Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2497/B

Business name: 
UNITED REAL CAPITAL a.s.
  (from: 07/06/2000 until: 07/15/2005)
Registered seat: 
Trenčianska 55
Bratislava 821 09
  (from: 07/06/2000 until: 07/15/2005)
Identification number (IČO): 
35 791 951
  (from: 07/06/2000)
Date of entry: 
07/06/2000
  (from: 07/06/2000)
Date of deletion: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/06/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 07/15/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2005, č.k. 34Exre/35/2005, ktorým Obresný súd Bratislava I rozhodol, že zrušuje obchodnú spoločnosť UNITED REAL CAPITAL a.s., Trenčianska 55 821 09 Bratislava, IČO: 35 791 951, zapísanú v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 2497/B, bez likvidácie. Vymazáva sa obchodná spoločnosť UNITED REAL CAPITAL a.s., Trenčianská 55, 821 09 Bratislava, IČO: 35 791 951, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vložka č. 2497/B ku dňu 16.07.2005.
  (from: 07/16/2005)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person