Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22164/B

Business name: 
ISTRO - RECOVERY, s.r.o.
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
Registered seat: 
Medená 22
Bratislava 811 02
  (from: 09/19/2001 until: 12/31/2009)
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 07/27/2000 until: 09/18/2001)
Identification number (IČO): 
35 792 809
  (from: 07/27/2000)
Date of entry: 
07/27/2000
  (from: 07/27/2000)
Date of deletion: 
01/01/2010
  (from: 01/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
čistenie interiérov
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
prieskum trhu
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
leasingová činnosť
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 09/13/2002 until: 12/31/2009)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 09/13/2002 until: 12/31/2009)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a technologických zariadení, motorových vozidiel
  (from: 09/13/2002 until: 12/31/2009)
Partners: 
ISTROBANKA, akciová spoločnosť IČO: 31 331 491
Laurinská 1
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/27/2000 until: 10/16/2009)
Československá obchodná banka, a. s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
Slovak Republic
  (from: 10/17/2009 until: 12/31/2009)
Contribution of each member: 
ISTROBANKA, akciová spoločnosť
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 07/27/2000 until: 07/08/2009)
ISTROBANKA, akciová spoločnosť
  (from: 07/09/2009 until: 10/16/2009)
Československá obchodná banka, a. s.
Amount of investment: 66 387,83 EUR Paid up: 66 387,83 EUR
  (from: 10/17/2009 until: 12/31/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/09/2001 until: 12/31/2009)
konatelia
  (from: 07/27/2000 until: 05/08/2001)
Ing. Alena Blažíková
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 12/03/2002
  (from: 03/20/2003 until: 10/16/2009)
Ing. Alena Blažíková
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 12/03/2002 Until: 09/18/2009
  (from: 10/17/2009 until: 10/16/2009)
Ing. Pavel Čulík
Hraničná 69
Bratislava 821 05
  (from: 07/27/2000 until: 09/12/2002)
Ing. Pavel Čulík
Hraničná 69
Bratislava 821 05
From: 07/27/2000
  (from: 09/13/2002 until: 09/29/2006)
Ing. Pavel Čulík
Hraničná 69
Bratislava 821 05
From: 07/27/2000 Until: 09/30/2006
  (from: 09/30/2006 until: 09/29/2006)
Gernot Daumann
Podlesná 24
Limbach 900 91
From: 11/15/2007
  (from: 01/11/2008 until: 07/08/2009)
Gernot Daumann
Podlesná 24
Limbach 900 91
From: 11/15/2007 Until: 05/01/2009
  (from: 07/09/2009 until: 07/08/2009)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 46/5
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 10/01/2006
  (from: 09/30/2006 until: 01/10/2008)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 46/5
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 10/01/2006 Until: 11/15/2007
  (from: 01/11/2008 until: 01/10/2008)
Ján Kudrík
Lipova 41
Humenné 066 01
  (from: 05/09/2001 until: 09/12/2002)
Ján Kudrík
Lipova 41
Humenné 066 01
From: 05/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 09/29/2006)
Ing. Peter Pročka
Mierová 58
Bratislava 821 05
  (from: 07/27/2000 until: 09/18/2001)
Ing. Ján Kudrík
Lipova 41
Humenné 066 01
From: 05/09/2001
  (from: 09/30/2006 until: 12/31/2009)
Ing. Radomír Kašiar
Lipová 19
Viničné 900 23
From: 09/19/2009
  (from: 10/17/2009 until: 12/31/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 05/09/2001 until: 12/31/2009)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy spoločne.
  (from: 07/27/2000 until: 05/08/2001)
Capital: 
66 387,83 EUR Paid up: 66 387,83 EUR
  (from: 07/09/2009 until: 12/31/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 07/27/2000 until: 07/08/2009)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Paulen - člen
Martinengova 22
Bratislava 811 02
  (from: 09/19/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Pročka - predseda
Mierová 58
Bratislava 821 05
  (from: 09/19/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Marián Šedo - člen
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
  (from: 09/19/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Pročka - predseda
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 06/29/2001
  (from: 09/13/2002 until: 03/19/2003)
Ing. Miroslav Paulen - člen
Martinengova 22
Bratislava 811 02
From: 06/29/2001
  (from: 09/13/2002 until: 03/19/2003)
Ing. Marián Šedo - člen
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
From: 06/29/2001
  (from: 09/13/2002 until: 03/19/2003)
Mag. Volker Pichler
Teybergasse 3/4
1140 Wien
Rakúsko
From: 05/29/2002
  (from: 09/13/2002 until: 03/19/2003)
Other legal facts: 
Právny dôvod: dobrovoľný.
  (from: 01/01/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. Nz 368/2000 dňa 15.6.2000, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a násl. Zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/27/2000 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 72/01, Nz 71/01 zo dňa 5.4.2001 a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 73/01, Nz 72/01 zo dňa 5.4.2001 spísané notárkou JUDr.Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 05/09/2001 until: 12/31/2009)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 361/2001 zo dňa 29.6.2001.
  (from: 09/19/2001 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 419/2002 dňa 29. 5. 2002.
  (from: 09/13/2002 until: 12/31/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Peter Pročka: 3.12.2002. Ing. Miroslav Paulen: 3.12.2002. Ing. Marián Šedo: 3.12.2002. Mag. Volker Pichler: 3.12.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 915/2002 z 3.12.2002.
  (from: 03/20/2003 until: 12/31/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2006.
  (from: 09/30/2006 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2009.
  (from: 07/09/2009 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2009.
  (from: 10/17/2009 until: 12/31/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Legal successor: 
ISTROFINANCE, s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava - Nové Mesto 811 01
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person