06/30/2003 until: 05/26/2014)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/27/1993 until: 06/29/2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
Supervisory board: 
Etela Bognárová
Pod záhradami 284/74
Vrakúň 930 25
From: 04/26/2014
  (from: 05/27/2014 until: 01/21/2020)
Etela Bognárová
Pod záhradami 284/74
Vrakúň 930 25
From: 04/26/2014 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Michal Csibrányi
Záhradnícka 180/11
Vrakúň 930 25
From: 04/26/2014
  (from: 05/27/2014 until: 01/31/2019)
Michal Csibrányi
Záhradnícka 180/11
Vrakúň 930 25
From: 04/26/2014 Until: 11/28/2018
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
From: 12/12/2018
  (from: 02/01/2019 until: 01/21/2020)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
From: 12/12/2018 Until: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Dezider Vég
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
From: 04/26/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/03/2021)
Dezider Vég
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda 929 01
From: 04/26/2014 Until: 03/26/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Norbert Beneš
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
From: 10/18/2019 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Margita Csibaová
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
From: 10/18/2019 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
From: 03/27/2021 Until: 03/12/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Norbert Beneš
Hlavná ulica 475/110
Vrakúň 930 25
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Margita Csibaová
Komársky rad 722/48
Vrakúň 930 25
From: 10/18/2019
  (from: 01/22/2020 until: 04/06/2022)
Gabriel Kósa
Komársky rad 606/28
Vrakúň 930 25
From: 03/27/2021
  (from: 05/04/2021 until: 04/06/2022)
Registered capital: 
285 000 EUR
  (from: 07/02/2016)
165 969,59 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/01/2016)
5 000 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 12/31/2008)
Basic member contribution: 
663,87 EUR
  (from: 01/01/2009)
15 000 Sk
  (from: 11/03/1949 until: 04/26/1993)
20 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. dňom 3.novembra 1949. Stanovy: Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 110
  (from: 11/03/1949)
Na členskej schôdzi dňa 9.12.1992 boli odsúhlasené stanovy družstva prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 110
  (from: 04/27/1993)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 20. 8. 1993. Stary spis: Dr 110
  (from: 05/09/1994)
Členská schôdza konaná dňa 20.05.1996 prijala zmenu stanov. Stary spis: Dr 110
  (from: 07/29/1996)
Členská schôdza konaná dňa 28.02.1997 prijala zmenu stanov.
  (from: 05/16/1997)
Členská schôdza konaná dňa 26.02.1999 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/19/1999)
Členská schôdza konaná dňa 23.03.2001 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/01/2001)
Stanovy schválené členskou schôdzou konanou dňa 29.11.2002.
  (from: 06/30/2003)
Nové znenie stanov družstva schválené na členskej schôdzi dňa 27.11.2003.
  (from: 01/22/2004)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 17.05.2013.
  (from: 06/12/2013)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 25.04.2014.
  (from: 05/27/2014)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.04.2015
  (from: 05/28/2015)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 03.06.2016.
  (from: 07/02/2016)
Dodatok k stanovám družstva prijatý členskou schôdzou družstva dňa 30.09.2016
  (from: 10/27/2016)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person