Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  234/V

Business name: 
VSŽ SERVIS, spol. s r.o. Košice v likvidácii
  (from: 05/20/2004 until: 10/20/2010)
VSŽ SERVIS, spol. s r.o. Košice
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2004)
SERVIS VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Registered seat: 
Moldavská 8/A
Košice 040 01
  (from: 10/26/2005 until: 10/20/2010)
tr. SNP 61
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 10/25/2005)
Košice
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 609 269
  (from: 04/08/1991)
Date of entry: 
04/08/1991
  (from: 04/08/1991)
Person dissolved from: 
23.1.2009
  (from: 10/21/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 10/21/2010)
Date of deletion: 
10/21/2010
  (from: 10/21/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/21/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/08/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť pri obstarávaní materiálov z tuzemska a dovozu
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
poskytovanie služieb polygrafických, autoopravárenských, autoúdržbárskych, revíznych elektroinštalačných, údržbárskych, stravovacích, ubytovacích, rekreačných vo vlastných zariadeniach, prepravných v oblasti osobnej a nákladnej dopravy pre vlastnú potrebu
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
plnenie funkcií zriaďovateľa SOU
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
poskytovanie a sprostredkovanie výchovno vzdelávacích, kvalifikačných a rekvalifikačných činností pre organizácie a súkromné osoby
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
pestovanie a odbyt záhradníckej a poľnohospodárskej produkcie
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
maloobchodná činnosť
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
komunálne služby, strážna služba, požiarná služba, zamestnanecká doprava, údržba cestných komunikácií, socialne služby
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
služby požiarnej ochrany
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
údržba cestných komunikácií
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
výchovno-vzdelávacie činnosti - mimoškolská výchova
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
maloobchodná činnosť v špecializovaných predajniach s farmaceutickým a kozmetickým tovarom
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
maloobchodná činnosť so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
veľkoobchodná činnosť so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
očná optika
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
pohostinské a ubytovacie služby
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
ochrana osôb a majetku
  (from: 06/11/1993 until: 07/16/2003)
činnosť organizačného poradcu
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
činnosť účtovného a ekonomického poradcu
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
rozpočtárske práce
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
sociálna politika
  (from: 04/19/1995 until: 07/16/2003)
technicko-ekonomická príprava podnikateľských zámerov
  (from: 12/18/1995 until: 07/16/2003)
skladovanie, prekladištia nákladov
  (from: 12/18/1995 until: 07/16/2003)
veľkoobchod s mäsom, mäsovými výrobkami, farmaceutickými výrobkami, chemickými výrobkami a materiálmi
  (from: 12/18/1995 until: 07/16/2003)
prenájom nebytových priestorov a garáži
  (from: 01/20/1997 until: 07/16/2003)
údržba a opravy verejného osvetlenia a výškového signalizačného osvetlenia
  (from: 04/15/1998 until: 07/16/2003)
sprostredkovanie zamestnaneckej dopravy
  (from: 04/15/1998 until: 07/16/2003)
zber a odvoz komunálneho odpadu
  (from: 04/15/1998 until: 07/16/2003)
údržba a opravy cestných komunikácií a mostov vrátane dopravného značenia, chodníkov, parkovísk a cestnej kanalizačnej siete
  (from: 04/15/1998 until: 07/16/2003)
nepravidelná nákladná doprava
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
školenie a preškoľovanie vodičov z povolania
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
nakladanie s odpadmi - preprava nebezpečných odpadov
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
predaj PHM, olejov, mazadiel, akumulátorov a náhradných dielov k motorovým vozidlám
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 01/27/1999 until: 07/16/2003)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - lanovej dráhy
  (from: 01/27/1999 until: 07/16/2003)
prenájom prenosných telefónov
  (from: 06/01/1998 until: 07/16/2003)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/27/1999 until: 07/16/2003)
ubytovacie služby v hromadných ubytovniach
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
služby prechodného ubytovania v kategórií "Turistická ubytovňa"
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
prevádzkovanie garáží
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
maliarske práce
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
sklenárske práce
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
stolárske práce
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
zámočnícke práce
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
kúrenárske práce
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
revízie elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
bufetové služby
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
pranie a chemické čistenie textílií
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
prenájom hnuteľného majetku /základné prostriedky/
  (from: 04/29/1994 until: 10/20/2010)
prenájom nehnuteľného majetku
  (from: 04/29/1994 until: 10/20/2010)
poradenská a metodická činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 04/29/1994 until: 10/20/2010)
účelové stravovanie
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
marketing
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, keramický, sklársky, papierenský, textilný, železiarsky, elektrotechnický, kožiarsky, gumárenský materiál a výrobky, ropa a ropné produkty, kovy, nerasty, farebné a riedke kovy a výrobky z nich,stavebný materiál, plechy, drevo, výrobky z dreva, nábytok, poľnohospodárske produkty, jatočné zvieratá, obilniny, strukoviny a výrobky z nich, potraviny, potravinárske polotovary, nápoje, tabakové výrobky, cukor, cukrárenské výrobky, ovocie, zelenina, rôzne druhy vitamínov, drogériový tovar, kozmetika, športové potreby, zdravotnícke stroje a prístroje, iné stroje, strojné zariadenia vrátane náhradných dielov v nadväznosti na vyššie uvedený predmet činnosti, osobné a nákladné automobily, ich príslušenstvá, doplnky a súčiastky, pneumatiky vrátane protektorovaných
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
preberanie stavebných prác neinvestičného charakteru od externých dodávateľov
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
elektromontážne opravy elektrických zariadení nízkeho napätia
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
vodoinštalačné opravy rozvodov vody
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
stolárske opravy nábytku, okien, drevených stien
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
zámočnícke a jemnomechanické opravy strojov a zariadení
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
údržba a opravy oplotenia areálu VSŽ HOLDING, a.s., údržba a opravy vrátnic a závor
  (from: 04/15/1998 until: 10/20/2010)
servisná činnosť motorových vozidiel
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
prenájom osobných a nákladných áut
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
technická a poradenská činnosť pri prevádzke osobných motorových vozidiel
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
servis akumulátorov
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
pneuservis
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
prenájom garáži a parkovacích miest
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
predaj plechov
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
špedičná činnosť
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
koordinácie a zabezpečovanie dovozu a vývozu tovaru
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
kovoobrábanie
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
murárstvo, obkladačské práce, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a tlakových izolácií, štukatérstvo, podlahárstvo, vodoinštalatérstvo, izolatérské práce
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
inštalácia a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
reklamná činnosť
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
usporadúvanie a organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
výroba a oprava drevených paliet a bytových doplnkov
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
výroba nábytku
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
starostlivosť o lesné porasty
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
píliarska výroba
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
cukrárenská výroba
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
prevádzkovanie výmenníkových staníc
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
zmenárenská činnosť
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
údržba zelene a kosenie trávy
  (from: 10/01/2002 until: 10/20/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/01/2002 until: 10/20/2010)
Partners: 
VSŽ HOLDING, a.s., Košice IČO: 00 011 088
  (from: 12/09/1998 until: 07/24/2000)
VSŽ HOLDING, a.s., Košice IČO: 00 011 088
  (from: 06/01/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ Konzult s.r.o. Košice IČO: 31 729 860
  (from: 01/30/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ HOLDING, a.s., Košice IČO: 00 011 088
  (from: 04/15/1998 until: 05/31/1998)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 01/20/1997 until: 01/29/1998)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/19/1995 until: 01/19/1997)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/29/1994 until: 04/18/1995)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/08/1991 until: 04/28/1994)
Slovenský investičný holding, a.s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 10/26/2005 until: 10/20/2010)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
  (from: 07/25/2000 until: 10/25/2005)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/08/1991 until: 04/28/1994)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 04/18/1995)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 04/19/1995 until: 01/19/1997)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/20/1997 until: 01/29/1998)
VSŽ Konzult s.r.o. Košice
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ HOLDING, a.s., Košice
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/15/1998 until: 05/31/1998)
VSŽ HOLDING, a.s., Košice
Amount of investment: 32 872 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 872 000 Sk
  (from: 06/01/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ HOLDING, a.s., Košice
Amount of investment: 33 472 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 472 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 07/24/2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 58 472 000 Sk Paid up: 58 472 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 10/25/2005)
Slovenský investičný holding, a.s.
Amount of investment: 58 472 000 Sk Paid up: 58 472 000 Sk
  (from: 10/26/2005 until: 10/20/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/2004 until: 10/20/2010)
Individual managing director
  (from: 04/06/2004 until: 05/19/2004)
konatelia
  (from: 08/07/2003 until: 04/05/2004)
konatelia
  (from: 07/17/2003 until: 08/06/2003)
konatelia
  (from: 05/15/2000 until: 07/16/2003)
konatelia
  (from: 06/11/1993 until: 05/14/2000)
konatelia
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Ing. František Bačinský
Čingovská 3
Košice
  (from: 05/27/1996 until: 01/19/1997)
Ing. Milan Baran
Stálicova 3
Košice
  (from: 07/06/1998 until: 10/29/1998)
Ing. Vojtech Bardiovský
Húskova 7
Košice
From: 04/03/2003
  (from: 08/07/2003 until: 10/20/2010)
Ing. Štefan Bohuš - riaditeľ financovania
Wuppertálska 9
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 04/18/1995)
Ing. Juraj Bolf
Moyzesova 6
Košice
  (from: 09/12/2000 until: 03/18/2002)
Ing. Juraj Čičvák - I. námestník riaditeľa
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Ing. Slavomír Dzurovčin
Sabinovská 12
Košice
  (from: 04/29/1998 until: 09/11/2000)
Ing. Jaroslav Ferenc
Starozagorská 37
Košice
  (from: 04/19/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti
Hurbanova 34
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 11/23/1994)
Ing. Anton Ivan
46
Sady nad Torysou
Until: 04/30/2003
  (from: 10/30/1998 until: 09/30/2003)
Gabriel Jadrný
Maurerova 5
Košice
  (from: 11/30/1999 until: 07/24/2000)
Ing. Ján Király - riaditeľ stratégie
Bauerova 34
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 04/18/1995)
Mgr. Ľubomír Kottula
Mengusovská 8
Košice
  (from: 09/12/2000 until: 09/30/2001)
Ing. František Kušnír
Maurerova 18
Košice
  (from: 06/25/1996 until: 04/28/1998)
Ing. Juraj Mačuga - II. námestník riaditeľa
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Ing. Ján Margita
Komenského 25
Košice
Until: 12/17/2003
  (from: 03/19/2002 until: 02/04/2004)
Ing. Pavol Mesarč
Irkutská 8
Košice
  (from: 01/20/1997 until: 04/28/1998)
Pavol Olej
Petzvalova 39
Košice
  (from: 04/19/1995 until: 05/26/1996)
Ing. Milan Ondáš , CSc.
Orgovánová 3
Košice
  (from: 11/24/1994 until: 06/07/1995)
Ing. Juraj Palko
148
Kráľovce
  (from: 04/19/1995 until: 06/24/1996)
Ing. Ján Piatka
Mikovíniho 22
Košice
  (from: 11/30/1999 until: 09/11/2000)
PhDr. Miroslav Sajko
Sokolovská 17
Košice
  (from: 06/25/1996 until: 10/26/1997)
Ing. Bartolomej Sinai - generálny riaditeľ
Cesta Pod Hradovou 24
Košice
  (from: 12/18/1995 until: 06/24/1996)
Ing. Bartolomej Sinai - generálny riaditeľ
Gudernova 1
Košice
  (from: 06/08/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Tibor Snak
Dúhová 10
Košice
  (from: 09/23/1996 until: 10/29/1998)
Ing. Ľubomír Solár
Trieda SNP 83
Košice
  (from: 10/30/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Ladislav Straka
Bocatiova 18
Košice
Until: 04/30/2003
  (from: 10/01/2001 until: 09/30/2003)
Ing. Viktor Špakovský
Partizánska 3
Košice
  (from: 04/29/1998 until: 10/29/1998)
Ing. Viktor Špakovský - riaditeľ
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Ing. Miloš Timko
Kysucká 20
Košice
From: 04/03/2003 Until: 03/17/2004
  (from: 08/07/2003 until: 04/05/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/20/2004 until: 10/20/2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/06/2004 until: 05/19/2004)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ Ing. Vojtech Bardiovský spolu s ďalším konateľom a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/07/2003 until: 04/05/2004)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/17/2003 until: 08/06/2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/15/2000 until: 07/16/2003)
Za spoločnosť konajú a podpisujú každý z konateľov samostatne.
  (from: 06/11/1993 until: 05/14/2000)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje riaditeľ spoločnosti v jeho neprítomnosti zástupcovia v zapísanom poradí, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/08/1991 until: 06/10/1993)
Capital: 
58 472 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 10/20/2010)
33 472 000 Sk
  (from: 06/01/1998 until: 07/24/2000)
1 600 000 Sk
  (from: 04/15/1998 until: 05/31/1998)
600 000 Sk
  (from: 01/20/1997 until: 04/14/1998)
400 000 Sk
  (from: 04/19/1995 until: 01/19/1997)
200 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 04/18/1995)
100 000 Sk
  (from: 04/08/1991 until: 04/28/1994)
Supervisory board: 
JUDr. Anton Bidovský
Baštová 11
Prešov
Until: 09/11/2002
  (from: 08/01/2001 until: 02/19/2003)
Mgr. František Buhla
Palárikova 3
Košice
Until: 07/04/2002
  (from: 12/19/2000 until: 10/13/2002)
Ing. Ladislav Drábik
Štefánikova 46
Košice
  (from: 04/19/1995 until: 05/18/1995)
PhDr. Ing. Michal Handiak
tr. SNP 69
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 08/07/1994)
JUDr. Milan Jurko
Obchodná 10
Košice
  (from: 08/08/1994 until: 05/18/1995)
Ing. Božena Nedbalová
Galaktická 5
Košice
Until: 05/15/2002
  (from: 12/19/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 05/18/1995)
Ing. Vladimír Repčák
4
Chmeľov
  (from: 12/19/2000 until: 07/31/2001)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
č. 4
Chmeľov
From: 09/11/2002 Until: 10/30/2002
  (from: 02/20/2003 until: 03/16/2003)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
  (from: 08/08/1994 until: 04/18/1995)
PhDr. Marián Šarišský
Michalovská 1
Košice
  (from: 06/11/1993 until: 08/07/1994)
Ing. Dagmar Tonová - člen
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou
From: 05/15/2002 Until: 07/04/2002
  (from: 08/01/2002 until: 10/13/2002)
Ing. Radovan Ujházy
91
Rožňavské Bystré 049 31
From: 07/04/2002 Until: 09/11/2002
  (from: 10/14/2002 until: 02/19/2003)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr 941 07
From: 07/04/2002
  (from: 10/14/2002 until: 10/20/2010)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 09/11/2002
  (from: 02/20/2003 until: 10/20/2010)
JUDr. Martin Šimun
Bernolákova 12
Košice
From: 10/30/2002
  (from: 03/17/2003 until: 10/20/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2004
  (from: 05/20/2004)
 Liquidators:
JUDr. Radoslav Grega
Hlavná 81
Košice 040 01
From: 05/18/2005 Until: 10/21/2010
  (from: 10/26/2005)
 Liquidators:
Ing. Vojtech Bardiovský
Húskova 7
Košice 040 11
From: 05/01/2004
  (from: 05/20/2004 until: 10/25/2005)
 Liquidators:
Ing. Vojtech Bardiovský
Húskova 7
Košice 040 11
From: 05/01/2004 Until: 05/18/2005
  (from: 10/26/2005 until: 10/25/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 26K 9/2007-258 zo dňa 8.12.2008 (právoplatnosť nadobudlo dňa 30.12.2008), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu VSŽ SERVIS, spol. s r.o. Košice v likvidácii pre nedostatok majetku (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 10/21/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č. NZ 191/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/09 Zb. jediným členom.
  (from: 04/08/1991 until: 10/20/2010)
Zmeny v zápise boli prevedené na základe notárskej zápisnice N 796/92, Nz 748/92 spísanej JUDr. Andrejom Kašperom št. notárom zo dňa 17.12.1992.
  (from: 06/11/1993 until: 10/20/2010)
Zmeny v zápise boli prevedené v súlade s ust. § 764 ods.2 zák.č. 513/91 Zb. na základe notárskej zápisnice N 183/93, Nz 143/93 napísanej v Košiciach dňa 1.8.1993.
  (from: 04/29/1994 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie predstavenstva VSŽ a.s. Košice zo dňa 31.12.1993.
  (from: 08/08/1994 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie predstavenstva VSŽ, a.s., Košice zo dňa 29.9.1994.
  (from: 11/24/1994 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie predstavenstva VSŽ, a.s. Košice zo dňa 14.11.1994, 21.12.1994, 13.3.1995 a zmena zakl. listiny vo forme Notárskej zápis- nice číslo N 346/94, Nz 342/94 zo dňa 19.12.1994 a Notárskej zápisnice číslo N 345/94, Nz 341/94 zo dňa 19.12.1994.
  (from: 04/19/1995 until: 10/20/2010)
Notárska zápisnica o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 5. 4. 1995.
  (from: 05/19/1995 until: 10/20/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.4.1995.
  (from: 06/08/1995 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie predstavenstva VSŽ a.s. Košice zo dňa 7.11.1995; Zmena zakl. listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 796/92, NZ 748/92 zo dňa 12.12.1992 a notárskej zápisnice číslo N 108/95, Nz 104/95 zo dňa 5.4.1995.
  (from: 12/18/1995 until: 10/20/2010)
Na obchodnú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ UBYTOVANIE A REKREÁCIE, spol. s r.o. Košice a VSŽ BUDOVY spol. s r. o. Košice podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 23. 12. 1996 a to ku dňu 1. 1. 1997.
  (from: 01/20/1997 until: 10/20/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 9. 1997.
  (from: 10/27/1997 until: 10/20/2010)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998 until: 10/20/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7. 4. 1998. Na obchodnú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ TEDOS, a.s. Košice na základe zmluvy o zlučení zo dňa 7. 4. 1998.
  (from: 04/15/1998 until: 10/20/2010)
Na spoločnosť s ručením obmedzeným pre- šl všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti FERRO TRANS, a.s. Košice na základe zmluvy o fúzií ku dňu 1. 6. 1998. Na spoločnosť s ručením obmedzeným prešli všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti SPEDIT STEEL a.s. Košice na základe zmluvy o fúzií ku dňu 1. 6. 1998.
  (from: 06/01/1998 until: 10/20/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 11. 1998.
  (from: 12/09/1998 until: 10/20/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29. 4. 1998 a 12. 8. 1998.
  (from: 01/27/1999 until: 10/20/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 5. 1999.
  (from: 05/15/2000 until: 10/20/2010)
Predaj časti podniku závodu Nákladná doprava a Tedos na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.1.2000.
  (from: 07/03/2000 until: 10/20/2010)
Zmena zakladacej listiny notárskou zápisnicou č. N 37/2000, Nz 37/2000 zo dňa 23.2.2000.
  (from: 07/25/2000 until: 10/20/2010)
Zmena zaklad. listiny zo dňa 14.7.2000.
  (from: 09/13/2000 until: 10/20/2010)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 272/2000, Nz 271/2000.
  (from: 12/19/2000 until: 10/20/2010)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.2001.
  (from: 08/01/2001 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 7.2.2002. Deň vzniku funkcie konateľa Ing. Jána Margitu: 13.2.2002. Deň zániku funkcie konateľa Ing. Juraja Bolfa: 13.2.2002.
  (from: 03/19/2002 until: 10/20/2010)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 216/2002 Nz 218/2002 zo dňa 6.6.2002.
  (from: 10/01/2002 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie mimoriadneho VZ s.r.o. zo dňa 11.9.2002.
  (from: 02/20/2003 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie mimoriadneho VZ s.r.o. zo dňa 30. 10. 2002.
  (from: 03/17/2003 until: 10/20/2010)
Zmena zakladateľskej listiny - úplné znenie - notárska zápisnica č. N 356/2002 Nz 357/2002 zo dňa 8.8.2002.
  (from: 07/17/2003 until: 10/20/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 165/2003 Nz 24703/2003 zo dňa 3.4.2003 a N 166/2003 Nz 24983/2003 zo dňa 4.4.2003.
  (from: 08/07/2003 until: 10/20/2010)
Spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene spoločnosti: Za spoločnosť v likvidácii je oprávnený konať a listiny podpisovať likvidátor a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/20/2004 until: 10/20/2010)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person