Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2471/B

Business name: 
Petit Press, a.s.
  (from: 06/14/2000)
Registered seat: 
Lazaretská 12
Bratislava 1 811 08
  (from: 02/01/2008)
Identification number (IČO): 
35 790 253
  (from: 06/14/2000)
Date of entry: 
06/14/2000
  (from: 06/14/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/14/2000)
Objects of the company: 
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 07/14/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2000)
Vedenie účtovníctva
  (from: 07/14/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/14/2000)
reklamná a inzertná činnosť
  (from: 06/14/2000)
poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 06/14/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2000)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 06/14/2000)
tlač novín, kníh a časopisov
  (from: 06/14/2000)
spracovávanie www stránok
  (from: 06/14/2000)
výroba nenahraných nosičov údajov pre elektronické médiá
  (from: 06/14/2000)
organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 06/07/2006)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 06/07/2006)
výroba, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 06/07/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 06/07/2006)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 06/07/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/07/2006)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/07/2006)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/07/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/07/2006)
zhotovovanie webových stránok
  (from: 06/07/2006)
organizovanie vzdelávacích podujatí a školiaca činnosť
  (from: 06/07/2006)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 06/07/2006)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 01/16/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/29/2016)
služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
  (from: 10/29/2016)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/29/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/02/2001)
Alexej Fulmek - predseda predstavenstva
Panská 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 06/25/2020
  (from: 08/23/2020)
Peter Mačinga - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 92
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/25/2020
  (from: 08/23/2020)
Milan Mokráň - člen predstavenstva
Revolučná 36
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 06/25/2020
  (from: 08/23/2020)
Tomáš Prokopčák - Member of the Board of Directors
Legerského 1657/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/25/2020
  (from: 02/07/2023)
Ľubica Tomková - Member of the Board of Directors
230
Červená Voda 083 01
From: 06/25/2020
  (from: 02/07/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva alebo podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Všetci tak robia spôsobom, že k názvu spoločnosti či otlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/02/2001)
Capital: 
5 000 000 EUR Paid up: 5 000 000 EUR
  (from: 06/07/2022)
Shares: 
Number of shares: 250000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 EUR
  (from: 06/07/2022)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/29/2021
  (from: 06/12/2021)
Marie Němcová
Verdunská 724/25
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/29/2021
  (from: 06/12/2021)
Juraj Vajda
Miletičova 53
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 11/24/2021
  (from: 06/07/2022)
Martin Vajda
Pod Parukářkou 2
Praha 130 00
Česká republika
From: 11/17/2021
  (from: 06/07/2022)
Michal Kamas
Zhořova 1218
Rosice 665 01
Česká republika
From: 11/17/2021
  (from: 06/07/2022)
Joanna Teresa Różycka-Iwan
Chodkiewicza 3/57
Varšava 02-593
Poľská republika
From: 05/26/2022
  (from: 07/28/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.5.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/14/2000)
Notárska zápisnica Nz 315/2000 spísaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.8.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 04/04/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.5.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 141/01, Nz 137/01, napísanej dňa 15.5.2001 notárom JUDr. Lošonským PhD., na ktorom bola schválená zmena stanov a zlúčenie v zmysle ust.§ 69 ods. 3 obchodného zákonníka s Grand Press, a.s. so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 35 790 300. Spoločnosť Petit Press, a.s. preberá všetky práva a povinnosti zrušenej akciovej spoločnosti Grand Press, a.s. so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 35 790 300 dňom 1.7.2001.
  (from: 07/02/2001)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov a.s. schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 279/2001, Nz 248/2001.
  (from: 01/15/2002)
Notárska zápisnica č. N 185/2002, Nz 163/2002 zo dňa 7.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, riadenie odštepného závodu, zmena členov dozornej rady a zvýšenie základného imania.
  (from: 10/15/2002)
Notárska zápisnica N 311/2003, Nz 51505/2003 zo dňa 24.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena sídiel odštepných závodov, zvýšenie základného imania, zmena členov predstavenstva, zmena členov dozornej rady a zmena Stanov spoločnosti.
  (from: 03/11/2004)
Notárska zápisnica N 122/2006, NZ 16681/2006, NCRls 16875/2006 zo dňa 3.5.2006.
  (from: 06/07/2006)
Notárska zápisnica N 17/2007, NZ 19588/2007 spísaná dňa 21.05.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 06/20/2007)
Notárska zápisnica č. N 73/2007, Nz 53494/2007, NCRls 53095/2007 zo dňa 07.12.2007.
  (from: 02/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 45/2009, NZ 19230/2009 zo dňa 9.6.2009.
  (from: 08/13/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2011
  (from: 04/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 06.06.2012.
  (from: 07/14/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.10.2013.
  (from: 10/23/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 96/2017, Nz 13861/2017, NCRls 14148/2017 zo dňa 25.04.2017.
  (from: 05/26/2017)
Zmluva o zlúčení zo dňa 26.05.2022.
  (from: 07/28/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/28/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Living.sk, s.r.o. 46868313 ,
Lazaretská
12
  (from: 07/28/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
nanicmama.sk, s. r. o. 44244436 ,
Lazaretská
12
  (from: 07/28/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ProSenior Group s.r.o. 47860821 ,
Lazaretská
12
  (from: 07/28/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
restauracie.sk, s.r.o. 45694109 ,
Lazaretská
12
  (from: 07/28/2022)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person