Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22132/B

Business name: 
EUROPROJEKT, s.r.o.
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
Registered seat: 
Mickiewiczova 9
Bratislava 811 07
  (from: 02/29/2000 until: 07/16/2012)
Osloboditeľov 54
Spišská Teplica 059 34
  (from: 12/15/1997 until: 02/28/2000)
Identification number (IČO): 
36 452 041
  (from: 12/15/1997)
Date of entry: 
12/15/1997
  (from: 12/15/1997)
Person dissolved from: 
30.5.2012
  (from: 07/17/2012)
Date of deletion: 
07/17/2012
  (from: 07/17/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/17/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1997)
Objects of the company: 
nákladná cestná doprava
  (from: 12/15/1997 until: 03/27/2006)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
kopírovacie práce
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
prenájom strojov, náradia, prístrojov
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
vykonávanie bytových, občianskych, inži- nierskych a priemyselných stavieb
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
prenájom vozidiel
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
Partners: 
Ing. Milan Bartko
Nálepkova 49
Svit
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Ing. Štefan Pitoniak
32
Lučivná
Slovak Republic
  (from: 12/14/1999 until: 02/28/2000)
Ing. Štefan Pitoniak
32
Lučivná
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Andrea Švarcová
Bieloruská 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/29/2000 until: 07/16/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Bartko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Ing. Štefan Pitoniak
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Ing. Štefan Pitoniak
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/1999 until: 02/28/2000)
Andrea Švarcová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 07/16/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/14/1999 until: 07/16/2012)
konatelia
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Ing. Milan Bartko
Nálepkova 49
Svit
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Ing. Štefan Pitoniak
32
Lučivná
  (from: 12/15/1997 until: 02/28/2000)
Andrea Švarcová
Bieloruská 26
Bratislava
  (from: 02/29/2000 until: 07/16/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/14/1999 until: 07/16/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/15/1997 until: 12/13/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/179/2010, Sro 22132/B zo dňa 29.3.2012 právoplatné dňa 30.5.2012, ktorým bola zrušená spoločnosť EUROPROJEKT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36 452 041 zapísaná v odd. Sro vo vložke 22132/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť EUROPROJEKT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36 452 041 zapísaná v odd. Sro vo vložke 22132/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/17/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.1997, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/15/1997 until: 07/16/2012)
Dodatok č. 2 zo dňa 13.12.1999 vo forme notárskej zápisnice č. N464/99, NZ 457/99, spísanej notárkou JUDr. Oľgou Piskoríkovou v Poprade.
  (from: 12/14/1999 until: 07/16/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskych zápisníc N 332/99, Nz 330/99, N 333/99, Nz 331/99 zo dňa 17.12.1999 spísaných v Bratislave notárom JUDr. Deziderom Ravlukom.
  (from: 02/29/2000 until: 07/16/2012)
Rozhodnutie Obvodného úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania zo dňa 8.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2006, Č.sp. 2/2005/16133/003-Z68 o zrušení prevádzkovania koncesovanej živnosti: nákladná cestná doprava, uvedenej v koncesnej listine č.: Žo-97/21951/004 zo dňa 27.11.1997. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/35/2006 zo dňa 8.2.2006, súd začal konanie o výmaz predmetu činnosti nákladná cestná doprava z obchodného registra.
  (from: 03/28/2006 until: 07/16/2012)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person