Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22131/B

Business name: 
LINNA, s.r.o.
  (from: 05/06/1996 until: 08/27/2018)
Registered seat: 
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
Mierová 28
Bratislava 821 05
  (from: 12/20/1999 until: 05/26/2002)
Šalgovická 12
Ľubotice
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Identification number (IČO): 
31 727 573
  (from: 05/06/1996)
Date of entry: 
05/06/1996
  (from: 05/06/1996)
Person dissolved from: 
6. 7. 2018
  (from: 08/28/2018)
Date of deletion: 
08/28/2018
  (from: 08/28/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/28/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť: potraviny, pochutiny, tabak, tabakové výrobky, surový tabak, ovocie, zelenina, mäso balené, mäsové výrobky, ryby, kôrovce, mäkkýše, cukrárenské výrobky, cukrovinky, zdravotnícke, ortopedické a kozmetické výrobky, textil, odevy, obuv, kožený tovar, nábytok, svietidlá, televízne a rozhlasové prijímače, elektrické prístroje pre domácnosť, železiarsky tovar, farby, porcelánové výrobky, sklenený tovar, keramika, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, výrobky zo skla a keramiky pre priemysel a hutníctvo, potreby pre kutilov, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, papierenský tovar, exotické zvieratstvo, vtáctvo, akvarijné výrobky, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, obilie, osivo, krmivo, kvety, rastliny, surové kožky a kože, technologické zariadenia, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej a gumárenskej výroby, obrábacie stroje pre spracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, stroje pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje, príslušenstvo, náradie, poľnohospodárske traktory, osobné a nákladné autá, pevné, tekuté a plynné palivá, kovy a kovové rudy, drevo a stavebný materiál, inštalatérsky tovar a vykurovacie zariadenia
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/06/1996 until: 08/27/2018)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/06/1996 until: 08/27/2018)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 05/06/1996 until: 08/27/2018)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
kancelárske služby-administratívne práce
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
podnikateľské poradenstrvo v predmetoch podnikania
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
vyučovanie v odbore jazyka anglického.
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
Partners: 
Ing. Dana Baleková
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/20/1999 until: 05/02/2012)
Ing. Dana Baleková
Ludmanská 1499/1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Ing. Ľudovít Scholtz
Sídlisko Rimava 1069/36
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Ing. Peter Balek
Trnavská 5365/50A
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Dana Baleková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Ing. Dana Baleková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 02/19/2010)
Ing. Dana Baleková
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/20/2010 until: 05/02/2012)
Ing. Ľudovít Scholtz
Amount of investment: 5 642,966209 EUR Paid up: 5 642,966209 EUR
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Ing. Peter Balek
Amount of investment: 995,817566 EUR Paid up: 995,817566 EUR
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
Individual managing director
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Ing. Peter Balek
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
  (from: 05/27/2002 until: 05/02/2012)
Ing. Peter Balek
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
Until: 02/09/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Dana Baleková
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
  (from: 05/06/1996 until: 05/02/2012)
Ing. Dana Baleková
Jeséniova 10976/8B
Bratislava 831 01
Until: 02/09/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Pavol Scholtz
582
Mostová 925 07
From: 02/09/2012
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Ing. Peter Balek
Amforova 1889/36
Praha 5
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Šalgovická 1956/12
Ľubotice
  (from: 12/20/1999 until: 05/26/2002)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
200 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 02/19/2010)
100 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 12/19/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 34 CbR/42/2015, Sro 22139/B, 1115203556
  (from: 08/28/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 813/95, Nz 719/95 zo dňa 20.12. 1995 napísanej v Prešove a jej dodatku N 235/ 96, Nz 225/96 zo dňa 19.4.1996 podľa zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7875
  (from: 05/06/1996 until: 08/27/2018)
Dodatok č. 2 vo forme notárskej zápisnice č. N 213/98, Nz 198/98 zo dňa 15.7.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/20/1999 until: 08/27/2018)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 99/2002, Nz 95/2002 zo dňa 12.3.2002.
  (from: 05/27/2002 until: 08/27/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny spísané formou notárskej zápisnice N 540/02, Nz 514/02 zo dňa 16.12.2002.
  (from: 03/11/2003 until: 08/27/2018)
Prevody obchodného podielu odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.2.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.2012.
  (from: 05/03/2012 until: 08/27/2018)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person