Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2505/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ARCOLA, a.s.
  (from: 07/20/2000)
Registered seat: 
Pri prachárni 4
Košice 040 01
  (from: 10/27/2004)
Mickiewiczova 2
Bratislava 811 07
  (from: 07/20/2000 until: 10/26/2004)
Identification number (IČO): 
35 792 442
  (from: 07/20/2000)
Date of entry: 
07/20/2000
  (from: 07/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/20/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/20/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/20/2000)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 07/20/2000)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/20/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/20/2000)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 07/20/2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 07/20/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/20/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 07/20/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/2004)
Managing board
  (from: 07/20/2000 until: 09/10/2004)
Karol Forgáč - člen
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 07/20/2000
  (from: 03/25/2002 until: 09/10/2004)
Karol Forgáč - člen
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 07/20/2000 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Karol Forgáč - člen
Turčianska 30
Bratislava 821 09
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
JUDr. Peter Keltoš - predseda
Kuklovská 11
Bratislava 841 05
Until: 02/19/2002
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
Mgr. Martin Keltoš - člen
Franciscioho 2
Bratislava 811 08
Until: 02/19/2002
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
Joel Eliab van der Reijd - člen
Wimmsiedlung 208
Kleinarl A-5603
Rakúsko
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Anna Maria Schwieters - člen
Hulkesteinseweg 12a
Arnhem 6812 DC
Holandsko
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Dóra Gács - člen
Karolinengasse
Viedeň A-1040
Rakúska republika
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Bernard Pomel - predseda
4, Allée des longs Réages
Gif Sur Yvette
Francúzko
From: 02/19/2002
  (from: 03/25/2002 until: 09/10/2004)
Bernard Pomel - predseda
4, Allée des longs Réages
Gif Sur Yvette
Francúzko
From: 02/19/2002 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Richard Touroude - člen
9, Rue de Provence
Paris
Francúzsko
From: 02/19/2002 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Richard Touroude - člen
9, Rue de Provence
Paris
Francúzsko
From: 02/19/2002
  (from: 03/25/2002 until: 09/10/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavensta spoločne.
  (from: 09/11/2004)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/20/2000 until: 09/10/2004)
Capital: 
46 000 000 Sk
  (from: 05/21/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 07/20/2000 until: 05/20/2001)
Shares: 
Number of shares: 46
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/21/2001)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/20/2000 until: 05/20/2001)
Stockholder: 
VBCS Beteiligungsverwaltung Ges.m.b.H.
Friedrichstraße 10
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 09/11/2004)
Supervisory board: 
Birgit Haberl - člen
Schulgasse 90/9
Viedeň A-1180
Rakúska republika
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Hendrik van Beck - člen
Appense Enkweg 9
Voorst 7383 BB
Holandsko
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Ulrich Jakob Munkert - člen
Van der Straetenweg 15
Van der Straetenweg 525 25
SRN
From: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004)
Djarmila Amor - člen
avenue Raymond Aron 26
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 06/03/2004 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Djarmila Amor - člen
avenue Raymond Aron 26
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 06/03/2004
  (from: 08/31/2004 until: 09/10/2004)
Jacques de Passemar - predseda
204, Avenue Paul Doumer
Rueil - Malmaison
Francúzsko
From: 02/19/2002 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Jacques de Passemar - predseda
204, Avenue Paul Doumer
Rueil - Malmaison
Francúzsko
From: 02/19/2002
  (from: 08/31/2004 until: 09/10/2004)
Jacques de Passemar - člen
204, Avenue Paul Doumer
Rueil - Malmaison
Francúzsko
From: 02/19/2002
  (from: 03/25/2002 until: 08/30/2004)
Philippe Grummer - člen
4 Rue Claude Monet
Boulogne - Billancourt
Francúzska republika
From: 07/20/2000
  (from: 03/25/2002 until: 08/30/2004)
Philippe Grummer - člen
4 Rue Claude Monet
Boulogne - Billancourt
Francúzska republika
From: 07/20/2000 Until: 06/03/2004
  (from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)
Philippe Grummer - člen
4 Rue Claude Monet
Boulogne - Billancourt
Francúzska republika
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
Denys Jacques Bernard Jacquemont - predseda
56 Rue Nollet
Paris
Francúzsko
From: 07/20/2000
  (from: 03/25/2002 until: 08/30/2004)
Denys Jacques Bernard Jacquemont - predseda
56 Rue Nollet
Paríž
Francúzska republika
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
Denys Jacques Bernard Jacquemont - predseda
56 Rue Nollet
Paris
Francúzsko
From: 07/20/2000 Until: 06/03/2004
  (from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)
Bernard Pomel - člen
4 Allée des longs Réages
Gif sur Yvette
Francúzsko
  (from: 07/20/2000 until: 03/24/2002)
Frederik Roman - člen
rue de l´abbé Jean Glatz 10
Bois Colombes 922 72
Francúzska republika
From: 06/03/2004
  (from: 08/31/2004 until: 09/10/2004)
Frederik Roman - člen
rue de l´abbé Jean Glatz 10
Bois Colombes 922 72
Francúzska republika
From: 06/03/2004 Until: 08/31/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 513/00, Nz 495/00 zo dňa 17.7.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 07/20/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.5.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 176/01 napísanej dňa 3.5.01 notárkou JUDr. Potančokovou na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/21/2001)
Mgr. Martin Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 JUDr.Peter Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2002. Jediným akcionárom spoločnosti je: BELARCOLA S.A., Avenue de Tervueren, 1040 Bruxelles, Belgicko.
  (from: 03/25/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo 4.6.2004. Zánik funkcie člena dozornej rady Ph. Grumera a D. Jacquemont dňa 3.6.2004.
  (from: 08/31/2004)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.08.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 540/04, Nz 67458/04 spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 09/11/2004)
Notárska zápisnica N 581/04, NZ 73437/04 zo dňa 5.10.2004. Zmena sídla spoločnosti z pôvodného Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.
  (from: 10/27/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person