Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36127/N

Business name: 
Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o.
  (from: 12/03/2013)
Registered seat: 
Ernestova bašta 5773/2
Nové Zámky 940 62
  (from: 03/18/2015)
Komárňanská 2
Nové Zámky 940 56
  (from: 12/03/2013 until: 03/17/2015)
Identification number (IČO): 
47 251 930
  (from: 12/03/2013)
Date of entry: 
12/03/2013
  (from: 12/03/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/2013)
Objects of the company: 
vykonávanie znaleckej činnosti v Odbore "Psychológia", odvetvie Klinická psychológia detí, odvetvie Klinická psychológia dospelých, odvetvie Psychlógia sexuality, odvetvie Dopravná psychológia a v Odbore "Zdravotníctvo a farmácia", odvetvie Psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria), odvetvie Sexuológia podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/03/2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/14/2014)
Partners: 
MUDr. Ivan André , PhD.
Zvolenská 1211/41
Bratislava - Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Katarína Haidová
Lajosa Kossutha 2051/8
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 12/13/2022)
prof. PhDr. Anton Heretik , CSc.
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Jasná 716/15
Rovinka 900 41
Slovak Republic
  (from: 04/28/2021)
PhDr. Robert Máthé , PhD.
Sládkovičova 2969/7
Nové Zámky 940 63
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Igor Obuch
Rusovská cesta 3674/11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/13/2022)
MUDr. Lucia Žlnayová , PhD.
Drieňová 16940/1L
Bratislava - Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Eva Smiková , PhD.
Súmračná 3256/6
Bratislava - Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Alena Kopányiová , PhD.
Podzámska 4937/7
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Martin Medvecký
Kavečianska cesta 1129/21
Košice-Sever 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Viktor Segeda , PhD.
Svetlá 5755/10
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 12/13/2022)
Mgr. Lenka Lipanová
Čínska 2527/25
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Slovak Republic
  (from: 06/15/2023)
MUDr. Denisa Mészárosová
Jarná 1872/17
Dunajská Lužná 900 42
Slovak Republic
  (from: 06/15/2023)
MUDr. Ivan André , PhD.
Zvolenská 1211/41
Bratislava - Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
PhDr. Katarína Haidová
Lajosa Kossutha 2051/8
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 12/12/2022)
prof. PhDr. Anton Heretik , CSc.
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Jasná 716/15
Rovinka 900 41
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 04/27/2021)
PhDr. Alena Kopányiová , PhD.
Podzámska 4937/7
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
PhDr. Robert Máthé , PhD.
Sládkovičova 2969/7
Nové Zámky 940 63
Slovak Republic
  (from: 02/25/2014 until: 05/22/2022)
PhDr. Robert Máthé
Sládkovičova 2969/7
Nové Zámky 940 63
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 02/24/2014)
MUDr. Martin Medvecký
Kavečianska cesta 1129/21
Košice-Sever 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
PhDr. Igor Obuch
Rusovská cesta 3674/11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 12/12/2022)
MUDr. Viktor Segeda , PhD.
Svetlá 5755/10
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/03/2020 until: 12/12/2022)
PhDr. Eva Smiková , PhD.
Súmračná 3256/6
Bratislava - Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
MUDr. Michal Turček , PhD.
Francisciho 2358/2
Bratislava - Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/03/2020 until: 12/12/2022)
MUDr. Lucia Žlnayová , PhD.
Drieňová 16940/1L
Bratislava - Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Michal Turček , PhD.
Francisciho 2358/2
Bratislava - Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 12/13/2022 until: 06/14/2023)
Contribution of each member: 
MUDr. Ivan André , PhD.
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Ivan André , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Katarína Haidová
  (from: 12/03/2013 until: 12/12/2022)
PhDr. Katarína Haidová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 12/13/2022)
prof. PhDr. Anton Heretik , CSc.
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
prof. PhDr. Anton Heretik , CSc.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
  (from: 12/03/2013 until: 04/27/2021)
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 04/28/2021)
PhDr. Robert Máthé
  (from: 12/03/2013 until: 02/24/2014)
PhDr. Robert Máthé , PhD.
  (from: 02/25/2014 until: 05/22/2022)
PhDr. Robert Máthé , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Igor Obuch
  (from: 12/03/2013 until: 12/12/2022)
PhDr. Igor Obuch
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 12/13/2022)
MUDr. Lucia Žlnayová , PhD.
  (from: 12/03/2013 until: 05/22/2022)
MUDr. Lucia Žlnayová , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Eva Smiková , PhD.
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
PhDr. Eva Smiková , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
PhDr. Alena Kopányiová , PhD.
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
PhDr. Alena Kopányiová , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Martin Medvecký
  (from: 01/03/2020 until: 05/22/2022)
MUDr. Martin Medvecký
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2022)
MUDr. Viktor Segeda , PhD.
  (from: 01/03/2020 until: 12/12/2022)
MUDr. Viktor Segeda , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 12/13/2022)
Mgr. Lenka Lipanová
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 06/15/2023)
MUDr. Denisa Mészárosová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 06/15/2023)
MUDr. Michal Turček , PhD.
  (from: 01/03/2020 until: 12/12/2022)
MUDr. Michal Turček , PhD.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 12/13/2022 until: 06/14/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/03/2013)
prof. PhDr. Anton Heretik , CSc.
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013)
PhDr. Robert Máthé , PhD.
Sládkovičova 2969/7
Nové Zámky 940 63
From: 12/03/2013
  (from: 02/25/2014)
MUDr. Andrea Heretikova Marsalova
Tehliarska 6265/1A
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018)
MUDr. Lucia Žlnayová , PhD.
Drieňová 16940/1L
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018)
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Jasná 716/15
Rovinka 900 41
From: 04/21/2021
  (from: 04/28/2021)
MUDr. Ivan André , PhD.
Zvolenská 1211/41
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013 until: 04/10/2018)
MUDr. Ivan André , PhD.
Zvolenská 1211/41
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 12/03/2013 Until: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018 until: 04/10/2018)
MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Jasná 716/15
Rovinka 900 41
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013 until: 04/27/2021)
MUDr. Ľubomíra Izáková , PhD.
Jasná 716/15
Rovinka 900 41
From: 12/03/2013 Until: 04/21/2021
  (from: 04/28/2021 until: 04/27/2021)
PhDr. Robert Máthé
Sládkovičova 2969/7
Nové Zámky 940 63
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013 until: 02/24/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú za ňu vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú za ňu vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/03/2013 until: 04/27/2021)
Capital: 
10 500 EUR Paid up: 10 500 EUR
  (from: 06/15/2023)
9 750 EUR Paid up: 9 750 EUR
  (from: 01/03/2020 until: 06/14/2023)
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 12/03/2013 until: 01/02/2020)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person