Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2494/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Poľnonákup Trnava, a.s.
  (from: 07/07/2000)
Registered seat: 
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (from: 09/25/2002)
Identification number (IČO): 
35 791 756
  (from: 07/07/2000)
Date of entry: 
07/07/2000
  (from: 07/07/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/07/2000)
Objects of the company: 
nákup, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov
  (from: 07/07/2000)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
  (from: 07/07/2000)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 07/07/2000)
prenajímanie poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 07/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/07/2000)
nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín)
  (from: 07/07/2000)
oprava, montáž a údržba strojnotechnologických zariadení
  (from: 07/07/2000)
oprava, údržba motorových vozidiel
  (from: 07/07/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/07/2000)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/25/2002)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 09/25/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/07/2000)
Ing. Peter Kompiš - predseda predstavenstva
Lachova 1609/28
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Ing. Pavol Barlík - člen predstavenstva
Okružná č. 6492/3
Trnava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Jozef Plank - člen predstavenstva
Krajná 5
Trnava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/07/2000)
Capital: 
162 000 000 Sk
  (from: 07/07/2000)
Shares: 
Number of shares: 162
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/07/2000)
Supervisory board: 
Ing. Igor Michalec - predseda dozornej rady
Halova 17
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Mgr. Ľubomír Zezula - člen dozornej rady
Osuského 3a
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Ing. Dušan Hecht - člen dozornej rady
Starohájska 5
Trnava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.6.2000 pod č. Nz 144/00 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/07/2000)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2. 4. 2002 o zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2. 4. 2002. Funkcia členov predstavenstva L. Zezulu, Ing. I. Michaleca, JUDr. Z. Veselej sa končí dňom 2. 4. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. T. Kysovej, Ing. J. Košína, RNDr. S. Ladzianskeho sa končí dňom 2. 4. 2002.
  (from: 06/17/2002)
Notárska zápisnica č. N 326/02, Nz 285/02 zo dňa 24. 7. 2002 notára JUDr. Miroslava Gregora, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti a bol schválený Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti.
  (from: 09/25/2002)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person