Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  506/B

Business name: 
INGOTTO, spol. s.r.o.
  (from: 03/12/1991)
Registered seat: 
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 08/09/1993)
Bratislava
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
Identification number (IČO): 
00 609 196
  (from: 03/12/1991)
Date of entry: 
03/12/1991
  (from: 03/12/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti služieb
  (from: 08/09/1993)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 08/09/1993)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/1993)
výroba strojov, zariadení a súčiastok s mechanickým pohonom
  (from: 08/09/1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/09/1993)
1. Vedenie technickej kancelárie v oblasti nákupu, predaja a koordinácie a realizácie technologických projektov a priemyselných zariadení.
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
2. Nákup, predaj a výroba strojov, zariadení a súčiastok, súvisiacich služieb a know-how.
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
3. Účasť na podnikaní obdobného, alebo iného druhu a činnosti.
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
4. Obchod s tovarom každého druhu (okrem tovaru na ktoré treba osobitné povolenie)
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
5. Zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
Partners: 
Otakar Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 05/27/2022)
Katarína Hughes Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 11/29/2016)
Tatiana Straková
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 05/27/2022)
Katarína Hughes Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 03/04/2009 until: 11/28/2016)
Otakar Straka
Estónska 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 02/03/1997)
Otakar Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 02/04/1997 until: 05/26/2022)
Tatiana Straková
Podunajská 24
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 03/04/2009 until: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Otakar Straka
( peňažný vklad )
  (from: 03/04/2009 until: 05/26/2022)
Otakar Straka
Amount of investment: 23 235,74 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 23 235,74 EUR
  (from: 05/27/2022)
Katarína Hughes Straka
  (from: 03/04/2009 until: 11/28/2016)
Katarína Hughes Straka
Amount of investment: 11 617,87 EUR Paid up: 11 617,87 EUR
  (from: 11/29/2016)
Tatiana Straková
  (from: 03/04/2009 until: 05/26/2022)
Tatiana Straková
Amount of investment: 11 617,87 EUR Paid up: 11 617,87 EUR
  (from: 05/27/2022)
Otakar Straka
Amount of investment: 1 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 02/03/1997)
Otakar Straka
Amount of investment: 1 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 02/04/1997 until: 03/03/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/04/1997)
Individual managing director
  (from: 08/09/1993 until: 02/03/1997)
konatelia
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
Otakar Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 03/12/1991
  (from: 05/27/2022)
Tatiana Straková
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 10/08/1996
  (from: 05/27/2022)
Otakar Straka
Estónska 2
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 02/03/1997)
Otakar Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
  (from: 02/04/1997 until: 08/27/2003)
Tatiana Straková
Podunajská 24
Bratislava 821 06
  (from: 02/04/1997 until: 08/27/2003)
Otakar Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 03/12/1991
  (from: 08/28/2003 until: 05/26/2022)
Tatiana Straková
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 10/08/1996
  (from: 08/28/2003 until: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 02/04/1997)
Za spoločnosť koná a za spoločnosť podpisuje konateľ.
  (from: 08/09/1993 until: 02/03/1997)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Otakar Straka, Bratislava, Estónska 2
  (from: 03/12/1991 until: 08/08/1993)
Procuration: 
Katarína Hughes Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 03/04/2009
  (from: 11/29/2016)
Katarína Hughes Straka
Podunajská 24
Bratislava 821 06
From: 03/04/2009
  (from: 03/04/2009 until: 11/28/2016)
Prokurista je oprávnený konať v mene a na účet spoločnosti vždy samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis a označenie „prokurista" alebo skratku „p.p.a.".
  (from: 03/04/2009)
Capital: 
46 471,48 EUR Paid up: 46 471,48 EUR
  (from: 03/04/2009)
1 400 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.3.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 824
  (from: 03/12/1991)
Zakladateľská listina spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1993, ktorou sa prispôsobuje prísl. ustanoveniam § 30, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 824
  (from: 08/09/1993)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 8.10.1996. Stary spis: S.r.o. 824
  (from: 02/04/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 161/98, Nz 160/98 zo dňa 20.7.1998, na ktorom bola odsúhlasená úprava spoločenskej zmluvy podľa Zák. č. 11/1998 Z.z., vykonaná formou dodatku č. 2.
  (from: 08/19/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone o schválení zmien, zosúladenia spoločenskej zmluvy so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení noviel a schválení jej úplného znenia.
  (from: 08/28/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2008.
  (from: 03/04/2009)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person