Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2470/B

Business name: 
ISTROKAPITAL, a. s.
  (from: 04/14/2017)
Registered seat: 
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 04/11/2024)
Identification number (IČO): 
36 529 966
  (from: 11/30/1998)
Date of entry: 
11/30/1998
  (from: 11/30/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/30/1998)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 11/30/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
  (from: 04/05/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/31/2000)
prieskum trhu
  (from: 07/31/2000)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2000)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
  (from: 07/31/2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/24/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/24/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/24/2001)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/24/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/24/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/24/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/24/2001)
prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 10/24/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/24/2001)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 10/24/2001)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 12/11/2003)
počítačové služby
  (from: 07/22/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/22/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/1998)
Dušan Sýkora - Member of the Board of Directors
Toryská 8
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 09/11/2021
  (from: 10/12/2021)
Mario Hoffmann - Chairman of the Board of Directors
Dvořákovo nábrežie 7529/4
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 03/31/2022
  (from: 05/31/2022)
Ing. Zuzana Kubíčková - Member of the Board of Directors
Ignáca Gešaja 653/7
Zálesie 900 28
From: 03/31/2022
  (from: 05/31/2022)
Ing. Tatiana Franzenová - Member of the Board of Directors
Jadrová 3226/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 03/31/2022
  (from: 05/31/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/14/2017)
Capital: 
12 165 601 EUR Paid up: 12 165 601 EUR
  (from: 12/24/2021)
Shares: 
Number of shares: 733
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 12/24/2021)
Stockholder: 
ISTROKAPITAL SE
4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY Block C, 5th floor, Flat: 506
Larnaca 6016
Cyperská republika
  (from: 10/12/2021)
Supervisory board: 
Miloš Gašparík
Rusovská cesta 3662/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/11/2021
  (from: 10/12/2021)
Bohuslav Ukropec
Jána Raka 6
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 04/05/2022
  (from: 05/31/2022)
Mgr. Klaudia Legéňová
Ondrejovova 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 03/30/2022
  (from: 03/08/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.11.1998 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/30/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.6.1999 (not. záp. č. Nz 199/99), zmena sídla z: Piaristická 1, Nitra, na: Grosslingova 45, Bratislava. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 21.12.1999 (not. záp. č. Nz 499/99).
  (from: 04/05/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 223/2000 zo dňa 31.5.2000 schválené zvýšenie základného imania a dodatok k stanovám.
  (from: 06/29/2000)
Notárska zápisnica Nz 287/2000 zo dňa 18.7.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločností - časť I. § 4.
  (from: 07/31/2000)
Notárska zápisnica Nz 403/2001, zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.9.2001.
  (from: 10/08/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.10.2001. Notárska zápisnica Nz 428/2001 zo dňa 15.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2001.
  (from: 10/24/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 510/02 napísanej dňa 2.12.02 notárom JUDr. Potančokovou, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 01/30/2003)
Notárska zápisnica N 522/03, Nz 100925/03 spísaná dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.11.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Serugu a T. Ceizela sa končí dňom 10.11.2003. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, Mgr. B. Prieložného a Ing. J. Šujanského sa končí dňom 4.11.2003.
  (from: 12/11/2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26. 1. 2004.
  (from: 05/21/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2004 na ktorom bol z funkcie člena predstavenstva odvolaný R. Karvan (funkcia zaniká dňa 18.05.2004) a bol vymenovaný za člena predstavenstva M. Bíro.
  (from: 06/15/2004)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára akciovej spoločnosti zo dňa 06.12.2004 vo forme notárskej zápsisnice N 537/2004, Nz 86984/2004 spísanej JUDr. Agátou Wiegerovou, notárom.
  (from: 12/15/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2005.
  (from: 05/04/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 492/2011 Nz 24260/2011.
  (from: 07/22/2011)
Notárska zápisnica č. N 1689/2015, NZ 35269/2015, NCRls 36058/2015 zo dňa 08.10.2015.
  (from: 11/03/2015)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person