Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  490/B

Business name: 
A C spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/22/1993 until: 11/23/2021)
A C spol.s.r.o.
  (from: 02/27/1991 until: 10/21/1993)
Registered seat: 
Myjavská 10
Bratislava 811 03
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 308 739
  (from: 02/27/1991)
Date of entry: 
02/27/1991
  (from: 02/27/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/27/1991)
Objects of the company: 
vývoz, dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
predaj vecí
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
reštauračné služby
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
výstavba, nákup nehnuteľností a ich rekonštrukcia pre vlastné potreby organizácie
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Bohuslav Ukropec
Bierutova 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Hermann Josef Keyser
Römerweg
Wals - Salzburg 5071
Rakúska republika
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Hermann Josef Keyser
Amount of investment: 75 000 Sk
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/22/1993 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 02/27/1991 until: 10/21/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 10/22/1993 until: 11/23/2021)
Obaja spoločníci zastupujú spoločnosť navonok a majú podpisové právo za spoločnosť.
  (from: 02/27/1991 until: 10/21/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Ambra
Haburská 3
Bratislava 821 01
  (from: 10/22/1993 until: 03/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Ján Ambra
Haburská 3
Bratislava 821 01
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.2.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 788
  (from: 02/27/1991 until: 11/23/2021)
Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.1992. Stary spis: S.r.o. 788
  (from: 10/22/1993 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person