Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  501/B

Business name: 
C & D INTERNATIONAL CONSULTING & DEVELOPMENT spol. s r.o.
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Identification number (IČO): 
17 308 925
  (from: 03/19/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 03/19/1991)
Person dissolved from: 
26. 11. 2012
  (from: 01/17/2013)
Date of deletion: 
01/17/2013
  (from: 01/17/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/17/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/1991)
Objects of the company: 
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti organizovania personalitiky, vzdelávania, riadenia, výpočtovej techniky, informatiky, informačných systémov, spracovania dát a merketingu
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
plánovanie, tvorba a vývoj činností uvedených v bode 1/
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
obchodovanie s činnosťami a ich výsledkami, uvedenými v bode 1/
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
účasť na iných spoločnostiach a podnikaniach, ako aj preberanie obchodného vedenia a zastupovania podnikaní a spoločností
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek a reprezentácii v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Partners: 
Ing. Jaroslav Caban
Allendeho 4
Martin
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 05/25/1992)
Ing. Boris Rosa
Šmeralova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 05/25/1992)
Weniger Schanil Orgler Projektenwicklung für EDV-Informations-verarbeitung Gesellschaft m.b.H.
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Werbeagentur Marktforschung und Marketingberatung G.m.b.H,
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Ing. Jaroslav Caban
Kukučínova 42
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/26/1992 until: 01/16/2013)
Dipl. Ing. Peter Zawilinski
Bretschneidergasse
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Jozef Schillhab
Weises-Kreuz Gasse 68
Mödling
Rakúska republika
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Boris Rosa
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 05/25/1992)
Ing. Jaroslav Caban
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 05/25/1992)
Dipl. Ing. Peter Zawilinski
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Jozef Schillhab
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Weniger Schanil Orgler Projektenwicklung für EDV-Informations-verarbeitung Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Werbeagentur Marktforschung und Marketingberatung G.m.b.H,
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Ing. Jaroslav Caban
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 05/26/1992 until: 01/16/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a podpisuje v jej mene Ing. Jaroslav Caban - obchodný vedúci, Ing. Leopold Weniger, bytom Müllnergasse 4, Wien, Rakúsko
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/1244/2005 zo dňa 23.01.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012 bola obchodná spoločnosť C & D INTERNATIONAL CONSULTING & DEVELOPMENT spol. s r. o., Bratislava, IČO: 17 308 925 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť C & D INTERNATIONAL CONSULTING & DEVELOPMENT spol. s r. o., Bratislava, IČO: 17 308 925 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 501/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/17/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou 20.2.1991 podľa §106a ods. 1 a §106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a §5 Zákona č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 813
  (from: 03/19/1991 until: 01/16/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32Exre/1244/2005 zo dňa 23.1.2012, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 12/20/2012 until: 01/16/2013)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person