Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  94858/B

Business name: 
Performa Architects s. r. o.
  (from: 12/03/2013)
Registered seat: 
Robotnícka 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 11/09/2016)
Záhrebská 1
Bratislava-Staré Mesto 811 05
  (from: 12/03/2013 until: 11/08/2016)
Identification number (IČO): 
47 564 512
  (from: 12/03/2013)
Date of entry: 
12/03/2013
  (from: 12/03/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/2013)
Objects of the company: 
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/03/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/03/2013)
Počítačové služby
  (from: 12/03/2013)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/03/2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/03/2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/03/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/03/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/03/2013)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 12/03/2013)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/03/2013)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
  (from: 01/24/2018)
Partners: 
Filip Prikler
Agátová 384/22
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022)
Filip Pipiška
Roľnícka 9340/225
Bratislava-Vajnory 831 07
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022)
Filip Prikler
Agátová 384/22
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/24/2022)
Filip Pipiška
Roľnícka 9340/225
Bratislava-Vajnory 831 07
Slovak Republic
  (from: 12/03/2013 until: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Filip Prikler
( peňažný vklad )
  (from: 12/03/2013 until: 05/24/2022)
Filip Prikler
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/25/2022)
Filip Pipiška
( peňažný vklad )
  (from: 12/03/2013 until: 05/24/2022)
Filip Pipiška
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/25/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/03/2013)
Filip Prikler
Agátová 384/22
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013)
Filip Pipiška
Roľnícka 9340/225
Bratislava-Vajnory 831 07
From: 12/03/2013
  (from: 12/03/2013)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/03/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/03/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.11.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/03/2013)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person