Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  229/V

Business name: 
STROJTREND s.r.o. Košice v likvidácii
  (from: 04/24/1996 until: 10/29/2015)
STROJTREND, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/23/1996)
VSŽ INDUSTRIA, spol. s r.o. Košice
  (from: 08/18/1992 until: 03/18/1996)
STROJÁRNE VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/26/1992 until: 08/17/1992)
Registered seat: 
Krivá 11
Košice
  (from: 03/26/1992 until: 10/29/2015)
Identification number (IČO): 
00 609 251
  (from: 03/26/1992)
Date of entry: 
04/08/1991
  (from: 03/26/1992)
Person dissolved from: 
25.7.2015
  (from: 10/30/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/30/2015)
Date of deletion: 
10/30/2015
  (from: 10/30/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/30/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/26/1992)
Objects of the company: 
Výroba a odbyt strojárskych výrobkov:
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
strojov a zariadení pre koksovne, oceliarne, valcovne, strojársku metalurgiu
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
zariadení pre verejné stravovanie
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
transportných a manipulačných zariadení, priemyselných robotov a manipulátorov
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
tvarovacích strojov
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
oceľových zvarovaných rúr
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
konštrukcií kovových - nosných pre stavby a technologické zariadenia
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
tenkostenných ohýbaných profilov a trapezových stavebných dielcov
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
vykurovacích telies
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
ekologických zariadení
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
zvarovaného a pozinkovaného potrubia vrátane príslušenstva
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
filtroventilačných zariadení vrátane špirál
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
nástrešných ventilačných jednotiek s rekuperáciou tepla, chladičov oleja
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
kovových prepravných prostriedkov
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
kotlov pre vykurovanie
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
iné výrobky z plechu
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
výrobky strojárenskej metalurgie, zlievarenské
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
špeciálne výrobky
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
strojárske súčiastky a náhradné dielce
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
výrobky priemyselnej a spotrebnej elektroniky. Výkon vyšších dodávateľských funkcií. Výskum, vývoj, výroba a odbyt:
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
v oblasti metalurgie a technológie
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
nových výrobkov, strojov a zariadení pre strojárstvo, poľnohospodárstvo a stavebníctvo
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
technológií, strojov, zariadení a prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku a systémové riadenie. Montáž:
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
stavebných, technologických a ľahkých oceľových konštrukcií
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
strojov a zariadení
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
pre opravy a údržbu. Obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb. Sprostredkovateľská a poradenská činnosť k povolenému predmetu podnikania.
  (from: 03/26/1992 until: 05/27/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
reklamné činnosti
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
školenia a kurzy
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
skladovanie
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
Veľkoobchod a maloobchod :
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
stroje a zariadenia pre koksovne, oceliarne, valcovne, strojársku metalurgiu a strojársku výrobu pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo, verejné stravovanie a kuchynské zariadenia
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
transportné a manipulačné zariadenia, priemyselné roboty a manipulátory
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
tvarovacie a obrábacie stroje
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
oceľové zvarované rúry
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
nosné kovové konštrukcie pre stavby a technologické zariadenia, tenkostenné ohýbané proly a trapézové stavebné dielce vykurovacie telesá a vykurovacie systémy včítane regulačných systémov, filtračno-ventilačné zariadenia, ekologické zariadenia, zvarované a pozinkované potrubia vrátane príslušenstva, chladiče a čističe oleja a vzduchu
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
kovové prepravné prostriedky, iné rôzne výrobky z plechu
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
výrobky strojárskej metalurgie, najmä zlievarenske, strojárenské súčiastky a náhradné dielce
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
výrobky priemyselnej a spotrebnej elektroniky, dosky plošných spojov a elektronických subdodávok riadiacich systémov
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
žieraviny, mostové a iné dvíhacie zariadenia, zariadenia a dielce na reguláciu vykurovacích systémov a humanizácia sídlisk
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
vane a sanitárne zariadenia
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
drevo, drevené výrobky, stavebný materiál
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
železiarenský tovar
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
kancelárske stroje
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
prístroje pre domácnosť a iný spotrebný tovar
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
know-how a licencií
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
návrh a realizácia automatizovaného spracovania dát a súvisiace činnosti
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
automatizované spracovanie dát a databanky
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/28/1993 until: 10/29/2015)
zámočníctvo, kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výskum, vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba strojov a prístrojov z iného kovového tovaru
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba, opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba iných účelových strojov a zariadení
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba a montáž zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
vodoinštalatérstvo
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
prípravné práce v stavebnej činnosti
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
prieskum trhu, marketing
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
Partners: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 03/14/1994 until: 08/09/1995)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 03/26/1992 until: 03/13/1994)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/14/1994 until: 08/09/1995)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/18/1992 until: 04/23/1996)
konatelia
  (from: 03/26/1992 until: 08/17/1992)
Ing. Ladislav Bureš - likvidátor
Slobody 2
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 08/20/1996)
Ing. Jozef Bušša
Užhorodská 15
Košice
  (from: 08/10/1995 until: 04/23/1996)
PhDr. Michal Haňdiak - personálny riaditeľ
SNP 59
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 08/09/1995)
Jozef Hejmej - likvidátor
Hemerkova 11
Košice
  (from: 08/21/1996 until: 10/23/2015)
Jozef Hejmej - likvidátor
Hemerkova 11
Košice
Until: 05/31/2001
  (from: 10/24/2015 until: 10/23/2015)
JUDr. Milan Jurko - generálny riaditeľ spoločnosti
Obchodná 10
Košice
  (from: 03/14/1994 until: 06/21/1995)
Ing. Jozef Kundrák
Hellova 1
Košice
  (from: 08/10/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Dominik Mojžiš - riaditeľ pre stratégiu
Bernolákova 4
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 04/23/1996)
Ing. Ladislav Smaržík - výrobný riaditeľ spoločnosti
Jenisejská 20
Košice
  (from: 03/14/1994 until: 04/23/1996)
Ing. Ján Ščúr - finančný riaditeľ
Kysucká 20
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 03/13/1994)
Ing. Ladislav Šteffko - generálny riaditeľ spoločnosti
Michalovská 37
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 03/13/1994)
Ing. Ján Wagner - finančný riaditeľ spoločnosti
Tr. SNP 44
Košice
  (from: 03/14/1994 until: 08/09/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/24/1996 until: 10/29/2015)
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/18/1992 until: 04/23/1996)
Ing. Ladislav Šteffko - riaditeľ spoločnosti, PhDr. Michal Haňdiak - I. námestník, Ing. Igor Nišponský - II. námestník, Ing. Michal Mašľan - III. námestník, Ing. Dominik Mojžiš - IV. námestník. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje riaditeľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti zástupca v zapísanom poradí, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/26/1992 until: 08/17/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
100 000 Sk
  (from: 03/26/1992 until: 08/09/1995)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/28/1997
  (from: 10/31/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Milan Knop
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 05/06/2002 until: 10/30/2009)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/07/2008
  (from: 10/31/2009)
Supervisory board: 
Ing. Adam Gaško - člen
Idanská 17
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 06/21/1995)
Ing. Štefan Király - člen
Čsl. ženistov 49
Košice
  (from: 08/18/1992 until: 06/21/1995)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
291
Košice - mestská časť Myslava
  (from: 08/18/1992 until: 03/13/1994)
RNDr. Jám Smerek - člen
Rosná 5
Košice
  (from: 03/14/1994 until: 06/21/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Čajakova 1
Košice 040 01
From: 08/08/2012 Until: 10/30/2015
  (from: 07/22/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/22/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 30K/6/2015-267 zo dňa 17.6.2015.
  (from: 10/30/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č. NZ-192/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. jediným členom.
  (from: 03/26/1992 until: 10/29/2015)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 523/92, NZ 490/92 zo dňa 6.8. 1992 a notárskej zápisnice č. N 785/92, NZ 737/92 zo dňa 17.12.1992 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 03/14/1994 until: 10/29/2015)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 5.4.1995.
  (from: 06/22/1995 until: 10/29/2015)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 78/95, Nz 79/95 zo dňa 4.7.1995 na základe ktorého spoločnosť VSŽ INDUSTRIA, spol. s r.o. Košice, preberá všetky práva a záväzky spoločnosti VSŽ STROJTREND, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, zrušenej bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou VSŽ INDUSTRIA, spol. s r.o. Košice rozhodnutím zakladateľa VSŽ, akciová spoločnosť, Košice ku dňu 10.8.1995.
  (from: 08/10/1995 until: 10/29/2015)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou zo dňa 28. 2. 1996.
  (from: 03/19/1996 until: 10/29/2015)
Deň začatia likvidácie 1. mája 1996.
  (from: 04/24/1996 until: 10/29/2015)
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením číslo K 85/97-9 zo dňa 28.11.1997 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: STROJTREND s.r.o. Košice v likvidácii, so sídlom v Košiciach, na ul. Krivej č. 11, IČO: 00 609 251 a ustanovil správkyňu podstaty JUDr. Hedvigu Takáčovú, komerčnú právničku, so sídlom v Košiciach, na ul. Floriánskej č. 19.
  (from: 12/04/1997 until: 10/29/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K 85/97-127 zo dňa 15.3.2002 zbavil JUDr. Hedvigu Takáčovú, komerčnú právničku, so sídlom v Košiciach na Letnej 40 funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Milana Knopa, r.č. , bytom Šalviova 38, Bratislava do funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/06/2002 until: 10/29/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 85/97-260 zo dňa 30.9.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.11.2008 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu STROJTREND s.r.o. Košice v likvidácii z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu a zbavil JUDr. Milana Knopa funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/31/2009 until: 10/29/2015)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 9Cbr/7/2011-26 zo dňa 10.7.2012 rozhodol o menovaní JUDr. Ingrid Kovalčukovej za likvidátorku spoločnosti STROJTREND s.r.o. Košice v likvidácii, so sídlom Krivá 11, Košice, IČO: 00 609 251. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2012.
  (from: 07/22/2015 until: 10/29/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person