Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5883/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SW a. s.
  (from: 06/13/2014)
SPV131, a. s.
  (from: 12/07/2013 until: 06/12/2014)
Registered seat: 
Priemyselná 937/4
Krupina 963 01
  (from: 07/05/2016)
Šoltésovej 14
Bratislava 811 08
  (from: 05/15/2015 until: 07/04/2016)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 03/05/2015 until: 05/14/2015)
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (from: 12/07/2013 until: 03/04/2015)
Identification number (IČO): 
47 521 643
  (from: 12/07/2013)
Date of entry: 
12/07/2013
  (from: 12/07/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/07/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/07/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/07/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/07/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/07/2013)
administratívne služby
  (from: 12/07/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/07/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/07/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/07/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/07/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/05/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/05/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/05/2015)
počítačové služby
  (from: 03/05/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/05/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/2013)
Ing. Michal Merga - predseda predstavenstva
Duk. hrdinov 2581/19
Snina 069 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015)
JUDr. Martin Bednár - predseda predstavenstva
Eugena Suchoňa 5190/32
Pezinok 902 01
From: 12/07/2013
  (from: 12/07/2013 until: 11/07/2014)
JUDr. Martin Bednár - predseda predstavenstva
Eugena Suchoňa 5190/32
Pezinok 902 01
From: 12/07/2013 Until: 10/31/2014
  (from: 11/08/2014 until: 11/07/2014)
Ing. Milan Hanic - predseda predstavenstva
Pavlovova 1035/1
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Milan Hanic - predseda predstavenstva
Pavlovova 1035/1
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/11/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
JUDr. Michal Kypta - člen predstavenstva
Tulská 5354/15
Banská Bystrica 974 04
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 12/16/2015)
JUDr. Michal Kypta - člen predstavenstva
Tulská 5354/15
Banská Bystrica 974 04
From: 02/11/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Mario Urbančík - člen predstavenstva
Borinka 484
Borinka 900 32
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Mario Urbančík - člen predstavenstva
Borinka 484
Borinka 900 32
From: 02/11/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Peter Vartovník - predseda predstavenstva
Ul. Mládeže 2358/18
Poprad 058 01
From: 10/31/2014
  (from: 11/08/2014 until: 03/04/2015)
Peter Vartovník - predseda predstavenstva
Ul. Mládeže 2358/18
Poprad 058 01
From: 10/31/2014 Until: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 03/04/2015)
Acting in the name of the company: 
Ak má predstavenstvo jedného člena, vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať tento člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak má predstavenstvo dvoch a viac členov, vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. (článok X, bod 9., 10. stanov).
  (from: 03/05/2015)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne každý člen predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/07/2013 until: 03/04/2015)
Capital: 
7 315 000 EUR Paid up: 7 315 000 EUR
  (from: 12/17/2015)
7 312 500 EUR Paid up: 7 312 500 EUR
  (from: 12/18/2014 until: 12/16/2015)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/13/2014 until: 12/17/2014)
25 000 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 12/07/2013 until: 06/12/2014)
Shares: 
Number of shares: 2926
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku VI odsek 1. písmeno p) stanov.
  (from: 12/17/2015)
Number of shares: 2925
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku VI odsek 1. písmeno p) stanov.
  (from: 12/18/2014 until: 12/16/2015)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku VI odsek 1. písmeno p) stanov.
  (from: 06/13/2014 until: 12/17/2014)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 12/07/2013 until: 06/12/2014)
Stockholder: 
RIFAILE MANAGEMENT LIMITED
Kyriakou Matsi 16/ EAGLE HOUSE 8th floor Agioi Omologites
Nikózia 1082
Cyperská republika
  (from: 06/13/2014 until: 01/21/2015)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Habala
Jána Jonáša 6185/17
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015)
Ing. Jozef Merga
Veľký Slavkov 1357
Veľký Slavkov 059 91
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015)
Ing. Jozef Ďurica
Kriváň 255
Kriváň 962 04
From: 06/23/2016
  (from: 07/05/2016)
Ing. Martin Feranec
Jablonec 370
Jablonec 900 86
From: 12/07/2013
  (from: 12/07/2013 until: 03/04/2015)
Ing. Martin Feranec
Jablonec 370
Jablonec 900 86
From: 12/07/2013 Until: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 03/04/2015)
Mgr. Ján Gajan
Vernár 44
Vernár 059 17
From: 12/07/2013
  (from: 12/07/2013 until: 03/04/2015)
Mgr. Ján Gajan
Vernár 44
Vernár 059 17
From: 12/07/2013 Until: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 03/04/2015)
Mgr. Andrea Halačová
Golianova 33
Trnava 917 02
From: 12/07/2013
  (from: 12/07/2013 until: 03/04/2015)
Mgr. Andrea Halačová
Golianova 33
Trnava 917 02
From: 12/07/2013 Until: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 03/04/2015)
Ing. Dávid Hrdlička
Hodálova 469/4
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Dávid Hrdlička
Hodálova 469/4
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 02/11/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava - Staré Mesto 811 03
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 12/16/2015)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava - Staré Mesto 811 03
From: 02/11/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Tomáš Pivarči
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
From: 02/11/2015 Until: 06/23/2016
  (from: 07/05/2016 until: 07/04/2016)
Ing. Tomáš Pivarči
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
From: 02/11/2015
  (from: 03/05/2015 until: 07/04/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 1329/2013, Nz 37574/2013, NCRls 38273/2013 zo dňa 23.10.2013 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2014 vo forme notárskej zápisnice N 447/2014, Nz 21905/2014, NCRIs 22323/2014.
  (from: 06/13/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2014.
  (from: 11/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12. 2014.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica N 97/2015, Nz 15045/2015, NCRls 15402/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015.
  (from: 05/15/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2015.
  (from: 12/17/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person