Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2489/B

Business name: 
ADIS a.s., v likvidácii
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
ADIS a.s.
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Registered seat: 
Kopčianska 92
Bratislava 852 03
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Červeňova 28
Bratislava 811 03
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Identification number (IČO): 
35 791 373
  (from: 07/03/2000)
Date of entry: 
07/03/2000
  (from: 07/03/2000)
Date of deletion: 
12/21/2011
  (from: 12/21/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/21/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/03/2000)
Objects of the company: 
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
prieskum trhu
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu obrazu a zvuku
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, organizovanie módnych prehliadok a výstav
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Managing board
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Erika Bellová - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava 811 04
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Erika Bellová - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava 811 04
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Helena Hulmanová - člen predstavenstva
Mlynarovičová 11
Bratislava 851 04
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Helena Hulmanová - člen predstavenstva
Mlynarovičová 11
Bratislava 851 04
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Eva Majská - predseda predstavenstva
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Eva Majská - predseda predstavenstva
Budatínska 33
Bratislava 851 06
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor je oprávnený vykonávať len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Capital: 
33 193,91888 EUR
  (from: 03/31/2010 until: 12/20/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 07/03/2000 until: 03/30/2010)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/31/2010 until: 12/20/2011)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/03/2000 until: 03/30/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/23/2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.1.2007, sp.zn. 3K 249/2005-62. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2007, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu : ADIS a.s. v likvidácii, Kopčianska 92, Bratislava, IČO 35 791 373 .
  (from: 09/28/2007)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Róbert Baran
Novozámocká 224
Nitra 949 05
  (from: 09/28/2007)
Supervisory board: 
Ing. Milan Čerňan - člen dozornej rady
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Milan Čerňan - člen dozornej rady
Vranovská 55
Bratislava 851 01
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Ladislav Hrnek - člen dozornej rady
Budatínska 33
Bratislava 851 03
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Ladislav Hrnek - člen dozornej rady
Budatínska 33
Bratislava 851 03
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda dozornej rady
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 07/03/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda dozornej rady
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
From: 07/03/2000 Until: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Stanislav Šipoš
Bazovského 2351/16
Topolčany 955 01
From: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Petra Czafiková
Chopárna 9
Bratislava
From: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Alena Podstavková
Florinová 7
Námestovo 029 01
From: 06/09/2004 Until: 11/19/2006
  (from: 10/02/2008 until: 10/01/2008)
Alena Podstavková
Florinová 7
Námestovo 029 01
From: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 10/01/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004)
 Liquidators:
Ing. Marian Baran
Ambroseho 13
Bratislava 851 02
From: 06/09/2004 Until: 12/21/2011
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Marian Baran
Ambroseho 13
Bratislava 851 02
From: 06/09/2004
  (from: 07/28/2004 until: 06/28/2017)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.10.2011, č.k. 33Exre/96/2011-6, právoplatné dňa 25.11.2011.
  (from: 12/21/2011)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou podpísanou dňa 4.4.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným vo forme notárskej zápisnice N 410/2000 Nz 404/2000 zo dňa 4.4.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
  (from: 07/03/2000 until: 12/20/2011)
Notárska zápisnica N 389/2004, Nz 49716/2004 spísaná dňa 9.6.2004 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti a zrušení spoločnosti s likvidáciou. Funkcia členov predstavenstva Ing. E. Majskej, Ing. E. Bellovej, H. Hulmanovej sa končí dňom 9.6.2004. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Štubňu, Ing. M. Čerňana a Ing. L. Hrneka sa končí dňom 9.6.2004.
  (from: 07/28/2004 until: 12/20/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.5.2008 č.k. 33Exre/95/2007, právoplatné dňa 23.6.2008.
  (from: 10/02/2008 until: 12/20/2011)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 249/2005-136, zo dňa 04.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2010 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.01.2007 pod č. 3K 249/2005-62 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 10/27/2010 until: 12/20/2011)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person